Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 18617 Kết quả

Hoàng Đình Trung, Nguyễn Hữu Nhật. Hiện trạng khai thác động vật thân mềm và giáp xác có giá trị kinh tế ở đầm Ô Loan, tỉnh Phú Yên, Hội Nghị toàn quốc về sinh thái & tài nguyên sinh vật lần thứ 7, 2017, .
Trần Đăng Hòa, LêTrung Hiếu, Lê Như CươngHoàng Kim Toản. Đánh giá hiện trạng cây xanh trên các trục đường trong Đại Nội Huế., Tạp chí Khoa học (Đại học Huế), 2017, Tập: 126, Số: 3C, Trang: 161 - 168.
Trần Ngọc TuyềnNguyễn Đức Vũ QuyênHồ Văn Minh HảiĐặng Xuân Tín, Trần Ngọc Quang. Influence of synthesis factors on properties of geopolymers based on red mud and rice husk ash, Tạp chí Khoa học Công nghệ (Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam), 2017, Tập: 55, Số: 04, Trang: 461-474.
Nguyễn Văn Quang. Những tư tưởng cơ bản của Hồ Chí Minh về công tác thương binh, liệt sĩ, Hội thảo khoa học “Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác đền ơn đáp nghĩa - Giá trị lý luận và thực tiễn”, Nxb Đại học Huế, 2017, Trang: 172-177.
Hoàng Văn Nam. Analysis of genes controlling biomass traits in the genome of sugarcane (Saccharum spp. hybrids), PhD Degree, The University of Queensland, Brisbane, Australia.(UQ:577730). doi: 10.14264/uql.2017.602, 2017, .
Yusuke Fujii, Hidehiro Toh, Takehiro Matsubara, Shuta Tomida, Shoji Nakamura, Nguyễn Thị Kim Cơ, Hidetoshi Morita. Draft Genome Sequence of Probiotic Lactobacillus acidophilus Strain L-55 Isolated from a Healthy Human Gut, Genome Announcements, American Society for Microbiology, 2017, Tập: 4, Số: 6, .
Chau The Lieu Trang, Lê Quang Tiến DũngLê Thị HòaNguyễn Đức Cường, Nguyen Viet Long, Nguyen Thanh Dinh. Chitin Liquid Crystal-templated Oxide Semiconductor Aerogels, ACS Applied Materials & Interfaces (SCI, IF2017 = 7.5), 2017, Tập: 9, Số: 36, Trang: 30812–30820.
Phạm Xuân HùngTrần Văn HòaTrương Tấn QuânPhan Thị Kim Tuyến. Success criteria of rural infrastructure development projects in Vietnam, Báo cáo khoa học tại Hội nghị khoa học Quốc gia và Quốc tế có chủ đề về kinh tế-quản lý và kinh doanh được đăng toàn văn trong kỷ yếu., 2017, .
Trần Đăng Hòa, Hoàng Văn Sỵ, Nguyễn Thị Giang. Ảnh hưởng của thức ăn nhân tạo đến đặc điểm sinh học của bọ đuôi kìm vàng Chelisoches variegatus Burr. (Demaptera: Chelisochidae)., Tạp chí Bảo vệ thực vật (Cục Bảo vệ thực vật), 2017, Tập: 273, Số: 2, Trang: 44 - 48.
Hoàng Huy TuấnTrần Thị Thúy Hằng (LN)Lê Quang Vĩnh. Thực trạng và giải pháp quản lý đất canh tác nương rẫy bền vững ở vùng cao: nghiên cứu trường hợp ở xã Hương Lâm, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế, Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Sinh thái nhân văn và phát triển bền vững: Một số vấn đề từ lý luận đến thực tiễn”. Hà Nội, 13/01/2017. Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội. Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội: 348 trang., 2017, Trang: 89-100.
Tôn Nữ Hải Âu. Hiệu quả quy mô (Scale efficiency) của hoạt động sản xuất nấm sò ở tỉnh Quảng Trị, Tạp chí Khoa học Kinh tế-Trường Đại học Kinh tế-Đại học Đà Nẵng, 2017, Tập: 3, Số: 5, .
Lê Phan Minh Triết, Doro MG, Casu G, Frogheri L, Persico I, Phan Thị Thuỳ Hoa, Nguyễn Huy Hoàng, Pirastru M, Mereu P, Cucca F, Masala B. Molecular Characterization of β-Thalassemia Mutations in Central Vietnam, Hemoglobin, 2017, Tập: 2, Số: 41, Trang: 96-99.
Hoàng Chí Hiếu. Thống nhất đất nước trong thời kì Chiến tranh Lạnh: Trường hợp Đức, Triều Tiên và Việt Nam, Tạp chí Lịch sử Quân sự (Viện Lịch sử Quân sự), 2017, Số: 7, Trang: 15-23.
<< Đầu --- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 --- Cuối >>