Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 19366 Kết quả

Phạm Minh Khoa, Hoàng Quang, Võ Hoàng Liên Minh. Thiết kế lược đồ XML từ biểu đồ lớp UML, Tạp chí Khoa học (Đại học Huế), 2018, Tập: 126, Số: 2A, Trang: 163-175.
Hoàng Đức Anh Vũ. Quy hoạch xây dựng thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị theo hướng đô thị sinh thái, Tạp chí Quy hoạch Đô thị, ISSN 1859-3658, 2018, Số: 30+31, Trang: 50-55.
Nguyễn Thế Dũng, Ngô Tứ Thành. Competency Based Learning with B-learning Model, International Journal of Scientific & Engineering Research Volume 9, Issue 2, February-2018, ISSN 2229-5518, 2018, Tập: 9, Số: 2, Trang: 758 - 763.
Khổng Thị Thu Thảo, Nguyễn Đức Nhật Quang, Lê Văn Thanh Vũ. Thiết kế bộ lọc số FIR trên công cụ DSP Builder, Tạp chí khoa học và công nghệ (Đại học Khoa Học, Đại học Huế), 2018, Tập: 11, Số: 1, Trang: 61-70.
Nguyễn Đình Tiến, Đặng Thanh Đẵng. Áp dụng hệ thống DRASTIC đánh giá khả năng tự bảo vệ của nước ngầm khu vực đồng bằng ven biển Lệ Thuỷ - Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, 2018, Tập: 11, Số: 1, Trang: 129 - 143.
Hoàng Thanh Tùng, Nguyễn Bá Nam, Nguyễn Phúc Huy, Vũ Quốc Luận, Vũ Thị Hiền, Lê Tiến Dũng, Trương Thị Bích Phương, Nguyễn Hoàng Lộc. A system for large scale production of chrysanthemum using microponics with the supplement of silver nanoparticles under light-emitting diodes., Scientia Horticulturae, 2018, Tập: 232, Số: 17, Trang: 153-161.
Jyotiranjan Bal, Nguyễn Ngọc Lương, Jisang Park, Ki-Duk Song, Yong-suk Jang, Dae-Hyuk Kim. Comparative immunogenicity of preparations of yeast‑derived dengue oral vaccine candidate, Microbial Cell Factories, 2018, Tập: 17, Số: 24, Trang: 1-14.
Bùi Đình HợiLê Thị Thu PhươngTrần Công Phong. MAGNETO-OPTICAL ABSORPTION AND CYCLOTRON-PHONON RESONANCE IN GRAPHENE MONOLAYER, Journal of Applied Physics (SCI, IF 2016 = 2.068), 2018, Tập: 123, Số: 9, Trang: 094303.
Lê Anh Tuấn, Vũ Ngọc Phát. Existence of Solutions and Finite-Time Stability for Nonlinear Singular Discrete-Time Neural Networks, Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society, DOI: https://doi.org/10.1007/s40840-018-0608-y, 2018, .
Minh Son Nguyen, Nguyễn Toại, et al. Occlusal Support and Temporomandibular Disorders Among Elderly Vietnamese, The International Journal of Prosthodontics, 2018, Tập: 30, Số: 5, .
<< Đầu --- 1 2 3 4 5 6 7 --- Cuối >>