Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 18407 Kết quả

trần thị ngọc ánh, lê công triêm. Tăng cường hứng thú học tập của học sinh thông qua sử dụng bài tập thí nghiệm theo hướng đa dạng hoá các loại hình thí nghiệm trong dạy học vật lí, Tạp chí Khoa học và Giáo dục Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Huế, 2017, Số: Số 02, .
Đinh Thị Hồng Vân. Hành vi lệch chuẩn của thanh thiếu niên, Tạp chí Tâm lý học (Viện Tâm lý học), 2017, Số: 5, .
Phạm Thị Thúy Hằng. BÀI HỌC KINH NGHIỆM TỪ ĐẠI HỌC THANH HOA, TRUNG QUỐC VỀ QUẢN LÝ SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC, Kỷ yếu Hôi thảo khoa học Quốc tế "Xu hướng phát triển giáo dục trong thế giới toàn cầu hoá", tại Trường ĐHKHXH&NV TP. Hồ Chí Minh, 2017, .
Mai Thị Lý, Trương Minh Đức. Nonclassical propepties of single-photon-added two-mode SU(1,1) coherent states, Tạp chí Khoa học và Giáo dục DHSP Huế, 2017, Tập: 42, Số: 02, Trang: 15-28.
PHAN GIA NHẬT. Nghiên cứu nhận thức của sinh viên chuyên ngữ tiếng Nhật về ảnh hưởng của giới tính người nói lên văn nói xã giao thân mật tiếng Nhật, Kỷ yếu hội thảo khu vực nghiên cứu liên ngành về ngôn ngữ học và giảng dạy ngôn ngữ - Đại học Ngoại ngữ Huế, 2017, Trang: 330.
Nguyễn Minh Hiền. Vai trò của đội ngũ giáo viên trong việc nâng cao chất lượng dạy học môn Giáo dục công dân hiện nay, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia: Đỏ mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá môn giáo dục công dân ở trường trung học, 2017, .
Nguyễn Minh Hiền. Quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước (1996 - 2016), Hội thảo khoa học "Lý luận chính trị với sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam - Tiến trình và thành tựu". 2017, 2017, .
Nguyễn Minh Hiền. Nâng cao chất lượng giảng dạy môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam ở đại học Huế trong giai đoạn hiện nay, Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Lý luận chính trị với sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam - Tiến trình và thành tựu". 2017, 2017, .
Hoàng Ngọc VĩnhNguyễn Thị Phương. Chủ tịch Hồ Chí Minh với thương binh, liệt sĩ và gia đình có công cách mạng, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác đền ơn đáp nghĩa - giá trị lý luận và thực tiễn, 2017, Trang: 256 - 261.
HOÀNG THỊ KHÁNH TÂMĐOÀN NGỌC ÁI PHƯƠNGHỒ THỊ THÙY TRANG. Let’s Walk TALL (Talk-Assisted Language Learning) with Extensive Listening, Proceedings of Seminar on “English Language Teachers’ Competencies: From theory to classroom practice” co-organized by Hue University of Foreign Languages and Cengage Learning, 2017, .
HOÀNG THỊ KHÁNH TÂMĐOÀN NGỌC ÁI PHƯƠNGHỒ THỊ THÙY TRANG. Let’s Walk TALL (Talk-Assisted Language Learning) with Extensive Listening: A pilot study at Hue University of Foreign Languages, Proceedings of Seminar on English Language Teaching “From Theory to Implementation: Bringing new ideas into your classroom” by THT (Teachers Helping Teachers) SIG Association in Japan, 2017, .
Nguyễn Xuân Cường, Nguyễn Thị Loan. Performance evaluation of three native plants for sewage wastewater treatment in constructed wetland, International Journal of Environment and Pollution Research, 2017, Tập: 5, Số: 1, Trang: 1-7.
Nguyễn Xuân Cường, Dinh Duc Nguyen, Nguyễn Thị Loan, Soon Woong Chang, Soon Woong Chang . Potential of integrated vertical and horizontal flow constructed wetland with native plants for sewage treatment under different hydraulic loading rates, Water Science and Technology (SCIE, IF = 1.197, Q2), 2017, Tập: 76, Số: 2, Trang: 434-442.
<< Đầu --- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 --- Cuối >>