Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 17106 Kết quả

Trương Thị YếnNguyễn Xuân Hồng. Tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản của người dân vùng tái định cư dự án thủy điện ở Tây Nguyên: Từ chính sách tới thực tiễn, KỶ YẾU HỘI THẢO PHÁT TRIỂN XÃ HỘI VÀ QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI VÙNG TÂY NGUYÊN: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN, 2017, Trang: 99 - 106.
Võ Văn PhúNguyễn Duy Thuận. Cấu trúc thành phần loài Động vật có xương sống ở Thừa Thiên Huế, Tạp chí nghiên cứu và phát triển (Sở Khoa học Công nghệ Thừa Thiên Huế), 2017, Tập: 135, Số: 1, Trang: 123-133.
Lý Nam Hải, Nguyễn Lương Sĩ. Một số bất cập trong pháp luật hiện hành về bảo hộ chỉ dẫn địa lý đối với hàng nông sản, Tạp chí Pháp luật và Phát triển (Hội Luật gia Việt Nam), 2017, Số: 1-2, Trang: 44-47.
Lê Đăng Bảo Châu. Nhận thức của sinh viên ngành Xã hội học-Trường Đại học Khoa học về cơ hội việc làm trong bối cảnh hội nhập., Báo cáo Khoa học tại Hội nghị khoa học quốc gia và quốc tế đăng toàn văn trong kỷ yếu (Proceedings) hội nghị, 2017, Trang: 64-71.
Trần Đăng Hòa, Nguyễn Thị Giang. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến đặc điểm sinh học của mọt thuốc lá Lasioderma serricorne Fabricius (Coleoptera: Anobiidae)., Báo cáo khoa học Hội nghị Côn trùng toàn quốc lần thứ 9, Hà Nội, 10 -11/4/2017. Nhà xuất bản Nông nghiệp., 2017, Trang: 471 - 475.
Trần Đăng HòaLê Như Cương, Nguyễn Thị Giang. Hiệu lực của dịch chiết cây đậu dầu (Pongamia pinnata) đối với rệp sáp bột hồng (Phenacoccus manihoti) và nhện đỏ hại sắn (Tetranychus urticae)., Báo cáo khoa học Hội nghị Côn trùng toàn quốc lần thứ 9, Hà Nội, 10 -11/4/2017. Nhà xuất bản Nông nghiệp., 2017, Trang: 466-470.
Nguyễn Thế DũngVăn Thị Thanh Nhung. "B-learning và năng lực ICT của sinh viên Sư phạm", Kỷ yếu Hội thảo Quốc Gia "Phát triển đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo", ĐHSP Huế. ISBN 978-604-80-2343-0. Mã số: KL 10 ĐM 17., 2017, Trang: 87-96.
Nguyễn Thị Thùy Nhung. Phan Bội Châu với tờ báo Tiếng Dân, Huế xưa và nay, 2017, Số: 140, Trang: 23-29.
Hoàng Phi Hải. Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học Giáo dục công dân 9, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá môn Giáo dục công dân ở trường trung học, NXB Đại học Huế., 2017, Trang: 157.
Lê Thị Hòa. KHẢO SÁT HOẠT TÍNH XÚC TÁC CỦA VẬT LIỆU MAO QUẢN TRUNG BÌNH CHỨA THIẾC TRONG PHẢN ỨNG HYDROXYL HÓA PHENOL BẰNG HYDROGEN PEROXIDE, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường ĐH Khoa học - Đại học Huế, 2017, Tập: 8, Số: 1, Trang: 101-107.
Biền Văn Minh. TÍCH HỢP NỘI DUNG GIÁO DỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀO DẠY HỌC MÔN VI SINH HỌC MÔI TRƯỜNG, Kỷ yếu HNKH cán bộ trẻ lần thứ III NCKH và GD Sinh học, 2017, Trang: 51-55.
Quản Bá ChínhLê Văn Hoài. Hướng dẫn viên với nhiệm vụ tuyên truyền chủ quyền biển đảo, Tạp Chí Du Lịch Việt Nam, 2017, Số: 1 + 2/ 2017, Trang: 57,58.
Trịnh Thị Định. Quan hệ chính tri - ngoại giao giữa Australia và Indonesia (1950-2016), Nghiên cứu Đông Nam Á, 2017, Tập: 203, Số: 02/2017, Trang: 3-10.
<< Đầu --- 1 2 3 4 5 6 7 8 --- Cuối >>