Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 16695 Kết quả

Kiều Quang Vũ, Lê Văn Tuất. Đặc trưng quang phổ của gốm thủy tinh P2O5-ZnO-CaO pha tạp Dy2O3 được kích thích bằng bức xạ tử ngoại., Kỷ yếu Hội nghị Vật lý Thừa Thiên Huế 2016. Nhà xuất bản Đại học Huế., 2016, .
Đỗ Thị Thúy Hằng, Lê Văn Tuất. Đặc trưng quang phát quang của thủy tinh phốt phát có hợp phần P2O5, CaO và ZnO đồng pha tạp Dy2O3, Eu2O3., Kỷ yếu Hội nghị Vật lý Thừa Thiên Huế 2016. Nhà xuất bản Đại học Huế., 2016, .
Đỗ Thanh Tiến, Lê Văn Tuất. Đặc trưng nhiệt phát quang của gốm thủy tinh phốt phát pha tạp Terbium kích thích bằng bức xạ tia X., Kỷ yếu Hội nghị Vật lý Thừa Thiên Huế 2016. Nhà xuất bản Đại học Huế., 2016, .
Lê Văn Tuất, Đỗ Thanh Tiến. Nghiên cứu đặc trưng nhiệt phát quang của vật liệu gốm thủy tinh pha tạp terbium., Tạp chí Khoa học và công nghệ, Trường ĐH Khoa học Huế, Đại học Huế., 2016, Tập: 5, Số: 1, Trang: 29-34.
Trần Thị Tú. Đặc điểm hóa lý của than sinh học điều chế từ vỏ trấu, Tạp chí Khoa học Đại học Huế, Chuyên san Khoa học Trái đất và Môi trường, ISSN: 1859-1388, 2016, Tập: 120, Số: 6, Trang: 233-247.
Trần Thị TúNguyễn Đăng HảiTrần Quang Lộc. Khảo sát, đánh giá và lựa chọn một số thiết bị sản xuất than sinh học (biochar) cho vùng nông thôn Việt Nam, Tạp chí Khoa học Đại học Huế, Chuyên san Khoa học Trái đất và Môi trường, ISSN: 1859-1388, 2016, Tập: 120, Số: 6, Trang: 215-232.
Nguyễn Văn Huy, Morihiro Maeda. Phosphorus sorption kinetics and sorption capacity of sediment, Water Quality Research Journal of Canada, 2016, Tập: 51, Số: 4, Trang: 388-398.
Nguyễn Văn Huy, Morihiro Maeda. Phosphorus Flux across the Sediment-Water Interface, Journal of Water and Environment Technology, 2016, Tập: 14, Số: 3, Trang: 191-199.
Nguyễn Văn Huy, Morihiro Maeda. Effects of pH and Oxygen on Phosphorus Release Sediment in Reclaimed Land, Kasaoka Bay, Japan, Journal of Water and Environment Technology, 2016, Tập: 14, Số: 4, Trang: 228-235.
Nguyễn Văn Huy, Morihiro Maeda. Removal of Phosphorus from Water by Using Volcanic Ash Soil (VAS): Batch and Column Experiments, Water Science and Technology, 2016, Tập: 74, Số: 6, Trang: 1326-1334.
Đỗ Thị Kim Chi, Trần Ánh Hằng, Lê Văn Thăng. Nghiên cứu đề xuất mô hình kinh tế sinh thái thích ứng với biến đổi khí hậu ở dải cát ven biển từ Thuận An đến Tư Hiền, tỉnh Thừa Thiên Huế, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, 2016, Tập: 4, Số: 1, Trang: 123 - 135.
Nguyễn Quang ViệtTrần Ánh Hằng. Đánh giá nguy cơ xói mòn đất dựa vào mô hình RUSLE dưới sự trợ giúp của viễn thám và hệ thống thông tin địa lý ở tỉnh Quảng Trị, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, 2016, Tập: 5, Số: 1, Trang: 143 - 154.
Hoàng Thị Hương Trang, Trần Ánh Hằng. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý rừng phòng hộ ở thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, 2016, Tập: 6, Số: 1, Trang: 161 - 171.
Đỗ Thị Việt Hương, Tsutsui Kazunobu, Trần Ánh Hằng. Tiếp cận phân kiểu trong đánh giá sơ bộ các thôn có nguy cơ dễ bị tổn thương đối với thiên tai lũ lụt – trường hợp nghiên cứu ở nông thôn huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, Báo cáo Khoa học tại Hội nghị Khoa học quốc gia và quốc tế đăng toàn văn trong kỷ yếu (Proceedings) hội nghị có phản biện khoa học, 2016, Tập: NXB KHTN & CN, Số: 1, Trang: 93 - 101.
Trần Tuấn AnhTrần Đình HiếuNguyễn Vũ Minh. Validating Climate-Resilient Housing Strategies into Practical Interventions in Vietnam, Journal of Civil Engineering and Architecture Research, 2016, Tập: 3, Số: 12, Trang: 1845-1857.
Hoàng Hải. Yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững Cờ Vua thành tích cao Việt Nam, Tạp chí Khoa học Đào tạo và Huấn luyện thể thao, 2016, Tập: ISSN 1859-4417, Số: Số đặc biệt năm 2016, Trang: 297 - 302.
Trần Viết Thắng, Trương Thị Hồng Hải. Nghiên cứu một số kỹ thuật nhân giông cây chùm ngây (Moringa oleifera M.) bằng phương pháp hữu tính, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp, Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp) (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), 2016, Tập: Chuyên đề GCT, VN, Số: 2 (12/2016), Trang: 273-280.
Trương Thị Hồng Hải, Nguyễn Văn Hùng,. NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM NÔNG SINH HỌC CỦA BỘ GIỐNG CÀ CHUA NHẬP NỘI MỚI TRỒNG TẠI QUẢNG BÌNH, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp, Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp) (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), 2016, Tập: Chuyên đề GCT,VN, Số: 1 (6/2016), Trang: 158-165.
Trương Thị Hồng Hải, Trần Viết Thắng. ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM NÔNG SINH HỌC CỦA MỘT SỐ TỔ HỢP LAI MƯỚP HƯƠNG TRONG ĐIỀU KIỆN NHÀ MÀNG TẠI THỪA THIÊN HUẾ, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp, Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp) (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), 2016, Tập: Chuyên đề GCT, VN, Số: 1 (6/2016), Trang: 166-173.
Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Trần Thị Thu Hiền, Lê Quốc Hoàng, Lê Thị Xuân Hòa. Đánh giá kết quả giao đất, giao rừng cho hộ gia đình dân tộc thiểu số huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, Tạp chí Khoa học (Đại học Huế), 2016, Tập: 120, Số: 6, Trang: 181-194.
<< Đầu --- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 --- Cuối >>