Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 17480 Kết quả

Trần Hữu Tuyên, Nguyễn Hữu Xuân, Đỗ Thị Việt Hương, Trần Nguyễn Hữu Nguyên. Xây dựng phần mềm cảnh báo nguy cơ ngập lũ lưu vực sông Lại Giang, tỉnh Bình Định, Tạp chí Khoa học Đại học Huế, Kỷ niệm 60 năm thành lập Khoa Địa lý, trường Đại học sư phạm, Đại học Huế, 2017, Tập: 126, Số: 7A, Trang: 287-293.
Hoàng Thị Anh Thư, Dương Bá Vũ Thi. Nghiên cứu tác động của quảng cáo đến kết quả hoạt động doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam, Tạp chí Phát triển và Hội nhập, 2017, Số: tháng 03-04, Trang: 62-68.
Vincent Franjou, Nguyễn Đặng Hồ Hải, Lionel Schwartz. Lannes’ T functor on injective unstable modules and Harish-Chandra restriction., International Mathematics Research Notices doi: 10.1093/imrn/rnw298, 2017, .
Đinh Quang Khiếu, , Mai Thi Thanh, Tran Vinh Thien, Vo Thi Thanh Chau, Nguyen Phi Hung. Synthesis of iron doped zeolite imidazole framework-8 and its remadazol deep black RGB dye adsorption ability, Journal of Chemistry, 2017, Tập: Volume2017, Số: Article ID 5045973, .
Võ Đình Ba, Lê Văn Mạnh, Trần Trọng. Kết quả khảo sát lưỡng cư, bò sát ở vùng rừng xã Hương Lộc, huyện Nam Đông, Thừa Thiên Huế, Hội nghị khoa học, khoa Sinh học, 2017, Trang: 110 - 116.
Trần Vĩnh Hoàng, Võ Đình Ba, Hồ Thị Bảo Vy. Dẫn liệu bước đầu về Chuồn chuồn (Odonata) ở thành phố Huế, Hội nghị Côn trùng quốc gia, lần thứ 9, 2017, Trang: 10-16.
Trương Tuấn Vũ. Tìm hiểu các Hội quán của người Hoa ở Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, Tạp chí Đất Quảng - Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Nam, tháng 02/2017, 2017, .
Hoàng Thị Kim HồngNgô Thị Minh ThuĐặng Thanh Long, Nguyễn Văn Phú Biển, Ngô Thị Bảo Châu, Phạm Thị Hồng Trang. Xác định gen mã hóa Phosphoenolpyruvate carboxylase kinase trong cây Mesembryanthemum crystallinum, Tạp chí khoa học và công nghệ, trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, 2017, Tập: (Đã được nhận đăng), .
Lê Văn Tường Huân, Lê Thị Trang. Tái sinh chồi trong điều kiện in vitro ở cây Kim phát tài (Zamioculcas zamiifolia (Lodd.) Engl.), Kỷ yếu Hội nghị khoa học Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, 2017, Trang: 29-35.
Nguyễn Chí NgànTrần Thị Thúy Hằng. Hệ thống và đánh giá các công trình nghiên cứu về văn hóa và biến đổi văn hóa tộc người ở miền Trung và Tây Nguyên, Hội thảo "Hệ thống hóa, đánh giá các công trình nghiên cứu về tộc người và công tác dân tộc vùng miền Trung, Tây Nguyên", 2017, .
Huỳnh Thị Ánh Phương. Chính sách đất nông nghiệp ở Việt Nam sau Đổi mới và một số vấn đề từ thực tiễn, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia "30 năm Đổi mới ở Việt Nam (1986-2016) những vấn đề từ thực tiễn. ISBN 978-604-912-7137., 2017, Trang: 202-211.
Nguyễn Hữu An. Mối quan hệ giữa chủ nghĩa cá nhân/chủ nghĩa tập thể và hạnh phúc trong sự so sánh giữa các nền văn hóa, Kỷ yếu hội thảo Khoa học Xã hội Nhân văn trong bối cảnh hội nhập, 2017, Trang: 239-251.
Bùi Văn Chiến, Gérard H. E. Duchamp, Vincel Hoang Ngoc Minh. Structure of polyzetas and explicit representation on transcendence bases of shuffle and stuffle algebras, Journal of Symbolic Computation, 2017, Tập: 83, Trang: 93 - 111.
<< Đầu --- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 --- Cuối >>