Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 18726 Kết quả

Hoàng Thanh Tùng, Lương Thiện Nghĩa, Trương Thị Bích Phượng, Dương Tấn Nhựt. Khả năng sinh trưởng và ra hoa của cây cúc (Chrysanthemum morifolium) nuôi cấy trong hệ thống vi thủy canh, Tạp chí Khoa học (Đại học Huế), 2017, Tập: 126, Số: 1A, Trang: 13-23.
Nguyễn Thị Vân Anh, Hidefumi Yoshii . Release of allyl sulfide in spray-dried powders in cyclodextrin in different storage conditions, The Proceedings of The 9th Asia-Pacific Drying Conference, September 24-26, 2017, Wuxi, China, 2017, Tập: O10-8, .
Trần Đăng Hòa, Masami Takagi, Takatoshi Ueno. Efficacy of the extract from pongam leaves (Pongamia pinnata L.) against Spodoptera exigua (Hubner) and Spodoptera litura Fabricius (Lepidoptera: Noctuidae), Journal of the Faculty of Agriculture, Kyushu University (ISI/SCI), 2017, Tập: 62, Số: 2, Trang: 439 - 443.
Nguyễn Thị Thu Liên, Lê Thị Tuyết Nhân, Nguyen Hong Son. ẢNH HƯỞNG CỦA HÀM LƯỢNG CHẤT DINH DƯỠNG ĐẾN SINH KHỐI VÀ HÀM LƯỢNG LIPID CỦA CHỦNG TẢO SILIC NƯỚC MẶN CHAETOCEROS ChTA, Tạp chí Công nghệ Sinh học (Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam), 2017, .
Nguyễn Thị Thu Liên, Hoang Tien Hien, Nguyen Trung Kien, Dương Thi Thuy. The occurrence of toxic cyanobacterium Cylindrospermopsis raciborskii and its toxin cylindrospermopsin in the Huong River, Thua Thien Hue province, Vietnam, Environmental Monitoring and Assessment. ( DOI 10.1007/s10661-017-6209-7189 (10) 490 (SCIE, IF. 1,687), 2017, Tập: 189, Trang: 490.
Bùi Quang Thành, Tôn Nữ Cẩm Sương. Study of enhancing co-precipitation method in synthesis of magnetite nanoparticles with ultrasonic-based assistance, Hue University Journal of Science (ISSN: 1859-1388), 2017, Tập: 126, Số: 1C, Trang: 29-36.
Nguyễn Thị Lệ HươngNguyễn Tài Phúc. Chất lượng lao động du lịch Thừa Thiên Huế trong quá trình hội nhập cộng đồng kinh tế ASEAN, Hội thảo khoa học quốc tế “Phát triển kinh tế Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế" NXB Hà Nội 4/2017., 2017, Tập: 2, Trang: 713-727.
Ngô Khoa Quang, Tran Thi Xuan Thuy, Chế Thị Cẩm Hà. Hydrothermal synthesis of carbon nanodots from millets for cancer cells imaging, The 3rd international conference Innovations in Cancer Research and Regenerative Medicine 2017, Sept 10 to 13 - Ho Chi Minh city, Vietnam, 2017, .
Nguyễn Thị Anh ThưNguyễn Đức Cường, Le Cao Nguyen, Đinh Quang Khiếu, Phạm Cam Nam, Nguyen Van Toan, Chu Manh Hung, Nguyen Van Hieu. Fe2O3 nanoporous network fabricated from Fe3O4/reduced graphene oxide for high-performance ethanol gas sensor, Sensors and Actuators: B. Chemical (SCI, IF2017 = 5.4, accepted), 2017, .
Bram Flahou;, Mirko Rossi, Jaco Bakker, Jan Langermans, Edwin Heuvelman, Jay V. Solnick, Lê Đức NgoanNguyễn Xuân Hòa. Evidence for a primate origin of zoonotic Helicobacter suis colonizing domesticated pigs, International Society of Microbial Ecology J., 2017, Tập: 8(2017), Trang: 1-10.
Ammar Rafiei Emam, Martin Kappas, Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Tsolmon Renchin. Hydrological Modeling and Runoff Mitigation in an Ungauged Basin of Central Vietnam Using SWAT Model, Hydrology, doi:10.3390/hydrology4010016, 2017, Tập: 4, Số: 16, Trang: 1-17.
Hoàng Trọng Hùng. Drivers of service climate: The moderating role of competitive intensity, Australian and New Zealand Marketing Academy conference (ANZMAC), Melbourne, Australia, 2017, .
Hồ Thị Thuý Nga, Pi-Shen Seet, Janice Jones, Hoàng Trọng Hùng. Managing the re-entry process of returnee government scholars in an emerging transition economy - An embeddedness perspective, Australian Journal of Public Administration (tạp chí hạng A, nằm trong danh mục ISI/SSCI), 2017, Tập: DOI: 10.1111/1467-85, Số: forthcoming, .
Lê Nữ Anh ThưLê Đình PhùngVũ Văn HảiDương Thị HươngVõ Thị Minh TâmĐinh Văn DũngNguyễn Thị ThùyVăn Ngọc PhongNguyễn Hữu Văn, Tetsuo Kunieda. Đa hình gen SCD và SREBP-1 liên quan đến tính trạng mỡ giát của một số giống bò ở miền Trung Việt Nam, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm, Lâm nghiệp, Thuỷ lợi, Kinh tế Nông nghiệp) (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), 2017, .
<< Đầu --- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 --- Cuối >>