Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 16695 Kết quả

Lê Văn Thuật. Tích hợp giáo dục Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong dạy học phần "Công dân với đạo đức" (Giáo dục công dân 10), Kỷ yếu hội thảo quốc gia "Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra,đánh giá môn giáo dục công dân ở trường trung học". Nhà xuất bản Đại học huế. 01, 2017, Trang: 633 - 640.
Lê Hồ Sơn. Kết hợp phương pháp thảo luận nhóm với phương pháp nêu vấn đề trong dạy học phần “ Công dân với các vấn đề chính trị- xã hội” Giáo dục công dân 11, Hội thảo khoa học quốc gia " Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá môn GDCD ở trường Trung học, 2017, Trang: 586.
Hoàng Đình Trung. Đa dạng thành phần loài côn trùng nước (Bộ phù du - Ephemeroptera, bộ Cánh lông - Trichoptera và bộ Cánh úp - Plecoptera) ở khe Ta Lu, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế, Báo cáo Khoa học tại Hội nghị Khoa học quốc gia và quốc tế đăng toàn văn trong kỷ yếu (Proceedings) hội nghị có phản biện khoa học, 2017, .
Hà Viết Hải. Đổi mới giảng dạy môn Tin học lớp 6 với phương pháp Bàn tay nặn bột, Tạp chí Khoa học giáo dục (Viện Khoa học giáo dục Việt Nam), 2017, Số: 135, .
Hoàng Đình Trung. Kết quả nghiên cứu đánh giá chất lượng nước mặt sông Bồ, tỉnh Thừa Thiên Huế, Báo cáo Khoa học tại Hội nghị Khoa học quốc gia và quốc tế đăng toàn văn trong kỷ yếu (Proceedings) hội nghị có phản biện khoa học, 2017, .
PHẠM THỊ HỒNG NHUNG. Chapter 7. English-for-Teaching training: Initial impact on in-service EFL teachers’ classroom discourse., In Donald Freeman and Laura Le Dréan (Eds.) Developing Classroom English Competence: Learning from the Vietnam Experience (Monograph) (pp.72-83). Phnom Penh: IDP Education Publications, 2017, .
Trần Ngọc TuyềnNguyễn Đức Vũ QuyênHồ Văn Minh HảiĐặng Xuân Tín, Đào Thị Phương Mai. Synthesis of environmentally friendly (Bi, Ca, Zn)VO4 inorganic yellow pigments, Tạp chí Khoa học Công nghệ (Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam), 2017, Tập: 55, Số: 01, Trang: 64-73.
Ammar Rafiei Emam, Martin Kappas, Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Tsolmon Renchin. Hydrological Modeling in an Ungauged Basin of Central Vietnam Using SWAT Model, Hydrology, 2017, .
Nguyễn Văn Thắng. Hợp tác quốc tế trong đào tạo ở các trường cao đẳng, đại học Việt Nam hiện nay, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia "Đổi mới công tác đào tạo ở các trường cao đẳng, đại học trong thời kỳ hội nhập quốc tế", Trường CĐSP Thừa Thiên Huế, 2016, Tập: 1, Số: 1, Trang: 186-193.
Nguyễn Văn Thắng. Hiến pháp 1946 và vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam, Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Chủ tịch Hồ Chí Minh với Hiến pháp 1946", Trường Đại học Sư phạm - Bảo tàng Hồ chí Minh Thừa Thiên Huế, 2016, Tập: 1, Số: 1, Trang: 251-255.
Nguyễn Văn Thắng. Định hướng đào tạo giáo viên ở các Khoa, Trường đại học sư phạm trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế hiện nay, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học "Đào tạo giáo viên của Khoa Sư phạm Trường Đại học Cần Thơ - Thành quả, thách thức và định hướng", Trường Đại học Cần Thơ, 2016, Tập: 1, Số: 1, Trang: 162-168.
Bùi Thị Thảo. Nhân tố Hoa Kỳ trong chính sách quốc phòng - an ninh của Việt Nam hiện nay (2001 - 2016), Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á (Viện Đông Nam Á), 2016, Số: 8 (197)/2016, Trang: 14-23.
Bùi Thị Thảo. The United States Factor in Vietnam's Thirty Years of Renovation Process (1986-2016), The 4th International Conference (LSCAC 2016)Proceedings, Universitas Negeri Malang, Indonesia, 2016, Trang: 451-458.
Yilidaer YILIYASI, Zhu Sihong, Đỗ Minh Cường, NIE Xintian1, Xu Gang. Study on vibration characteristics of tractor travel at the condition of marshy paddy soil, Journal of Nanjing Agricultural University, 2016, Tập: 39, Số: 6, Trang: 1062‐1068.
Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Thị Lê Na. Khảo sát một số đặc điểm nông sinh học của tập đoàn dòng, giống lúa mang gen kháng bệnh đạo ôn nhập nội tại Quảng Bình, Kỷ yếu nghiên cứu khoa học, khoa Nông học, đại học Nông lâm Huế 2016, Nhà xuất bản Đại học Huế, 2016, .
<< Đầu --- 1 2 3 4 5 6 7 8 --- Cuối >>