Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 17845 Kết quả

Lê Thị Kim Anh, М. П. Патапович1, Лэ Тхи Ким Ань1, И. Д. Пашковская2, Н. И. Нечипуренко2, Ж. И. Булойчик1, А. П.Зажогин1. ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ МЕТАБОЛИЗМА МАКРОЭЛЕМЕНТОВ В ОРГАНИЗМЕ ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ НАРУШЕНИЕМ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ (ОНМК)МЕТОДОМ ЛАЗЕРНОЙ АТОМНО-ЭМИССИОННОЙ СПЕКТРОМЕТРИИ ВОЛОС ПО ИХ ДЛИНЕ(Nghiên cứu sự chuyển động của các nguyên tố vĩ mô trong cơ thể bệnh nhân tai biến mạch máu não bằng phương pháp quang phổ phát xạ nguyên tử theo chiều dài tóc.), Квантовая электроника: Материалы IX Междунар. науч.-техн. конф., Минск, 18–21 нояб. 2013 (Điện tử-lượng tử: Hội nghi Khoa học kỹ thuật Ĩ, Minsk,18-21/11/2013, 2017, Trang: 252-253.
Đinh Thị Thu ThanhĐỗ Thị Bích Thủy, Trần Thị Ái Luyến . Nghiên cứu thu nhận hợp chất exopolysaccarit (EPS) từ chủng Pediococcus acidilactic được tuyển chọn, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm) (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), 2017, Số: 3, Trang: 121-127.
Đỗ Thanh TiếnLê Văn Tuất, Đỗ Thị Thúy Hằng. Đánh giá khả năng ứng dụng đo liều nhiệt phát quang của gốm thủy tinh phốt phát pha tạp nguyên tố Terbium, Tạp chí Khoa học (Đại học Huế), 2017, Tập: 117, Số: 3, Trang: 227-234.
Nguyễn Xuân BảĐinh Văn DũngNguyễn Thị MùiNguyễn Hữu Văn, Hoàng Thị Mai, Trần Thanh Hải, David Parsons, Rowan Smith, Jeff Corfield, Laurie Bonney. HỆ THỐNG CHĂN NUÔI BÒ –BÊ VÀ ẢNH HƯỞNG BỔ SUNG THỨC ĂN CHO BÒ MẸ TRƯỚC VÀ SAU KHI ĐẺ ĐẾN KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA BÒ LAI BRAHMAN NUÔI TRONG NÔNG HỘ Ở TỈNH BÌNH ĐỊNH, Kỷ yếu Hội thảo sinh sản vật nuôi toàn quốc lần thứ nhất. Học viên Nông nghiệp Việt Nam, 5/2017, 2017, .
Trần Thị Xuân PhươngTrương Thị Hồng HảiTrần Thị Triêu HàTrần Thị Phương Nhung. Hiệu quả của mô hình sản xuất lúa an toàn theo hướng VietGAP ở tỉnh Thừa Thiên Huế, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp, Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp) (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), 2017, Trang: 19-26.
Hồ Thị Thu HoàiHà Nam Thắng, Phan Thị Toàn. Thành phần loài và mật độ tảo có khả năng gây độc, trong khu vực nuôi trồng và khai thác thủy sản huyện Phú Vang Tỉnh Thừa Thiên Huế., Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm, Lâm nghiệp, Thuỷ lợi, Kinh tế Nông nghiệp) (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), 2017, Tập: 4/2015, Số: ISSN 1859-4541, Trang: 153-159.
Ngô Thị Hương GiangHồ Thị Thu HoàiNguyễn Quang Linh, Leopold Nagelkerke, Johan Vereth. Dynamics of rabbitfish migration into the Tam Giang –Cau Hai lagoon: preliminary findings, Education and research in southest asia for climate change respone, 2017, Tập: 1, Số: ISBN: 9786049242441, Trang: 91.
Nguyễn Thị Vân Anh, Hidefumi Yoshii. Encapsulation of allyl sulfide with Middle-chain triglyceride oil and cyclodextrin by spray drying, Japan Journal of Food Engineering, 2017, Tập: 18, Số: 1, Trang: 35-42.
Nguyễn Thị Nga, LE TC, Vo MDC, Cao HV, Nguyen LT, Ho KT, Nguyen QN, Trần Quang Vui. High prevalence of cattle fascioliasis in coastal areas of Thua Thien Hue province, Vietnam, J Vet Med Sci. 2017 May 1. doi: 10.1292/jvms.16-0331., 2017, .
Nguyễn Đức ChungNguyễn Đức Hưng, Lã Văn Kính, Nguyễn Thị MùiNguyễn Thị Thùy. Nghiên cứu sử dụng độc lập và phối hợp một số chế phẩm thảo dược trên gà ri nuôi lai thịt, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm, Lâm nghiệp, Thuỷ lợi, Kinh tế Nông nghiệp) (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), 2017, Tập: Kì 1+2, Số: Tháng 2, Trang: 153-159.
<< Đầu --- 1 2 3 4 5 6 7 8 --- Cuối >>