Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 20223 Kết quả

Lê Đình, Luong V. Tung, Pham T. Vinh, Huynh V. Phuc. Linear and nonlinear magneto-optical absorption in a triangular quantum well, International Journal of Modern Physics B, Vol. 32, 2018, Tập: 32, Trang: 1850162-1 – 185062-9.
Lê Đình, Khang D. Pham, Pham T. Vinh, C.A. Duque, Huynh V. Phuc, Chuong V. Nguyen. LO-phonon-assisted cyclotron resonance in a special asymmetric hyperbolic-type quantum well, Superlattices and Microstructures, 2018, Tập: (accepted date 4 May, .
Phạm Hương Thảo, , Nguyễn Từ Niệm, Bạch Hương Giang, Bạch Thành Công, Phạm Hương Thảo. Dynamical Susceptibility and Elementary Excitations in Monolayer Ferroic Films Described by XZ Heisenberg Model, Materials Transactions, 2018, Tập: 59, Trang: 1075.
Nguyễn Văn ĐứcTrần Cao ÚyChâu Võ Trung ThôngDương Văn Hậu. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ ỚT CAY A RIÊU TẠI XÃ MÀ COOIH, HUYỆN ĐÔNG GIANG, TỈNH QUẢNG NAM, Khoa học và công nghệ nông nghiệp (Đại học Nông Lâm, Đại Học Huế), 2018, Tập: 2, Số: 2, Trang: 663 - 672.
Pham Dinh Khang, Nguyen Van Chuong, Huynh Vinh Phuc, Nguyen Ngoc Hieu, Bùi Đình Hợi. First principles study of the electronic properties and Schottky barrier in vertically stacked graphene on the Janus MoSeS under electric field, Computational Materials Science, 2018, Tập: accepted, .
Nguyễn Thị Nha Trang. BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TỰ HỌC CHO SINH VIÊN NGÀNH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ TRONG MÔ HÌNH ĐÀO TẠO TÍN CHỈ, Báo cáo Khoa học tại Hội nghị khoa học quốc gia và quốc tế đăng toàn văn trong kỷ yếu (Proceedings) hội nghị có phản biện khoa học, 2018, Trang: 1.
Nguyễn Thị Nha Trang. Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về gia đình và xây dựng văn hóa gia đình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh hiện nay, Thành tựu và hạn chế, Báo cáo Khoa học tại Hội nghị khoa học quốc gia và quốc tế đăng toàn văn trong kỷ yếu (Proceedings) hội nghị có phản biện khoa học, 2018, Trang: 135.
Lê Thị Kim DungNguyễn Thị Nha Trang. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI LUẬT NGƯỜI KHUYẾT TẬT VIỆT NAM: KẾT QUẢ VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA, Báo cáo Khoa học tại Hội nghị khoa học quốc gia và quốc tế đăng toàn văn trong kỷ yếu (Proceedings) hội nghị, 2018, Trang: 220.
Trần Thanh Nhàn. Liquefaction Resistance and Post-Cyclic Settlement of Nam O Sand Subjected to Uni-Directional and Multi-Directional Cyclic Shears, The First Symposium on Advances in Offshore Engineering: Energy and Geotechnics (VSOE2018)/Springer's Lecture Note in Civil Engineering (SCOPUS & SpringerLink), 2018, Tập: 1, Số: 179894, Trang: 1-6.
Hiroshi Matsuda, Trần Thanh Nhàn, Hidemasa Sato, Hiroyuki Hara. Multi-directional cyclic shear-induced pore pressure and settlement of undisturbed clay, Eleventh U.S. Conference on Earthquake Engineering - 11NCEE, 2018, Số: 967, Trang: 967/1-11.
Trần Thanh Nhàn, Hidemasa Sato, Hiroshi Matsuda, Hoàng Thị Sinh HươngĐỗ Quang Thiên, Trần Ngọc Tin. Effects of multi-directional cyclic shear on the secondary consolidation of saturated clay, Eleventh U.S. Conference on Earthquake Engineering - 11NCEE, 2018, Số: 987, Trang: 987/1-11.
Trần Minh ĐứcVăn Thị YếnNguyễn HợiPhạm Thị Ngọc Lan. Nghiên cứu nhân giống in vivo cây Bách Bệnh (Euricoma longifolia Jack), Tạp chí Khoa học (Đại học Huế), 2018, Tập: 127, Số: 3A, 2018, Trang: 81 - 95.
Trần Vĩnh TườngTrần Như Hiền. Quảng Bình với phong trào thi đua yêu nước trong lĩnh vực giáo dục” (1945 – 1975), kỷ yếu hội thảo khoa học “Quảng Bình với phong trào thi đua yêu nước – giá trị lý luận và thực tiễn”, 2018, Trang: 240.
Trần Vĩnh TườngTrần Như Hiền. Quảng Bình với Trị Thiên – Huế trong Xuân Mậu thân 1968, Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu thân 1968 – Bài học lịch sử”, 2018, .
<< Đầu --- 1 2 3 4 5 6 7 8 --- Cuối >>