Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 18407 Kết quả

Nguyen Van Chuong, Bùi Đình Hợi. Electronic properties of the graphene-Al2O3 heterostructure, Tạp chí Khoa học và Giáo dục Trường Đại học Sư phạm Huế, 2017, Tập: 42, Số: 2, Trang: 54 - 60.
Tôn Thất Pháp, Đặng Thị Lệ Xuân. Thành phần loài và mật độ loài tảo silic ở vùng hạ lưu sông Gianh tỉnh Quảng Bình, Tạp chí Khoa học và Công nghệ trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, 2017, Tập: 9, Số: 1, Trang: 143-157.
Đặng Hữu Định, Trương Minh Đức. Viễn tải lượng tử với trạng thái con mèo kết cặp điện tích, Tạp chí Khoa học (Đại học Huế), 2017, Tập: 126, Số: 1A, Trang: 5-17.
Phạm Thế Kiên. Quản lý đội ngũ viên chức hành chính và sự gắn kết của đội ngũ này với các đại học vùng ở Việt Nam, Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2017, Trang: 126-136.
Phạm Thế Kiên. Đào tạo, bồi dưỡng và xây dựng kế hoạch phát triển nghề nghiệp cho đội ngũ viên chức hành chính trong các đại học vùng Việt Nam, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế, 2017, Trang: 282-292.
Tôn Thất PhápMai Ngọc Châu. Đồng quản lý thủy sản phía Bắc phá Tam Giang –Cầu Hai, tỉnh THừa Thiên Huế: Thực trạng và giải pháp thúc đẩy., Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Trường Đại học Khoa học-Đại học Huế, 2017, Tập: 9, Số: 1, Trang: 159-171.
Nguyễn Tuấn Bình. Quan hệ an ninh - chính trị giữa Ấn Độ và Myanmar (1948 - 1991), Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, 2017, Tập: 9, Số: 2, Trang: 85 - 97.
Võ Thanh Tú, Lương Thái Ngọc. SMA2AODV: Routing Protocol Reduces the Harm of Flooding Attacks in Mobile Ad Hoc Network, Journal of Communications (Scopus), 2017, Tập: 12, Số: 7, Trang: 371-378.
Nguyễn Hồng Dũng. Tiểu thuyết Việt Nam từ hiện đại đến hậu hiện đại - sự chuyển đổi quan niệm nghệ thuật về thực tại, Hội thảo Quốc gia Văn học Việt Nam ba mươi năm đổi mới (1986-2016) - Sáng tạo và tiếp nhận. Nxb Văn Học, 2017, Trang: 295-309).
Nguyễn Văn Toản, Nguyễn Hồng Phúc. NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA AMINOETHOXYVINYLGLYCINE KẾT HỢP XỬ LÝ NƯỚC NÓNG ĐẾN THỜI HẠN BẢO QUẢN QUẢ BƠ (BOOTH7) SAU THU HOẠCH, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp& Công nghệ Thực phẩm) (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), 2017, .
Nguyễn Hoàng Sơn, Vũ Đức Thi. Some the combinatorial characteristics of closure operations, Accepted in Algebra and Discrete Mathematics (ISI), 2017, .
Hoàng Tất Thắng. Một số vấn đề về báo chí truyền thông thơi hội nhập, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, 2017, Tập: 1, Số: 4, Trang: 12-15.
Nguyễn Tiến DũngNguyễn Hoàng Tuệ Quang. Một phác thảo về văn hóa tâm linh, Tạp chí Khoa học (Đại học Huế), 2017, Tập: 7, Số: 2, Trang: 121-128.
<< Đầu --- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 --- Cuối >>