Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 18664 Kết quả

Lê Nữ Anh ThưLê Đình PhùngVũ Văn HảiDương Thị HươngVõ Thị Minh TâmĐinh Văn DũngNguyễn Thị ThùyVăn Ngọc PhongNguyễn Hữu Văn, Tetsuo Kunieda. Đa hình gen SCD và SREBP-1 liên quan đến tính trạng mỡ giát của một số giống bò ở miền Trung Việt Nam, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm, Lâm nghiệp, Thuỷ lợi, Kinh tế Nông nghiệp) (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), 2017, .
Nguyễn Thị Vân Anh, Hidefumi Yoshii. Stability of allyl sulfide in cyclodextrin inclusion complexes, Proceeding of the 34th Cyclodextrin symposium, 31 August-1 September, Nagoya, Japan, 2017, Trang: 220-221.
Quách Xuân Hưng, Hoàng Thị Lan Giao. Dealing fuzzy ontology intergration problem by using constraint satisfaction problem, International Journal of Advanced Computer Research, 2017, Tập: 30, Số: 7, Trang: 81-87.
Trần Thị Hân, Trần Bảo KhánhPhan Thị Phương Nhi, Dương Thị Hương Quế, Phạm Thị Thúy Hoài, Lê Tuấn Anh. Ảnh hưởng của phương thức gieo cấy và mật độ trồng đến chỉ tiêu sinh trưởng, phát triển và năng suất của cây Diêm mạch (Chenopodium quinoa Willd.) tại Quảng Trị., Tạp chí Khoa học và công nghệ (Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam), 2017, Tập: 17, Số: 6, Trang: 13-18.
Nguyễn Quang Tuấn. Mangrove Species Discrimination in Southern Vietnam Based on in-situ Measured Hyperspectral Reflectance, International Journal of GeoInformtics (ISSN: 1686 - 6576), 2017, Tập: 13, Số: 3, .
Hoàng Văn Đức, Nguyễn Thị Hồng Sương, Nguyễn Thị Ái Nhung. The MCM-41 mesoporous material with silica source from rice husk ash modified by zeolite, Tạp chí Hoá học (Viện Khoa học và Công nghệ VN), 2017, Tập: 55, Số: 4E23, Trang: 41-45.
Hoàng Văn Đức, Nguyễn Thị Ái Nhung. Synthesis and characterization of Mn/MCM41 material with silica source from rice husk ash, Tạp chí Hoá học (Viện Khoa học và Công nghệ VN), 2017, Tập: 55, Số: 4E23, Trang: 36-40.
Hong Quy VO, Tri Dinh NGUYEN, Đặng Xuân Vinh, Thi Hong TRAN, Yasuhiko NAKASHIMA. An IoT Monitoring Prototype System for Smart Farm Using Zigbee àn Raspberry Pi Module, IEICE Technical Report RCS2017-108, 2017, Tập: 108, Số: 2017-07, Trang: 91-96.
Nguyễn Hữu Lợi. An sinh xã hội trong thời kỳ hội nhập quốc tế của Việt Nam, Hội thảo Khoa học quốc tế "Phát triển Kinh tế Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế", Trường Đại học Thương Mại Hà Nội, Trường Đại học Hải Phòng, Trường Đại học Kinh tế Huế, NanHua University - Taiwan , Korea Trade Reseach Association; Nxb Hà Nội., 2017, Tập: 02, Trang: 693-701.
Nguyễn Hữu LợiĐào Thị Cẩm Nhung. Phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, Phát triển Kinh tế - xã hội Đà Nẵng (ISSN 1859-3437), 2017, Số: 87/2017, Trang: 20-25.
Nguyễn Thị Hà. Mong đợi của sinh viên đối với công việc của cố vấn học tập trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế, Kỷ yếu Hội thảo: Phát triển đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới Giáo dục và Đào tạo, 2017, Trang: 132.
Hà Thùy Trang, Lê Thị Kiều, Võ Thị Lan, Nguyễn Đình Luyện. Phân tích, đánh giá hàm lượng một số chất độc hại trong thực phẩm truyền thống ở tỉnh Quảng Bình, Tạp chí Hoá học (Viện Khoa học và Công nghệ VN), 2017, Tập: 55, Số: 4e23, Trang: 46-51.
<< Đầu --- 1 2 3 4 5 6 7 8 --- Cuối >>