Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 18856 Kết quả

Nguyễn Đức Tuấn, Huỳnh Phước Lễ, Phạm Thị Diễm Thi, Trương Thị Bích PhượngNgô Thị Minh Thu, Trương Thị Kiều Ngân. nNghiên cứu nhân giống in vitro lan hoàng thảo kèn (Dendrobium lituiflorum)., Hội nghị khoa học khoa học toàn quốc về sinh thái và tài nguyên sinh vật lần thứ 7, Hà Nội 20.10.2017 (bài báo có phản biện), 2017, Trang: 2013-2021.
Trương Thị Bích Phượng, Văn Phú Trung, Nguyễn Đức Tuấn, Phạm Phú Bình. Ảnh hưởng của chất kích thích sinh trưởng trong nuôi cấy phát sinh hình thái in vitro đinh lăng (Polyscias fruticosa (L) Harms)., Hội nghị khoa học khoa học toàn quốc về sinh thái và tài nguyên sinh vật lần thứ 7, Hà Nội 20.10.2017 (bài báo có phản biện), 2017, Trang: 1866-1872.
Trương Thị Bích Phượng, Nguyễn Thị Sượng, Nguyễn Đức Tuấn, Nguyễn Thị Duy Khoa, Hoàng Thị Kim Hồng. Sử dụng hệ thống vi thủy canh trong nhân giống cây giọt băng (Mesembryanthemum crystallinum L.)., Hội nghị khoa học khoa học toàn quốc về sinh thái và tài nguyên sinh vật lần thứ 7, Hà Nội 20.10.2017 (bài báo có phản biện)., 2017, Trang: 1857-1865.
Lê Văn Hoài. Giải pháp phát triển du lịch sinh thái tại Khu bảo tồn thiên nhiên Hồ Kẻ Gỗ, tỉnh Hà Tĩnh, Tạp chí Khoa học Đại học Huế, Kinh tế và phát triển, 2017, Tập: 126, Số: 5D,2017, Trang: 205-218.
Z. Chen, X. Chen, Trần Quân Kỳ, G. Yin. Properties of switching jump diffusions: Maximum principles and Harnack inequalities, Bernoulli (SCI), 2017, Tập: to appear, .
Quản Bá Chính, Lê Văn Hoài,  Lê Văn Hoài. Khoa Du lịch - Đại học Huế: 10 năm xây dựng và phát triển, Tập san Đại học Huế, 2017, Trang: 49 - 51.
Hoàng Thị Kim HồngNguyễn Thị Quỳnh Trang,  Trần Nguyễn Minh Hiếu, Phan Thế Nhật Minh, Nguyễn Hoàng Anh Thư. NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG IN VITRO SEN TRẮNG HUẾ TỪ HẠT In vitro propagation of Hue’s white lotus from seeds, Tạp chí Khoa học Lạc Hồng, 2017, Tập: 1,, Số: 1, Trang: 12-19.
O’Keeffe AJ, Hoàng Văn Nam, Furtado A, Botha FC, Henry RJ. Validation of sugarcane biomass differential gene expression by RT-qPCR, International Tropical Agriculture (TropAg) conference. Brisbane, QLD, Australia, November, 2017, .
Vương Thị THảo, Ngô Đắc ChứngNgô Văn Bình. Xác suất phát hiện loài Thằn lằn bóng đuôi dài (Eutropis longicaudatus) ở Nam Đông, Thừa Thiên Huế, Báo cáo khoa học Hội nghị quốc gia về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật Làn thứ 7 (2017), 2017, Trang: 1911-1915.
Nguyễn Thị Mỹ Hường, Lê Huy Bá, Ngô Đắc Chứng. MÔI TRƯỜNG SỐNG VÀ NƠI Ở CỦA SÂM ĐẤT Siphonosoma australe australe (Keferstein, 1865) (Sipunculus: Phascolosomatidae) Ở VÙNG HẠ LƯU SÔNG GIANH, TỈNH QUẢNG BÌNH, Báo cáo khoa học Hội nghị quốc gia về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật Lần thứ 7 (2017), 2017, Trang: 1656-1662.
Ngô Đắc Chứng, Đỗ Trọng Đăng, Nguyễn Văn Tân, Nguyễn Quảng Trường. Ghi nhận mới các loài thuộc Họ Thằn lằn bóng (Scincidae) ở Phú Yên, Báo cáo khoa học Hội nghị quốc gia về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật Lần thứ 7 (2017), 2017, Trang: 637-642.
Nuri Ari Efiana, Phan Thị Như Quỳnh, Arko Jatmiko Wicaksono, Andreas Bernkop- Schnürch. Mucus permeating self-emulsifying drug delivery systems (SEDDS): About the impact of mucolytic enzymes, Colloids and surfaces B: Biointerfaces, 2017, Tập: 161, Trang: 228-235.
Chutima Matayatsuk Phechkrajang, Phan Thị Như Quỳnh, Leena Suntornsuk. Forced Degradation Studies of Candesartan Cilexetil and Hydrochlorothiazide Using a Validated Stability-Indicating HPLC-UV Method, Pharmaceutical Chemistry Journal, 2017, Tập: 51, Số: 5, Trang: 1-9.
Lê Minh Tâm, J. Pilgrim, Cao Ngọc ThànhNguyễn Vũ Quốc HuyTrương Quang Vinh, A. H. DeCherney, M. J. Hill, M. J. Hill . Prospective Cohort Evaluation of Hirsutism and Anthropometrics in South East Asian PCOS Population, Fertility and Sterility, Supplement Vol 108, Nr 3S - American Society for Reproductive Medicine (ASRM) Scientific Congress, San Antonio. Poster 365, 2017, Trang: e246.
Lê Minh TâmNguyễn Đắc Nguyên, J.R.Zolton, Cao Ngọc ThànhNguyễn Vũ Quốc HuyTrương Quang Vinh, A.H. DeCherney, M.J. Hill. GnRH agonist versus hCG trigger in ovulation induction with intrauterine insemination: a randomized controlled trial, Fertility and Sterility, Supplement Vol 108, Nr 3S - American Society for Reproductive Medicine (ASRM) Scientific Congress, San Antonio. Poster 328, 2017, Trang: e231.
Lê Minh TâmNguyễn Thị Diễm Thư, T.D. Lewis, Nguyễn Vũ Quốc HuyTrương Quang VinhCao Ngọc Thành. Predicting The Ability to Retrieve Sperm In Azoospermic Men Undergoing Testicular Sperm Extraction (TESE): A Retrospective Analysis from Vietnam, Fertility and Sterility, Supplement Vol 108, Nr 3S - American Society for Reproductive Medicine (ASRM) Scientific Congress, San Antonio. Poster 070, 2017, Trang: e134.
Lê Minh Tâm, J. Pilgrim, Cao Ngọc ThànhNguyễn Vũ Quốc HuyTrương Quang Vinh, A. H. DeCherney, M. J. Hill. PROSPECTIVE COHORT EVALUATION OF ULTRASOUND AND REPRODUCTIVE ENDOCRINE PROFILE IN A SOUTH EAST ASIAN PCOS POPULATION, Fertility and Sterility, Supplement Vol 108, Nr 3S - American Society for Reproductive Medicine (ASRM) Scientific Congress, San Antonio. Poster 367, 2017, Trang: e247.
<< Đầu --- 1 2 3 4 5 6 7 8 --- Cuối >>