Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 20223 Kết quả

Trần Thái Học. Từ luận đề của C.Mác, bước đầu suy nghĩ việc xác lập hệ thống khái niệm và phạm trù lý luận văn học., Nội san Nghiên cứu - Giảng dạy Khoa Ngữ văn trường Đại học Sư phạm Huế, 1984, Số: 01, .
Trần Thái Học. Quan điểm nghệ thuật của Nam Cao trước và sau cách mạng, Nội san Nghiên cứu - Giảng dạy khoa Ngữ văn, trường ĐHSP Huế, 1984, Số: 02, .
TRẦN VĂN PHƯỚC. Hành động lời nói, Kỷ yếu Hội thảo Phương pháp dạy và học ngoại ngữ các trường ĐHSP toàn quốc lần thứ nhất-Bộ Giáo dục (Huế), 1984, .
TRẦN VĂN PHƯỚC. Quan niệm ngữ nghĩa trong dạy và học ngoại ngữ, Kỷ yếu Hội thảo Phương pháp dạy và học ngoại ngữ các trường ĐHSP toàn quốc lần thứ nhất -Bộ Giáo dục (Đà Nẵng), 1984, .
Nguyễn Hải Thủy. Nhân 3 trường hợp Kahler tại khoa Nội, Học viện Y Huế, Tập San Nghiên Cứu Khoa Học Học Viện Y Huế, 1984, Số: 4, Trang: 52-56.
Nguyễn Văn Canh. Vài nét về sa khoáng (Titan) trong cát ven biển Bình Trị Thiên và hướng khai thác sử dụng chúng., Thông tin Khoa học,Trường Đại học Tổng hợp Huế, 1984, Tập: XIV, Số: 5, Trang: 41-43.
Huỳnh Văn Minh. Nhồi Máu Cơ Tim Trong Hội Chứng Thận Hư, Tạp Chí Y Học Thực Hành, Hà Nội, (3/1984), 1984, .
Lê Cung. Chiến thắng Thanh Lam Bồ 26 – 7 – 1951. Mùa Xuân Hương Phú, Số đặc biệt kỷ niệm 40 năm ngày thành Quân đội nhân dân Việt Nam. Phong Văn hóa và Thông tin Huyện Hương Phú, 1984, .
Trương Văn Chương, V.X.Quang, N.Q.Liem, L.T.L.Thanh. . Photoluminescence of Rare-Earth centers in ZnO phosphors., Phys. Stat. Sol. (a), 78.K1 61(1983), 1983, .
Đỗ Bang. Thương Cảng Hội An Từ Nhận Thức Đến Thực Tiễn Nghiên Cứu, Thông Tin Khoa Học Trường Đại Học Tổng Hợp Huế, Số 3, Tr 73-78, 1983, .
Lê Cung. Chế độ buôn bán nô lệ qua sự nghiên cứu của Hồ Chủ tịch, ội san Khoa học, số 8, Trường Đại học Sư phạm Huế, 1983, .