Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 20223 Kết quả

Trần Vĩnh TườngTrần Như Hiền. Hậu phương Quảng Bình với cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mậu thân 1958, Kỷ yếu hội thảo khoa học “50 năm tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu thân (1968 – 2018) giá trị lý luận và thực tiễn”, 2018, Trang: 64.
Nguyễn Thị Anh Thư, Hồ Việt Anh, Hoàng Văn Đức. Nghiên cứu tổng hợp chất xúc tác quang Ti-Cu/graphen oxit dạng khử, Tạp chí Hoá học và ứng dụng (Hội Hoá học Việt Nam), 2018, Tập: 1, Số: 41, Trang: 52-55,81.
Phan Ngọc Tuyết, Nguyễn Thị Mỹ Trinh, Phạm Thị Thanh Thúy, Phạm Hồng Sơn. Đánh giá hiệu lực vaccine phòng dại trên chó nuôi tại huyện Minh Hóa tỉnh Quảng Bình [Evaluation of anti-rabies vaccine effectivity in dogs reared in district Minh Hoa of Quang Binh province], Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp (HUAF J. Agric. Sci. Technol.), 2018, Tập: 2, Số: 2, Trang: 767-780.
Trần Đạo Dõng. A compact imbedding of Riemannian symmetric spaces, Hue University Journal of Natural Science, 2018, Tập: 127, Số: 01A, Trang: 61-72.
Nguyễn Văn Minh. Nghiên cứu tình trạng và phân bố của các loài Cu li (Nycticebus spp.) và các loài Khỉ (Macaca spp.) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp, Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp) (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), 2018, Số: 12, Trang: 144-153.
Trương Công Huỳnh Kỳ. Thừa Thiên Huế trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, Hội thảo khoa học Quốc gia: Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 - Giá trị lịch sử, 2018, Số: 1/2018, Trang: 13-26.
Trương Công Huỳnh Kỳ. Mặt trận Huế- một kiểu mẫu về chiến tranh nhân dân ở thành phố trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, Hội thảo khoa học: Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968- Bài học lịch sử,, 2018, Tập: Đại học Huế, Số: 1/2018, Trang: 151-162.
Trương Công Huỳnh Kỳ. Sự thức tỉnh dân tộc về kinh tế ở Việt Nam đầu thế kỷ XX, Nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á, 2018, Số: 2 (63), Trang: 55-61.
Nguyễn Thu Hằng. Sự sáng tạo về cách đánh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, Hội thảo Khoa học "Cuộc Tổng tiến công và nội dậy Xuân Mậu Thân 1968 - Bài học lịch sử", Huế ngày 26/1/2018, 2018, Trang: 39.
Phạm Ngọc Bảo Liêm, Nguyễn Thị Hồng Cúc. Vấn đề tự do ghi danh tại các đại học ở miền Nam Việt Nam trước năm 1975 - một biểu hiện của giáo dục đại học mở, Hội thảo khoa học "Hệ thống giáo dục mở trong bối cảnh tự chủ giáo dục và hội nhập quốc tế" - Hiệp hội Các trường ĐH, CĐ Việt Nam tổ chức, Hà Nội, 5-2018, 2018, Tập: 2, Trang: 103-113.
Phạm Ngọc Bảo Liêm. Cuộc Tổng tiến công và nội dậy Xuân Mậu Thân 1968 và sự ra đời của chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh", Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Cuộc Tổng tiến công và nội dậy Xuân Mậu Thân 1968 - bài học lịch sử" - Đại học Huế, tháng 1-2018, 2018, Trang: 65-73.
Trương Tuấn Vũ. Tìm hiểu thực tiễn và kinh nghiệm phát triển sản phẩm du lịch ở Indonesia, Hội thảo khoa học "Phát triển du lịch bền vững ở một số quốc gia ASEAN - Từ lý luận đến thực tiễn", Hà Nội, 4/2018, 2018, Trang: 75-81.
Lê Nam Trung Hiếu. Vai trò của João da Cruz tại Đàng Trong thế kỷ 17 từ một số tư liệu mới, Hội thảo Khoa học Đàng Trong thời chúa Nguyễn, 2018, Trang: 197-202.
Lê Nam Trung Hiếu. Processes of Decolonization in Vietnam and Korea: An Approach from Politics and History, International Conference on Korea and Vietnam in the Modern and Contemporary Ages (Seoul National Univeristy, Seoul, South Korea), 2018, .
Lê Nam Trung Hiếu, Jan W.Render. A Failed Equilibrium: The Case of Sino - Viet Relations in 1978-1979, Hội thảo Khoa học Quốc tế "Nghiên cứu quan hệ Trung Quốc - Việt Nam: Lịch sử, Hiện trạng và Tương lai" (tại Đại học Trung Sơn, Quảng Châu, CHND Trung Hoa), 2018, Trang: 389-405.
<< Đầu --- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 --- Cuối >>