Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 18726 Kết quả

Trần Thị Nhật Anh. Quỹ đầu tư mạo hiểm cho khởi nghiệp sáng tạo ở Việt Nam - Khung pháp lí và kiến nghị., Tạp chí Pháp luật và thực tiễn (Trường Đại học Luật, Đại học Huế), 2017, Số: 02, Trang: 10.
thiquynhtrang Vu, Phạm Thành, menglou Li. Cellular tumor antigen p53 in the Dastarcus helophoroides (Fairmaire) (Coleoptera: Bothrideridae): Expression in Different Development Stages, Tissues and High Tempreature Treatments, Research Journal of Biotechnology (SCIE, If: 0.226), 2017, Tập: 12, Số: 11, Trang: 54 - 62.
Do Thi Hong Hai, Bùi Đình Hợi, Phan Van Nham. Phonon effects in the excitonic condensation induced in the extended Falicov-Kimball model, Europhysics Letters (SCI, IF 2016 = 1.957), 2017, Tập: 119, Trang: 47003.
Huynh Vinh Phuc, Nguyen Ngoc Hieu, Bùi Đình HợiLê Thị Thu Phương, Nguyen Van Hieu, Nguyen Van Chuong. Out-of-plane strain and electric field tunable electronic properties and Schottky contact of graphene/antimonene heterostructure, Superlattices and Microstructures (SCI, IF 2016 = 2.123), 2017, Tập: 112, Trang: 554 - 560.
Huynh Vinh Phuc, Nguyen Ngoc Hieu, Bùi Đình HợiLê Thị Thu Phương, Nguyen Van Chuong. First principle study on the electronic properties and Schottky contact of graphene adsorbed on MoS2 monolayer under applied out-plane strain, Surface Science (SCI, IF 2016 = 2.062), 2017, Tập: in press, Số: available online, Trang: https://doi.org/10.1.
Nguyễn Văn Chương, Nguyễn Ngọc Hiếu, Lê Thị Phương Thảo, Lưu Đức Thọ, Bùi Đình Hợi, Nguyễn Văn Hiếu. Ảnh hưởng của biến dạng và điện trường ngoài đến tính chất điện tử của hệ graphene-molybdenum disulfide, Kỷ yếu Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 10, Huế, 19 - 21/10/2017 (NXB Bách khoa Hà Nội, ISBN: 978-604-95-0325-2), 2017, Trang: 171 - 173.
Bùi Đình Hợi, Phan Thị Diệu Trang, Nguyễn Thị Anh Thi, Huỳnh Nữ Lan Nhi. Hiệu ứng Hall lượng tử trong hố lượng tử bán dẫn thế parabol: tương tác điện tử - tạp chất, Kỷ yếu Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 10, Huế, 19 - 21/10/2017 (NXB Bách khoa Hà Nội, ISBN: 978-604-95-0325-2), 2017, Trang: 284 - 288.
Nguyễn Văn Quang. Giá trị của tác phẩm Đường Cách Mệnh đối với cách mạng Việt Nam, Hội thảo khoa học "Giá trị bền vững của tác phẩm Đường Kách Mệnh với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị ở Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh", Thành phố Hồ Chí Minh, 2017, .
Nguyễn Văn Quang. Đặc trưng và giá trị của nhân cách Hồ Chí Minh trong xây dựng xã hội mới, Tạp chí Khoa học (Đại học Huế), 2017, Tập: T. 126, S. 6B, Số: S.6B, .
Trần Thanh Đức, Hà Thị Thùy Trinh. Kết quả việc thực hiện các quyền sử dụng đất của hộ gia đình cá nhân tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm, Lâm nghiệp, Thuỷ lợi, Kinh tế Nông nghiệp) (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), 2017, Số: 17, Trang: 75-82.
Trần Thanh Đức, Vũ Ngọc Khánh. Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu và các giải pháp điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp, Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp) (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), 2017, Số: 14, Trang: 20-27.
VÕ TRUNG ĐỊNH. 越南民俗文化词语的翻译策略, 现代语文Modern Chinese ISSN 1008-8024, 2017, Tập: 651, Số: 18, Trang: 157-158.
Tạ Thị Kim NhungLê Thị NhungTrần Viết NhiNguyễn Tuấn Vĩnh. Giáo dục tình cảm gia đình cho trẻ mầm non thông qua dạy học theo dự án, Kỷ yếu hội thảo khoa học toàn quốc "Tâm lý học, Giáo dục học với Tình yêu, Hôn nhân và Gia đình". Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông. ISBN 978-604-80-2663-9, 2017, Trang: 297-305.
Nguyễn Xuân Huy, Mi-Young Kim. Overexpression and oral immunogenicity of a dengue antigen transiently expressed in Nicotiana benthamiana, Plant Cell, Tissue and Organ Culture (https://doi.org/10.1007/s11240-017-1306-4), 2017, .
Nguyễn Chí BảoPhạm Việt Tý. Các hợp chất phân lập từ dịch chiết methanol cây lạc tiên (Passiflora foetida L.), Tạp chí Khoa học (Đại học Huế), 2017, Tập: 126, Số: 1A, Trang: 133-139.
Nguyễn Nguyên Phương, Nguyễn Vũ Quốc HuyNguyễn Thị Kim Anh. Viêm âm đạo do nấm Candida trong thai kỳ: các yếu tố ảnh hưởng và kết quả điều trị, Tạp chí Phụ sản (Hội Phụ sản Việt Nam), 2017, Tập: 15, Số: 3, Trang: 94 - 99.
<< Đầu --- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 --- Cuối >>