Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 16879 Kết quả

Nguyễn Thị Ái Nhung, Trần Đức Sỹ, Huỳnh Thị Phương Loan, Đặng Tấn Hiệp, Phạm Văn Tất, Dương Tuấn Quang. A quantum chemical computational insight into the donor-acceptor bond interaction of Silver complexes with N-heterocyclic carbene-analogues, Vietnam Journal of Chemistry (accepted), 2017, .
Trịnh Ngân Hà, Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Dương Thị Thu Hà, Lê Hữu Ngọc Thanh. Biến động giá đất ở trên địa bàn thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Tạp chí Kinh tế sinh thái (Viện Kinh tế sinh thái), 2017, Tập: 1, Số: 1, .
Trần Thị Minh Châu, Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Dương Thị Thu Hà. Đánh giá tình hình quản lý và sử dụng đất trong quá trình đô thị hóa tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Tạp chí Kinh tế sinh thái (Viện Kinh tế sinh thái), 2017, Tập: 1, Số: 1, .
Lê Hữu Ngọc Thanh, Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Trịnh Ngân Hà. Tình hình giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực quản lý đất đai trên địa bàn thành phố Huế, Tạp chí Kinh tế sinh thái (Viện Kinh tế sinh thái), 2017, Tập: 1, Số: 1, .
A. M. Mukhamedzhanov, Shubhchintak, C. A. Bertulani, Trần Viết Nhân Hào. Internal and external radiative widths in the combined R-matrix and potential-model formalism, Physical Review C, 2017, Tập: 95, Trang: 024616.
Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Văn Lý. Nhận thức về quá trình phát triển của văn hoá, Tạp chí Sinh hoạt lý luận (Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh - Phân viện Đà Nẵng), 2017, Số: 1, Trang: 62-67.
Trần Nam Thắng, Nguyễn Văn Hoàng (CORENARM), Trương Thị Thùy Dung. Đánh giá hiện trạng và khả năng tuân thủ định nghĩa gỗ hợp pháp (LD) của hoạt động sản xuất lâm nghiệp tại tỉnh Nghệ An, Việt Nam., Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp, Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp) (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), 2017, Tập: 2, Số: 1, Trang: 101-107.
Trần Nam Thắng, Trần Thị Thu Hà (ĐH Lâm Nghiệp). Liên kết hoạt động REDD+/FLEGT và hiệu quả của hoạt động quản lý bảo vệ rừng tại xã Bảo Thuận, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng., Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp, Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp) (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), 2017, Tập: 1, Số: 1, Trang: 130-137.
Vũ Đình Bảy. Đổi mới cách thức ôn tập môn Giáo dục công dân để chuẩn bị cho kì thi trung học phổ thông quốc gia, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia "Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá môn Giáo dục công dân ở trường trung học", 2017, Trang: 38-44.
Nguyễn Văn Cư, Vũ Đình Bảy. Dạy học môn Giáo dục công dân ở trường trung học theo định hướng phát triển năng lực, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia "Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá môn Giáo dục công dân ở trường trung học",, 2017, Trang: 73-77.
Hoàng Trọng Hùng, Trần P Trang;, Hồ Khánh Ngọc BíchLê Quang Trực. Application and validation of a consumer ethnocentrism scale in a young Vietnamese market segment, Journal of Global Scholars of Marketing Science, 2017, Tập: 27, Số: 1, Trang: 60-77.
Nguyễn Xuân Khoát. Rèn luyện nâng cao năng lực đọc, viết và nói của người giảng viên ngành giáo dục chính trị, Sách Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia: Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá môn giáo dục công dân ở trường trung học, do trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế tổ chức (nhiều tác giả); Nhà xuất bản Đại học Huế, Huế, 2017, Trang: 336-370.
Hà Viết Hải, Nguyễn Cảnh Hoài Đức, Đỗ Xuân Huyền. Sử dụng nhiều tiến trình trên các nút tính toán để gia tăng hiệu năng hoạt động của CAPE trên mạng các máy tính đa lõi, Tạp chí Khoa học (Đại học Huế), 2017, Tập: 121, Số: 7-A, Trang: 31-41.
<< Đầu --- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 --- Cuối >>