Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 19361 Kết quả

Trần Quang Hóa. Bound for the number of one-dimensional fibers of a projective morphism, Journal of Algebra (SCI, Q1), 2018, Số: 494, Trang: 220-236.
Do Dang Trung, Nguyễn Đức Cường, Khuc Quang Trung, Thanh Dinh Nguyen, Nguyen Van Toan, Chu Manh Hung, Nguyen Van Hieu. Controlled synthesis of manganese tungstate nanorods for higly selective NH3 gas sensors, Journal of Alloys and Compounds (SCI, IF2016 = 3.13), 2018, Tập: 735, Số: 25, Trang: 787-794.
Huynh Vinh Phuc, Nguyen Ngoc Hieu, Bùi Đình HợiLê Thị Thu Phương, Nguyen Van Chuong. First principle study on the electronic properties and Schottky contact of graphene adsorbed on MoS2 monolayer under applied out-plane strain, Surface Science (SCI, IF 2016 = 2.062), 2018, Tập: 668, Trang: 23 - 28.
Bùi Đình Hợi, et al. First principles study of the structural and electronic properties of monolayer phosphorene under applied in-plane strain, Journal of Electronic Materials (SCI, IF 2016 = 1.579), 2018, Tập: 47, Số: 1, Trang: 730.
Lê Thanh Long, Le Van Tan; Vu Ngoc Boi; Trang Si Trung. Antifungal activity of water-soluble chitosan against Colletotrichum capsici in postharvest chili pepper, Journal of Food Processing and Preservation, 2018, Tập: 42, Số: 1, Trang: e13339.
Võ Thanh Tú, Lương Thái Ngọc. VRA-AODV: Routing Protocol Detects Blackhole and Grayhole Attacks in Mobile Ad hoc Network, Journal of Computers, 2018, Tập: 13, Số: 2, Trang: 222-235.
Nguyễn Đăng Minh Phúc, Nguyễn Hữu Hậu. Creative Experiences in School mathematics: A case study from pre-service teachers, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế: "Phát triển năng lực sư phạm đội ngũ giáo viên khoa học tự nhiên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông, 2017, Trang: 53-63.
Nguyễn Đăng Minh Phúc, Nguyễn Hữu Hậu, Huỳnh Thị Ái Hằng. Generating abductive conjectures through conditional locus mathematics problems in dynamic mathematics representations, Tạp chí Khoa học (Đại học Sư phạm Hà Nội), 2017, Số: 62(12), Trang: 62-73.
Nguyễn Đăng Minh Phúc, Nguyễn Hữu Hậu, Nguyễn Hiền Linh. Computer-based Assessment in Mathematics Literacy of Students related to Abductive Reasoning, Proceedings of International conference on Teachers' and Educational Admininstrators' Competence in the context of Globalisation, 28-29/11, 2017., 2017, .
Nguyễn Đăng Minh Phúc, Lê Thị Khánh Duyên. Khả năng giao tiếp của học sinh khi làm việc trên các biểu diễn toán động, Tạp chí Giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo), 2017, Số: Đặc biệt, Trang: 152-156.
Lê Văn Thuật. Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương Hồ Chí Minh về công tác đền ơn đáp nghĩa,, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học “Tư tưởng Hồ Chi Minh về công tác đền ơn đáp nghĩa – Giá trị lý luận và thực tiễn”. NXB Đại học Huế, 7/2017, 2017, Trang: 237-241.
Lê Trung HiếuLê Lâm SơnTrần Thị Văn Thi. Isoaltion and determine content of rutin in some selected medicinal plants, Báo cáo Khoa học tại Hội nghị Khoa học Quốc gia và Quốc tế đăng toàn văn trong kỷ yếu (Proceedings) hội nghị có phản biện khoa học, 2017, Trang: 230-234.
Trần Thị Xuân PhươngLê Xuân Diễm Ngọc. Tuyển chọn vi khuẩn Azotobacter có khả năng cố định nitơ và sinh tổng hợp IAA trong đất trồng lúa ở tỉnh Thừa Thiên Huế, Tạp chí Khoa học và công nghệ nông nghiệp, Trường ĐH Nông Lâm Huế, 2017, Tập: 1, Số: 1-2017, Trang: 111-117.
<< Đầu --- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 --- Cuối >>