Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 236 Kết quả

Minh Son Nguyen, Nguyễn Toại, et al. Occlusal Support and Temporomandibular Disorders Among Elderly Vietnamese, The International Journal of Prosthodontics, 2018, Tập: 30, Số: 5, .
Trần Hữu Dũng, Le Thu Huong, Hoon Yoo. Morphological Feature of Pluronic F127 and Its Application in Burn Treatment, Journal of Nanoscience and Nanotechnology (SCI), 2017, Tập: 17, Trang: 1-4.
Hồ Hoàng Nhân, et al. Development of electrosprayed artesunate-loaded core–shell nanoparticles, Drug Development and Industrial Pharmacy (SCI), 2017, Tập: 43, Số: 7, Trang: 1134-1142.
Nguyễn Hoàng Lan, Anh Thuan Duc Hoang. Willingess to pay for Social Health Insurance in Central Vietnam, Frontiers in Public Health, 2017, Tập: 5, .
Nguyễn Vũ Quốc HuyCao Ngọc ThànhTrần Mạnh Linh. Tiếp cận sàng lọc tiền sản giật., Tạp chí Y Dược học (Đại học Y Dược Huế), 2017, Tập: 7, Số: 5, Trang: 11-18.
1. BGMW Weijts, B Westendorp, Bùi Thị Hiền, LM Martínez-López, M Zijp, I Thurlings, RE Thomas. Atypical E2Fs inhibit tumor angiogenesis, Oncogene, impact factor: 7.519, SCI, SCIE,SCOPUS Nature system, 2017, Số: 2017 (T9), Trang: 1-6.
Nguyễn Nguyên Phương, Nguyễn Vũ Quốc HuyNguyễn Thị Kim Anh. Viêm âm đạo do nấm Candida trong thai kỳ: các yếu tố ảnh hưởng và kết quả điều trị, Tạp chí Phụ sản (Hội Phụ sản Việt Nam), 2017, Tập: 15, Số: 3, Trang: 94 - 99.
Nguyễn Vũ Quốc Huy, Nguyễn Thanh Hiền. Nghiên cứu tỷ lệ, một số yếu tố liên quan và kết quả kết thúc thai kỳ ở các sản phụ song thai., Tạp chí Phụ sản (Hội Phụ sản Việt Nam), 2017, Tập: 14, Số: 4, Trang: 28-37.
Imane Samah Chibane, Trần Thị Phước Yên, et al.. Orbitalfrontal epilepsy: Case series and review of literature, Epilepsy & Behavior, 2017, .
Ariel Levy, Trần Thị Phước Yên, et all.. Operculo-Insular Epilepsy: scalp and intracranial encephalographic findings, Journal of Clinical Neurophysiol, 2017, Tập: 34, Số: 5, Trang: 438.
Lê Phan Minh Triết, Doro MG, Casu G, Frogheri L, Persico I, Phan Thị Thuỳ Hoa, Nguyễn Huy Hoàng, Pirastru M, Mereu P, Cucca F, Masala B. Molecular Characterization of β-Thalassemia Mutations in Central Vietnam, Hemoglobin, 2017, Tập: 2, Số: 41, Trang: 96-99.
Nguyễn Thị Hoài, et al. New merosesquiterpenes from a Vietnamese marine sponge of Spongia sp. & their biological activities, Bioorganic & Medicinal Chemistry Letter (SCI), 2017, Tập: 27, Trang: 3043-3047.
<< Đầu --- 1 2 3 4 5 6 --- Cuối >>