Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 17054 Kết quả

Trần Trung Trực, Nguyễn Quang Tuấn. ĐẶC ĐIỂM THỔ NHƯỠNG VÀ HƯỚNG CẢI TẠO SỬ DỤNG HỢP LÝ TÀI NGUYÊN ĐẤT TỈNH PHÚ YÊN, Tạp chí Khoa học (Đại học Huế), 2017, Tập: 126, Số: 7A, .
Julien Duval;, Huỳnh Đình Tuân. A geometric second main theorem, Mathematische Annalen https://doi.org/10.1007/s00208-017-1538-y (SCI), 2017, .
Nguyễn Việt Phương, Nguyễn Thị thu Hằng. Tư tưởng nhân bản hiện sinh của Jean-Paul Sartre (qua khảo cứu "Chủ nghĩa hiện sinh là một thuyết nhân bản"), Kỷ yếu Hội thảo "Triết học Pháp: Từ cội nguồn đến hiện đại", Huế, tháng 3, 2017, .
Nguyễn Văn CanhHoàng Hoa ThámNguyễn Đình Tiến. Động đất ở Đakrông, Quảng Trị và ảnh hưởng của chúng đến các công trình xây dựng, khu dân cư, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế, 2017, Tập: 8, Số: Huees81/03/2017, Trang: 179- 187.
LÊ TIẾN DŨNG. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТА ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ ВНЕ ЯЗЫКОВОЙ СРЕДЫ (Sử dụng Internet trong giảng dạy trực tuyến Tiếng Nga như một ngoại ngữ không trong môi trường tiếng), РУССКИЙ ЯЗЫК ЗА РУБЕЖОМ / Специальный выпуск / ВЬЕТНАМСКАЯ РУСИСТИКА (Tiếng Nga ở nước ngoài - Đặc san - VN- Nga ngữ học), 2017, Số: 23, Trang: 6-9.
Lê Thị NhungNguyễn Tuấn Vĩnh. Học theo dự án - một định hướng đổi mới phương pháp học tập của sinh viên ngành Giáo dục mầm non, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia "Phát triển đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo". Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế. Nhà xuất bản thông tin và truyền thông, 2017, Trang: 358.
Nguyễn Thanh HùngPhạm Thị Thúy Hằng. Thực hành nghề sư phạm trong đào tạo giáo viên: Kinh nghiệm từ Cộng hoà Liên bang Đức và định hướng vận dụng cho các trường ĐHSP ở Việt Nam., Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia "Phát triển đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo"., 2017, .
Phạm Thị Thúy Hằng. Nâng cao hiệu quả tự đánh giá của học sinh thông qua Website học tập môn GDCD, Hội thảo Khoa học Quốc gia "Đổi mới PPDH và KT, ĐG môn GDCD ở Trường Trung học", Nhà xuất bản ĐH Huế, 2017, .
Le Huu Trinh, Trần Thái Hòa, Nguyen Van Hieu, Nguyễn Đức Cường. Facile synthesis of ultrafine Gd2O3 nanoparticles by polyol-microwave method, Journal of Electronic Materials (SCI, IF 2015 = 1.49), 2017, .
Lê Quốc Thắng, , Trinh Thi Thuy, Nguyen Thanh Tam, Nguyen Thi Hoang Anh , Dang Viet Hau, Dinh Thi Phong, Sabrina Adorisio , Tran Van Sung, Domenico V. Delfino. 20-Hydroxyecdysone from Dacrycarpus imbricatus bark inhibits the proliferation of acute myeloid leukemia cells., Asian Pacific Journal of Tropical Medicine, 2017, Tập: 10, Số: 2, Trang: 157-159.
Nguyễn Ngọc ChâuNguyễn Quang PhụcLê Anh Quý. Sự tham gia của người dân trong xây dựng nông thôn mới: Nghiên cứu trường hợp tại xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, Kỷ yếu hội thảo quốc tế: Các sáng kiến dân chủ cơ sở và sự tham gia của người dân vào quá trình hoạch định chính sách công tại khu vực Miền Trung,do Học viện Hành chính quốc gia KV Miền Trung tổ chức tại Huế, Việt Nam 28/2/2017. Nhà xuất bản Đại học Huế., 2017, .
Nguyễn Quang Phục, A.C.M (Guus) van Westen and Annelies Zoomers. Compulsory land acquisition for urban expansion: Livelihood reconstruction after land loss in Hue’s peri-urban areas, Central Vietnam, International Development Planning Review (ISI/SSCI), 2017, Tập: 39, Số: 2, .
Phạm Hoàng Sơn Hưng, Võ Thị Bạch Nhạn, Nguyễn Xuân Hòa. THỰC TRẠNG NHIỄM VI KHUẨN TRÊN THỊT LỢN SAU GIẾT MỔ TẠI MỘT SỐ CHỢ Ở THÀNH PHỐ HUẾ, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm, Lâm nghiệp, Thuỷ lợi, Kinh tế Nông nghiệp) (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), 2017, Số: tháng 3/2017, Trang: 162-166.
Phạm Hoàng Sơn HưngNguyễn Xuân HòaPhan Vũ Hải. ANTIMICROBIAL SUSCEPTIBILITY OF STREPTOCOCCUS ISOLATED FROM RESPIRATORY INFECTED PIGS AT THE FARMS AROUND THUA THIEN HUE PROVINCE, VIETNAM, GHI - Thailand 2017 Conference Proceedings. The 3rd Researchers Conference of Emerging Disease at Convergence of Animal, Human and Environmental Health, 2017, Số: Feb, Trang: 29.
Phan Trọng Hoàng Linh. Lý thuyết đối thoại của Mikhail Bakhtin trong thi pháp học ở Việt Nam, Sách Văn học Việt Nam ba mươi năm đổi mới (1986 – 2016) – sáng tạo và tiếp nhận, NXB Văn học, 2017, Trang: 111-125.
Phan Trọng Hoàng Linh. Hình tượng người trí thức trong tiểu thuyết Hội thề của Nguyễn Quang Thân từ góc nhìn Nho giáo, Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Khoa học Xã hội và Nhân văn trong bối cảnh hội nhập”, 2017, Trang: 390-400.
<< Đầu --- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 --- Cuối >>