Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 19240 Kết quả

Nguyễn Thị Hạnh. Pháp luật quốc tế về khắc phục ô nhiễm dầu do hoạt động của tàu biển trong hoạt động hàng hải, Kỉ yếu hội thảo khoa luật quốc tế về pháp luật về hàng hải, 2017, Trang: 35.
Đào Mộng ĐiệpPhan Vĩnh Tuấn Anh. Quyền của trẻ em khuyết tật, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp (Văn phòng Quốc hội), 2017, Số: 8, .
Đào Mộng Điệp, Trương Thanh Khôi. Quản lý nhà nước về lao động giúp việc gia đình - Từ pháp luật đến thực tiễn thực hiện, Tạp chí Luật học (Trường Đại học Luật Hà Nội), 2017, Số: 1, .
Đào Mộng Điệp, Trương Thanh Khôi. Từ quy định đến thực tiễn thực hiện quyền của lao động giúp việc gia đình, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp (Văn phòng Quốc hội), 2017, Số: 4, .
Đoàn Đức LươngTrần Cao Thành. Vai trò của các tổ chức, đoàn thể, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân trong việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em, Hội thảo quốc gia "Thi hành Luật Trẻ em – Những vấn đề lý luận và thực tiễn" do Trường Đại học Luật, Đại học Huế và Viện Nghiên cứu lập pháp đồng tổ chức, 2017, .
Bùi Đình Hợi. Spin heat capacity of monolayer and AB-stacked bilayer MoS2 in the presence of exchange magnetic field, Superlattices and Microstructures (SCI, IF 2016 = 2.123), 2017, Tập: 104, Trang: 331 - 340.
Lê Thị Thu Phương, Trần Thị Mỹ Duyên, Võ Thành Lâm, Bùi Đình Hợi. Investigation of Magneto-phonon Resonance in Graphene Monolayers, Tạp chí VNU Journal of Sciences (tên cũ: T/C Khoa học) (Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam), 2017, Tập: 33, Số: 4, Trang: 45 - 56.
Nguyễn Thị Hoài Phương. Nâng cao hiệu quả hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp Quốc hội ở Việt Nam, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật điện tử cdcpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/dien-dan-cong-tac-tu-phap.aspx?ItemID=170, 2017, .
Nguyễn Thị Hoài Phương. bàn về một số vấn đề lý luận và thực tiễn kiểm soát việc thực hiện quyền hành pháp của Chính phủ ở Việt Nam, Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế " Các cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước trên thế giới và ở Việt Nam", Đại học Luật Huế, Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017, .
Nguyễn Thị Hồng Trinh. Thực trạng và giải pháp cho công tác tái định cư các công trình thủy điện ở Việt Nam, Hội thảo quốc tế: Chính sách, pháp luật về tái định cư: Từ lý luận đến thực tiễn, 2017, Trang: 156-170.
Mai Thị Diệu Thúy. Án lệ trong hệ thống pháp luật nước Cộng hòa Liên bang Đức và một số kinh nghiệm đối với Việt Nam, Kỷ yếu Hội thảo Khoa luật Hành chính "Bàn về án lệ ở Việt Nam", 2017, Trang: 38-45.
Lý Nam Hải. Bàn về Áp dụng án lệ tại Việt Nam, Kỷ yếu Hội thảo Khoa luật Hành chính "Bàn về án lệ ở Việt Nam", 2017, Trang: 15.
<< Đầu --- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 --- Cuối >>