Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 18565 Kết quả

Trần Thanh Đức, Võ Như Vàng, Nguyễn Trung HảiTrương Thị Diệu Hạnh. Hiệu quả của công tác dồn điền đổi thửa tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, Tạp chí Khoa học va Công nghệ nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế, 2017, Tập: 1, Số: 1, Trang: 47-54.
Hoàng Đức Khoa. Hình tượng nhân vật người kể chuyện trong truyện của Phan Bội Châu, Tạp chí Khoa học & Giáo dục, Trường ĐHSP Huế., 2017, Số: số 03(43)/2017, .
Đặng Xuân Điều. Sử dụng truyện kể về Bác Hồ với thương binh liệt sĩ trong dạy học các bài đạo đức - môn Giáo dục công dân ở trường phổ thông, Kỉ yếu Hội thảo Hồ Chí Minh với công tác đền ơn đáp nghĩa - giá trị lý luận và thực tiễn, 2017, Trang: 67 - 70.
Nguyễn Hà Quỳnh Giao. Tổ chức một số loại hình du lịch ở Thành phố Huế trên cơ sở khai thác tài nguyên du lịch nhân văn vật thể, Kỷ yếu hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 9, Quyển 3, NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2017, Trang: 503-512.
Phạm Đỗ Văn Trung, Huỳnh Phẩm Dũng Phát, Nguyễn Hà Quỳnh Giao. Qui mô hộ gia đình và tình trạng hôn nhân dân số thành phố Cần Thơ trong quá trình đô thị hóa, Kỷ yếu Hội nghị khoa học Địa lý lần thứ 8, 2017, Tập: 1, Trang: 1193-1198.
LÊ THỊ DIỄM HẰNG. Văn bản văn học nhìn từ kí hiệu học diễn giải, Tạp chí Nghiên cứu văn học, số 3, tr 39 – 45., Tạp chí Nghiên cứu Văn học (Viện Khoa học xã hội Việt Nam), 2017, Số: 3, Trang: 39-45.
Trần Thị Thanh Nhị. Nhìn “Thiếu nữ ngủ ngày” của Hồ Xuân Hương từ Biểu tượng văn hoá, Báo cáo Khoa học tại Hội nghị Khoa học quốc gia và quốc tế đăng toàn văn trong kỷ yếu (Proceedings) hội nghị có phản biện khoa học, 2017, .
Trần Thị Thanh Nhị . Vấn đề ma thuật, bùa chú trong các phương thức dự báo dưới góc nhìn văn hoá (Khảo sát trong văn xuôi tự sự trung đại Việt Nam), Tạp chí Khoa học (Đại học Sư phạm tp Hồ Chí Minh), 2017, Tập: 14, Số: 5, Trang: 13-19.
Trần Thị Thanh Nhị . Nhân vật trong văn xuôi tự sự trung đại Việt Nam dưới góc nhìn tướng thuật, Tạp chí Khoa học (Đại học Sư phạm Hà nội), 2017, Số: 5, .
Trần Thị Thanh Nhị . Kiểu nhân vật thầy địa lí (phong thuỷ) trong văn xuôi tự sự trung đại Việt Nam, Tạp chí Khoa học (Đại học Huế), 2017, Số: 5, .
Trần Thị Thanh Nhị. Phân loại và đặc điểm các phương thức dự báo trong văn xuôi tự sự trung đại Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu Văn học (Viện Khoa học xã hội Việt Nam), 2017, Số: 3, .
Trần Thị Thanh Nhị. Dấu ấn sùng bái tự nhiên trong các phương thức dự báo (Khảo sát trong văn xuôi tự sự trung đại Việt Nam), Thông báo Khoa học (của các trường đại học) (Bộ Giáo dục và Đào tạo), 2017, Số: 5, .
Trần Thái Học. Văn học, văn hóa Việt Nam trong xu thế toàn cầu hóa, Báo cáo Khoa học tại Hội nghị Khoa học quốc gia và quốc tế đăng toàn văn trong kỷ yếu (Proceedings) hội nghị có phản biện khoa học, 2017, Trang: 158-165.
Trần Thị Thanh Nhị . Nhân vật trong văn xuôi tự sự trung đại Việt Nam dưới góc nhìn tướng thuật, Tạp chí Khoa học (Đại học Huế), 2017, Số: 5, .
<< Đầu --- 1 2 3 4 5 6 7 8 --- Cuối >>