Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 19240 Kết quả

Nguyễn Văn Tận. Phan Bội Châu với phong trào Đông Du, Kỷ yếu Hội thảo quốc tế Việt Nhật, 2017, Trang: 160 -165.
Trần Anh TuấnLê Thị Phương Chi. Household’s willingness to pay for solid waste management services in Loc Ninh commune, Dong Hoi city., Tạp chí Khoa học và Công nghệ (Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam), 2017, Tập: 55, Số: 4C, Trang: 162-167.
Trần Anh Tuấn, Nguyễn Thị Tuyết Mai . Các yếu tố tác động đến hành vi mua sắm xanh của người tiêu dùng ở thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị., Tạp chí Khoa học (Đại học Huế), 2017, Tập: 126, Số: 5C, Trang: 33-44.
Phan Anh Thư. Hoàn thiện pháp luật về quyền tiếp cận thông tin của người dân khi bị thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học về Quyền tiếp cận thông tin của người dân trong lĩnh vực đất đai của khoa Luật Kinh tế, 2017, Trang: 71 - 78.
Đặng Thị Hà. Ans tử hình-Một trong những công cụ pháp lý hữu hiệu để bảo vệ quyền con người, Hội thảo quốc gia Vấn đề hình phạt tử hình trên thế giới, 2017, .
Đặng Thị Hà. Một số vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư và giải pháp hoàn thiện, Hội thảo quốc tế Chính sách, pháp luật về tái định cư: từ lý thuyết đến thực tiễn, 2017, .
Đặng Thị Hà. Bàn về kê khai và công khai tài sản trong Luật Phòng chống tham nhũng, Tạp chí Dân chủ & Pháp luật (Bộ Tư pháp), 2017, Số: 5, Trang: 12.
Trần Thị Diệu Hương. Thực trạng, giải pháp cơ chế quản lý, chính sách tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án thủy điện, Báo cáo Khoa học tại Hội nghị khoa học quốc gia và quốc tế đăng toàn văn trong kỷ yếu (Proceedings) hội nghị, 2017, Trang: 97.
Nguyễn Thị Hạnh. Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài quốc tế lý luận và thực tiễn ở Việt Nam, kỉ yếu hội thảo khoa luật quốc tế về giải quyết tranh chấp bằng trọng tài quốc tế, 2017, Trang: 9.
Nguyễn Thị Hạnh. Pháp luật Việt Nam về ô nhiễm dầu do hoạt động của tàu biển trong hoạt động hàng hải, kỉ yếu hội thảo khoa luật quốc tế về pháp luật về hàng hải, 2017, Trang: 79.
<< Đầu --- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 --- Cuối >>