Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 17054 Kết quả

Võ văn Tân, Hoàng Thị Thương . NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VẬT LIỆU LaFeO3 BẰNG PHƯƠNG PHÁP SOL – GEL, Tạp chí Hoá học và ứng dụng (Hội Hoá học Việt Nam), 2017, Tập: 37, Số: 1, Trang: 55-59.
Nguyễn Đức HưngHồ Lê Quỳnh Châu, Nguyễn Thị Mùi, Nguyễn Thị Thùy, Nguyễn Minh HoànNguyễn Đức Chung. Thực trạng chăn nuôi gà thịt tại Thừa Thiên Huế, Tạp chí Khoa học (Đại học Huế), 2017, Tập: 126, Số: 3A, Trang: 25-32.
Đặng Thị Ngọc Phượng. Nâng cao năng lực hành nghề cho sinh viên ngành Giáo dục Mầm non tạ Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia "Phát triển đội ngũ Nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo), Kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế (1957-2017), Nxb Thông tin và Truyền thông, 2017, Trang: 406-412.
Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Hoàng Tuệ Quang. Những vấn đề có tính quy luật trong sự vận động và phát triển của văn hóa, Tạp chí Khoa học và Công nghệ (Trường Đại học Khoa học Huế), 2017, Tập: 8, Số: 2, Trang: 221-229.
Nguyễn Hữu Lợi. Nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy các học phần lý luận chính trị cho sinh viên, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc gia "Phát triển đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo", Nxb Thông tin và Truyền thông, ISBN 978-604-80-2343-0, 2017, Trang: 317-322.
Nguyễn Hữu Lợi. Nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội ở Tây Nguyên, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc gia "Phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên", Nxb Nông Nghiệp, ISBN 978-604-60-2479-8, 2017, Trang: 246-252.
Nguyễn văn BìnhHồ Kiệt. Ứng dụng viễn tham và ảnh Landsat để nghiên cứu độ ẩm mặt đất trên cơ sở chỉ số khô hạn nhiệt độ - thực vật (TVDI) trên địa bàn thị xã Hương Thủy, tỉnh Thguwaf thiên Huế, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp, Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp) (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), 2017, Số: 3/2017, Trang: 135-143.
Nguyễn Thị HảiHuỳnh Văn ChươngHồ Kiệt. Tác động của việc chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp trong quá trình đô thị hóa đến các nguồn vốn sinh kế chính của người dân tại các đô thị vệ tinh của thành phố Huế, tỉnh Thừa thiên Huế, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp, Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp) (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), 2017, Số: 3/2017, Trang: 5-11.
Hồ Kiệt, Phạm Xuân Lộc. Hiệu quả kinh tế của một số loại hình sử dụng đất tại thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định, Tạp chí Kinh tế Sinh thái, 2017, Số: 52/2017, Trang: 24-29.
Đỗ Minh CườngNguyễn Thị Ngọc, Trần Đức Hạnh, Võ Công AnhNguyễn Tiến Long (CKCN). THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO HỆ THỐNG BỆ RUNG DÙNG TRONG NGHIÊN CỨU DAO ĐỘNG CỦA XE (Ô TÔ MÁY KÉO), Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm) (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), 2017, Tập: 3, Trang: 108-113.
Nguyễn Đức Vũ. Phát triển chương trình bồi dưỡng giáo viên đáp ứng đổi mới giáo dục và đào tạo, Phát triển đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quôc gia kỷ niệm 60 năm thành lập Trường ĐHSP - ĐH Huế (1957 - 2017). Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông., 2017, Trang: 570-580.
Nguyễn Xuân HòaPhạm Hoàng Sơn Hưng, Tôn Nữ Ái Quyên. Kết quả khảo sát đáp ứng miễn dịch của gà và vịt với các hình thức nuôi khác nhau sau khi tiêm hai loại vaccine cúm gia cầm trên một số địa bàn tỉnh Bình Định, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp, Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp) (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), 2017, Tập: 3, Trang: 158-161.
Nguyễn Viết TuânNguyễn Đình ThiHoàng Kim Toản. Nghiên cứu một số giống sắn triển vọng tại các vùng sinh thái của Thừa Thiên Huế / Research on some perspective cassava varieties at ecoligial regions of Thua Thien Hue province, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp, Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp) (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), 2017, Số: 3/2017, Trang: 42-49.
<< Đầu --- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 --- Cuối >>