Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 17845 Kết quả

Hoàng Thị Huế. Hành trình khám phá bản thể - Khúc du ca tình yêu trong Đàn Trời của Cao Duy Sơn, Hội thảo quốc gia giảng dạy nghiên cứu văn học trong bối cảnh đổi mới giáo dục, Đại học Sư phạm, Đại học Huế. 3/2107, 2017, .
Hoàng Chung, Sarthorn Porntrakulpipat. Nghiên cứu hiệu quả chống virus tai xanh độc lực cao của tilmicosin trong điều kiện in vitro, Tạp chí Khoa học (Đại học Huế), 2017, Tập: 126, Số: 3A, Trang: 13-18.
Le Huu Trinh, Đinh Quang KhiếuTrần Thái HòaHoàng Thái LongDương Tuấn QuangNguyễn Đức Cường. A novel approach for synthesis of hierarchical mesoporous Nd2O3 nanomaterials, JOURNAL OF RARE EARTHS (SCIE, IF2017 = 2.4), 2017, Tập: 35, Số: 7, Trang: 677-682.
LIÊU LINH CHUYÊN. 单音节汉越词对越南学生越译汉的影响, 世界华文教学 (Global Chinese language and culture educattion. Hong Kong China News Publication Ltd),ISSN 2218-2314,, 2017, Tập: 3, Trang: 21-26.
LIÊU LINH CHUYÊN. 对越汉语词汇教学及大纲编写初探, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc tế, ISBN 978-604-947-782-9, NXB ĐHSP TP Hồ Chí Minh, 2017, Trang: 161-168.
Nguyễn Văn Hòa. Phát triển đội ngũ giảng viên là vấn đề cơ bản của đổi mới giáo dục và đào tạo trong các trường đại học hiện nay, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia Kỷ niệm 60 năm thành lập Trường ĐHSP - Đại học Huế: "Đổi mới đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo", Nxb Thông tin và Truyền thông, 2017, Trang: 187-195.
Nguyễn Văn Hòa. Giáo dục lý tưởng cho sinh viên sư phạm, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia Kỷ niệm 60 năm thành lập Trường ĐHSP - Đại học Huế: "Đổi mới đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo", Nxb Thông tin và Truyền thông, 2017, Trang: 178-186.
Nguyễn Văn HòaNguyễn Minh Hưng. Môn Giáo dục công dân với việc phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh trung học phổ thông, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia: "Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá môn Giáo dục công dân ở trường trung học", Nxb Đại học Huế, 2017, Trang: 241-248.
Nguyễn Văn ToảnTống Thị Quỳnh AnhTrần Thanh Quỳnh Anh, Nguyễn Thị Diễm Hương, Nguyễn Văn Huế. Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ thấp đến tỷ lệ nảy mầm và chất lượng củ gừng tươi (Zingiber-Officinale) sau thu hoạch, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp& Công nghệ Thực phẩm) (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), 2017, Tập: tháng 3, Trang: 62-67.
Phạm Thị NhungTrần Nam Thắng. Changing land access of resettled people Due to dam construction in Binh Thanh Commune, Redefining Diversity & Dynamics Of Natural resources management In Asia, Elservier, 2017, Tập: 3, Trang: 53-68.
Tôn Nữ Hải Âu, Ludwig Lauwers, Stijn Speelman. Environmental efficiency of marine cage lobster aquaculture in Vietnam, 15th International Conference on Data Envelopment Analysis, Prague, Czech Repuplic., 2017, .
Tôn Nữ Hải ÂuBùi Dũng Thể, Stijn Speelman. How to minimize the production cost of marine cage lobster aquaculture in Vietnam, 15th European Workshop on Efficiency and Productivity Analysis (EWEPA), London, UK., 2017, .
H. R. MANGIO, M. S. MIRJAT, I. RAJPAR, M. A. TALPUR, S. A. JUNEJO, Đỗ Minh Cường. Effect of Reed Grasses Treated Grey Water and Normal Water on Growth and Yield of Maize Crop, Sindh University Research Journal (Science Series), Pakistan, 2017, Tập: 49, Số: 2, Trang: 271-278.
Nguyễn Ngọc Châu, Hồ Thắng, Mai Chiếm Tuyến. Môi trường và xử lý nguồn nước trong nuôi cá lồng ở đầm Cầu Hai,huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển (Sở Khoa học và Công nghệ Thừa Thiên Huế), 2017, Số: 2 (136), Trang: 75 - 88.
Phạm Thị Nhung. Impacts of Hydropower Development on Natural Resource Accessibility and the Livelihoods of Local People: The Case of Quang Nam Province in Vietnam, Singapor: Centre for Non-Traditional Security Studies (NTS Centre) RSIS., 2017, Số: Working paper, No 07, .
Trần Văn Lực. Giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh qua dạy học môn Giáo dục công dân ở trường THPT, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia: “Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá môn Giáo dục công dân ở trường trung học”, Nxb Đại học Huế, 2017, Trang: 415-419.
<< Đầu --- 1 2 3 4 5 6 7 --- Cuối >>