Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 20223 Kết quả

Lê Nam Trung Hiếu. Decolonization in Vietnam from 1945 to 1954 in retrospect: a clash between national independence movements and international settlement., Báo cáo Khoa học tại Hội nghị khoa học quốc gia và quốc tế đăng toàn văn trong kỷ yếu (Proceedings) hội nghị có phản biện khoa học., 2018, Tập: LSCAC 2018, .
Hoàng Thị Anh Đào, HỒ THỊ ÁI PHƯƠNG. Vị thế thương mại của Đàng Trong (Việt Nam) trong hành trình tìm đến châu Á của Bồ Đào Nha (thế kỷ XVI - XVII), Hội thảo: Viêt Nam – châu Á, Đại học Duy Tân và Viện Nghiên cứu Đông Nam Á tổ chức, 5/2018, 2018, .
Hoàng Thị Anh Đào. Hoạt động thương mại của Công ty Đông Ấn Pháp ở Đàng Trong từ năm 1698 đến năm 1768, Hội thảo Đàng Trong thời chúa Nguyễn – Hội thảo KHLS Tỉnh Thừa Thiên Huế, 4/2018, 2018, .
Nguyễn Văn Đăng. Tam giáo và các tín ngưỡng dân gian trong đời sống tư tưởng xứ Đàng Trong, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Đàng Trong thời chúa Nguyễn, 2018, Trang: 327-358.
Nguyễn Văn Trung. MỘT PHƯƠNG PHÁP MỚI ĐÁNH GIÁ ĐỘ TƯƠNG TỰ NGỮ NGHĨA GIỮA HAI KHÁI NIỆM TRONG ONTOLOGY, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Khoa học Huế (Đã nhận đăng), 2018, .
Nguyễn Thanh Thủy, Nguyễn Duy Thăng, Phan Thị Thùy Hoa, Trần Ngọc Vũ, Chế Thị Cẩm Hà, Tôn Nữ Trà Mi, Nguyễn Ngọc Quang. Nhận xét bước đầu về nuôi cấy tế bào gốc trung mô từ mô mỡ người tại bệnh viên Trung ương Huế, Y học Việt Nam, 2018, Tập: 467, Số: 1076-1084, .
Trần Thị Ái Mỹ, Martin Leermakers, Martine Leermakers, Hoàng Thái LongNguyễn Văn Hợp, Marc Elskens. Metals and arsenic in sediment and fish from Cau Hai lagoon in Vietnam: ecological and human health risks, Chemosphere (SCI, IF2017=4.427), 2018, Tập: 210, Số: 175-182, .
Trần Đăng KhoaTrần Thị Xuân Phương, Phạm Thị Mùi, Nguyễn Hồ LamHoàng Kim ToảnTrần Đăng Hòa. Thực trạng sản xuất cây quýt Hương Cần tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Tạp chí Khoa học & Công nghệ Nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế, 2018, Tập: 1, Số: 2, Trang: 489 - 498.
Lê Cung. Sáng mãi ngọn lửa Bồ tát Thích Quảng Đức, Văn hóa Phật giáo, 2018, Số: 299, Trang: 8-11.
Lê Cung. Phong trào Phật giáo ở Khánh Hòa năm 1963, Tạp chí Nghiên cứu lịch sử (Viện Sử học), 2018, Tập: 10, Số: 498, Trang: 47-58.
Lê Cung. 50 năm sự kiện "Tết Mậu Thân 1968", nhớ lại những lần trao đổi học thuật tại Đại học Havard (Mỹ), Kỷ yếu Hội thảo Khoa học "Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 - Bài học lịch sử", Đại học Huế, 2018, Trang: 343-348.
Lê Cung. Trí thức Huế trong Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học "Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 - Bài học lịch sử", Đại học Huế, 2018, Trang: 109-120.
Lê Cung. Báo cáo tổng thuật và đề dẫn Hội thảo khoa học: "Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 - Bài học lịch sử", Kỷ yếu Hội thảo Khoa học "Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 - Bài học lịch sử", Đại học Huế, 2018, Trang: 1-12.
Lê Thành Nam. Thanh niên, sinh viên, học sinh Sài Gòn, Huế trong Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, Hội thảo Khoa học "Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 - Bài học lịch sử", Đại học Huế, 2018, Trang: 129-140.
Lê CungLê Thành Nam. Phật giáo Huế giữa mùa Xuân lịch sử, Tạp chí Lịch sử Quân sự (Viện Lịch sử Quân sự), 2018, Tập: 1, Số: 313, Trang: 90-93.
Lê Thành Nam. Quân đội Pháp trong cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ (1775-1783), Tạp chí Lịch sử Quân sự (Viện Lịch sử Quân sự), 2018, Tập: 2&3, Số: 314&315, Trang: 124-131.
<< Đầu --- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 --- Cuối >>