Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 19361 Kết quả

Xuan-Tu Tran, Tung Nguyen, Duy-Hieu Bui, Phan Hải Phong. AXI-NoC: High-Performance Adaptation Unit for ARM Processors in Network-on-Chip Architectures, IEICE Transactions on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences, 2017, Tập: E100-A, Số: 8, Trang: 1650-1660.
Thái Quang Trung. Bối cảnh vùng Thuận Quảng nửa sau thế kỷ XVIII với phong trào Tây Sơn, Báo cáo Khoa học tại Hội nghị khoa học quốc gia và quốc tế đăng toàn văn trong kỷ yếu (Proceedings) hội nghị có phản biện khoa học., 2017, .
Nguyễn DuânĐinh Thị Hồng Vân, Bùi Minh Đức, Nguyễn Ngọc Tú. Đào tạo giáo viên ở Singapore - Một góc nhìn tham chiếu, Hội thảo khoa học quốc tế "Kinh nghiệm của Malaysia và Singapore về đào tạo-bồi dưỡng giáo viên phổ thông, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục phổ thông và giảng viên sư phạm", NXB Đại học Quốc gia Hà Nội., 2017, Trang: 279-289.
Võ Hoàng Liên Minh, Hoàng QuangHoàng Hữu Hạnh. Chuyển đổi thuộc tính đa trị phức hợp lồng nhau trên mô hình ER sang OWL Ontology, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Khoa học Huế, 2017, Tập: 10, Số: 1, Trang: 27-38.
Dương Kiều Nga, Võ Hoàng Liên Minh, Hoàng Quang. Một tiếp cận trong việc chuyển đổi mô hình quan hệ sang OWL ontology, Tạp chí Khoa học (Đại học Huế), 2017, Tập: 126, Số: 2A, Trang: 103-118.
Võ Hoàng Liên Minh, Hoàng QuangHoàng Hữu Hạnh. Chuyển đổi biểu đồ lớp UML sang OWL Ontology, Báo cáo Khoa học tại Hội nghị Khoa học Quốc gia và Quốc tế chuyên ngành Tin học đăng toàn văn trong Kỷ yếu (Proceedings) hội nghị có phản biện khoa học, 2017, Trang: 76-84.
НГУЕН ТХИ ХОНГ, Ngô Xuân Cường, НГУЕН НГОК ЧАК, ДОАН ВАН НГИ, ХО ТХИ КИМ ФУНГ. Моделирование пиролиза древесной биомассы, НАУЧНЫЙ АЛЬМАНАХ, 2017, Tập: 10, Số: 2, Trang: 113-120.
Ngô Xuân Cường, Alexander Mazanik, Nguyễn Thị Hồng. Xác định các đặc tính của tế bào quang điện từ kết quả đo phổ sức điện động quang, Conference on Education Sciences and Technologies 2017, 2017, Tập: 1, .
VB Prasath, Dang Ngoc Hoang Thanh, Nguyen Hoang Hai, Ngô Xuân Cường. Image Restoration With Total Variation and Iterative Regularization Parameter Estimation, Proceedings of the Eighth International Symposium on Information and Communication Technology, 2017, Trang: 378-384.
Nguyễn Văn LợiTrần Minh Đức, Nguyễn Phương Văn. Thực trạng và giải pháp quản lý cháy rừng ứng phó với biến đổi khí hậu tại tỉnh Quảng Bình, Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp (Viện Khoa học Lâm nghiệp VN), 2017, Số: 4, Trang: 139-150.
Lê Văn Tuất, Lê Thị Mến. ĐẶC TRƯNG QUANG PHỔ CỦA GỐM THỦY TINH P2O5 - ZnO - CaO PHA TẠP Dy2O3, Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu Toàn quốc – SPMS 2017. Nhà xuất bản Bách khoa, Hà nội. Tháng 10 năm 2017. http://vmrs.org.vn/danh-muc/241/Tuyen-tap-cac-bai-bao-Hoi-nghi-SPMS-2017---Quyen-1.htm, 2017, Tập: 1, Trang: 392 -395.
Lê Văn Tuất, Nguyễn Trọng Thành, Vũ Thị Thái Hà.. HIỆU ỨNG NHIỆT PHÁT QUANG CỦA GỐM THỦY TINH P2O5 - CaO - Na2O - MgO PHA TẠP Dy2O3, Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu Toàn quốc – SPMS 2017. Nhà xuất bản Bách khoa, Hà nội. Tháng 10 năm 2017. http://vmrs.org.vn/danh-muc/241/Tuyen-tap-cac-bai-bao-Hoi-nghi-SPMS-2017---Quyen-1.htm, 2017, Tập: 1, Trang: 388 - 391.
Đoàn Thành Nhân, Nguyễn Thị Ái Nhung, Nguyễn Khoa Hiền, Dương Tuấn Quang. A quantum chemical study on the use of complexes between Hg(II) ions and fluorescent ligands for detection of cysteine, Vietnam Journal of Chemistry, International Edition. 55, 6 (2017), 700-707., 2017, Tập: 55, Số: 6, Trang: 700-707.
Nguyễn Đình Tiến. Phân tích các nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến nước ngầm khu vực đồng bằng ven biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Trị, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, 2017, Tập: 10, Số: 1, Trang: 189 - 198.
Nguyễn Hữu Nhân, Nguyễn Hoàng Lộc. Production of eurycomanone from cell suspension culture of Eurycoma longifolia Jack., Pharmaceutical Biology, 2017, Tập: 55, Số: 1, Trang: 2234-2239.
Bùi Nguyên Hãn, , Lê Thị Kim Oanh. Sắc thái văn hóa Nhật Bản qua tiểu thuyết Cố Đô của Yasunari Kawabata., Tạp chí Thông tin khoa học xã hội (Viện thông tin khoa học xã hội), 2017, Số: 419, Trang: 52-57.
Nguyễn Văn Thuận, Men Mardi. Nghiên cứu động vật đất cỡ trung bình (mesofauna) ở núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh, Hội nghị Khoa học toàn quốc về sinh thái và tài nguyên sinh vật lần thứ 7 (10/2017), 2017, Trang: 419-426.
Đỗ Thị Diện. Bảo hộ sáng chế dược phẩm tiếp cận từ quyền con người theo pháp luật Ấn Độ và Trung Quốc, kinh nghiệm cho Việt Nam, Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017, Tập: 3, Số: 1b, Trang: 153-164.
Lê Thị Nam Thuận, Loan, Nguyễn Thị Tường. NĂNG LỰC TRÍ TUỆ CỦA HỌC SINH LỨA TUỔI TIỂU HỌC TẠI TỈNH BÌNH ĐỊNH, Tạp chí Khoa học (Đại học Huế), 2017, Tập: 126, Số: 1A, Trang: 175 - 184.
<< Đầu --- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 --- Cuối >>