Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 16573 Kết quả

Lê Hồ Sơn. Nâng cao chất lượng học tập môn tư tưởng Hồ Chí minh tại trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế Sách Hội thảo khoa học, Sách Hội thảo khoa học "Nghiên cứu và giảng dạy Lý luận chính trị với sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam tiến trình và thành tựu" do Khoa Lý luận chính trị, Trường ĐHKH - Đại học Huế tổ chức tháng 12/2016., 2016, Trang: 358- 369..
Hồ Sỹ Thái. Vận dụng "Thuyết thân chủ trọng tâm" trong thực hành Công tác xã hội với nhóm trẻ em, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc tế Công tác xã hội với phụ nữ và trẻ em kinh nghiệm của một số quốc gia ISBN 978-604-09664-7, 2016, Tập: 1, Số: 1, Trang: 148-155.
Nguyễn Thành Luân, Võ Đình Ba, Lê Văn Mạnh, Nguyễn Ngọc Sang. Thành phần giống Cóc mày Leptolalax (Anura: Megophryidae) ở Vườn quốc gia Bạch Mã, Báo cáo khoa học Hội thảo quốc gia về Lưỡng cư và Bò sát ở Việt Nam, lần Thứ ba, 2016, Trang: 84 - 91.
Nguyễn Xuân Khoát. Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam trong quá trình đổi mới - Thành tựu và giải pháp phát triển, Sách Hội thảo khoa học "Nghiên cứu và giảng dạy Lý luận chính trị với sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam tiến trình và thành tựu" do Khoa Lý luận chính trị, Trường ĐHKH - Đại học Huế tổ chức; Nhà Xuất bản Đại học Huế, Huế 12, 2016, Trang: 19-33.
Nguyễn Xuân Khoát. Tư tưởng của Các Mác về vai trò kinh tế của nhà nước và sự vận dụng ở Việt Nam, Tập san Quản lý Nhà nước, Cơ sở Học viện hành chính Khu vực miền Trung, 2016, Số: 10, 11/2016, Trang: 67-73.
Nguyễn Quang ViệtTrương Đình Trọng. Mô hình hóa trong đánh giá xói mòn và đề xuất kịch bản sử dụng đất nhằm giảm thiểu lượng đất mất ở lưu vực sông Bến Hải, tỉnh Quảng Trị, Báo cáo Khoa học tại Hội nghị Khoa học quốc gia và quốc tế đăng toàn văn trong kỷ yếu (Proceedings) hội nghị có phản biện khoa học, 2016, Tập: NXB Đại học Huế, Trang: 218-228.
Hoàng Hữu Phước. Chuyển thể kí hiệu biểu thị thời gian từ văn chương đến điện ảnh trong trường hợp "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" của Nguyễn Nhật Ánh (dưới góc nhìn liên văn bản và liên kí hiệu), Kỉ yếu hội thảo quốc gia: "Văn học Việt Nam trong xu hướng toàn cầu hóa", NXB Thông tin và truyền thông, ISBN: 978-604-80-2164-1, 2016, Trang: 704-711.
Nguyễn Văn Thuấn, Lê Thị Thuyên. Hình tượng Trương Chi trong ca khúc Văn Cao – Phạm Duy – Phó Đức Phương (tiếp cận liên văn bản), Tạp chí Khoa học và Giáo dục, Trường ĐHSP - Đại học Huế, 2016, Số: 4, .
Nguyễn Văn Thuấn. Julia Kristeva và quan niệm về tính liên văn bản, Kí hiệu học – từ lí thuyết đến ứng dụng trong nghiên cứu và dạy học Ngữ văn (kỉ yếu hội thảo khoa học quốc gia), NXB Giáo dục Việt Nam, 2016, Trang: 52-62.
Trương Thị Hồng Hải, Trần Thị Thanh,, Hatsadong Chanthanousone. Nghiên cứu đa dạng di truyền của các chủng vi khuẩn Ralstonia solanacearum Smith ở một số tỉnh miền Bắc bằng chỉ thị RAPD, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp, Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp) (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), 2016, Số: 297, Trang: 44-51.
Bùi Thị Tân. Khai thác và bảo vệ chủ quyền biển đảo dưới thời chúa Nguyễn, Hội thảo khoa học: Chủ quyền biển đảo Việt Nam trong lịch sử, tháng 12 năm 2016, 2016, Trang: 34- 42.
Nguyễn Tài Phúc, Phạm Đình Văn, Nguyễn Ngọc ChâuMai Chiếm Tuyến. Đánh giá công tác thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới ở Thừa Thiên Huế, Tạp chí Khoa học Quản lý và Kinh tế (Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế), 2016, Số: 01, .
Hồ Thắng, Mai Chiếm TuyếnHoàng Triệu Huy. Thị trường sản phẩm của các nghề và làng nghề ở Thừa Thiên Huế, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế (Viên Khoa học Xã hội Việt Nam), 2016, Số: 10 (461), Trang: 54 - 62.
Đặng Thị Dạ Thủy. Bài tập thí nghiệm phát triển năng lực nghiên cứu khoa học của học sinh trong dạy học sinh học ở phổ thông, Tạp chí Giáo dục, Số 367, ki 1-10/2015, tr. 43-45, 2016, Tập: Kì 1 tháng 10, Số: số 367, Trang: 43-45.
Nguyễn Văn Quảng. "Vai trò của các cảng/cửa biển ở khu vực Bình - Trị - Thiên trong thời kỳ Champa", Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp Quốc gia "Chủ quyền biển đảo Việt Nam trong lịch sử" do Hội Khoa học Lịch sử Thừa Thiên Huế tổ chức vào ngày 12.12.2016, tại Thừa Thiên Huế, 2016, Trang: 7-23.
<< Đầu --- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 --- Cuối >>