Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 19361 Kết quả

Lê Trọng Sơn. Khu hệ và phân bố theo độ cao các loài côn trùng Cánh vảy ở Vườn quốc gia Bạch Mã, Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong sinh học, NXB Nông nghiệp, Hà Nội, tr. 580 – 584, 2000, .
Hoàng Ngọc Vĩnh. Chùa Huế trong đời sống văn hóa xã hội Huế, Phân Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền Học Viện Chính Trị Quốc Gia Hồ Chí Minh, Hà Nội, 2000, Số: 1, Trang: 32-37.
Tôn Thất PhápĐường Văn HiếuLương Quang Đốc. Nghiên cứu phân loại chi Alexandrium Halim ở vùng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế, Tạp chí Sinh học (Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam), 2000, Tập: 22, Số: 3b, Trang: 20-25.
Đoàn Suy Nghĩ. Tác dụng bảo vệ phóng xạ của nấm Linh chi Ganoderma lucidum trên chuột nhắt trắng dòng Swiss , Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong Sinh học. NXB. KH&KT. Hà Nội, 2000, Trang: 419.
Lê Trọng Sơn. Dẫn liệu bước đầu về khu hệ côn trùng Cánh vảy (Lepidoptera) ở Vườn Quốc Gia Bạch Mã, Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong sinh học. Hội nghị sinh học quốc gia, NXB Nông nghiệp, Hà Nội tr. 580-584, 2000, .
Tôn Thất PhápLương Quang ĐốcĐường Văn Hiếu. Nghiên cứu tảo silic phù du ở đầm phá tỉnh Thừa Thiên Huế, Tạp chí Sinh học (Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam), 2000, Tập: 22, Số: 3b, Trang: 13-19.
Lê Trọng Sơn. Thực trạng và những giải pháp nhằm xoá đói giảm nghèo cho dân tộc PaHy ở hai bản Khe Trăn và Hạ Long ở xã Phong Mỹ, Kỷ yếu Hội Thảo trao đổi kinh nghiệm về phát triển cộng đồng các dân tộc thiểu số. Đại học Huế, tháng 10 năm 2000, tr. 69-74, 2000, .
Nguyễn Hữu Văn. Silage hakkou shoki ni okeru kouzouseitansuikabutsu no bunkai. , Proceedings of the 56th Hokkaido Animal Science and Agriculture Society Annual Conference, 2000, Trang: 37.
Hoàng Thị Minh Hoa. Quan hệ Trung Quốc - Nhật Bản từ 1972 đến nay: thành tựu và những vấn đề còn gay cấn, Thông báo Khoa học và Giáo dục Trường Đại học sư phạm Huế, 2000, Số: 2, Trang: 145.
Lê Trọng Sơn. Dẫn liệu bước đầu về khu hệ côn trùng cánh vảy (Lepidoptera) ở vườn quốc gia Bạch Mã, Kỷ Yếu Hội Nghị Khoa Học Công Nghệ Và Môi Trường Vùng Bắc Trung Bộ Lần Thứ V. Tr. 131-135, 2000, .
Ngô Hữu Toàn. Nghiên cứu một số loại cây đa dụng trong hệ thống VAC ở huyện miền núi A Lưới TT Huế., Kỷ yếu Khoa học Nông Lâm nghiệp 1998 - 1999. NXB Nông nghiệp - Ha Noi, 2000, 2000, Trang: 380-387.
Lê Văn An, Lê Khắc Huy, Ngô Hữu Toàn. Sử dụng một số cây họ đậu như nguồn thức ăn bổ sung cho trâu bò trong hệ thống canh tác miền núi., Kỷ yếu Khoa học Nông Lâm nghiệp 1998 - 1999. NXB Nông nghiệp - Ha Noi, 2000, 2000, Trang: 397-346.
Hoàng Ngọc Vĩnh. Từ nghị quyết Trung ương VI (lần 2) khóa VIII suy nghĩ về tư tưởng xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam của Hồ Chí Minh, Tạp Chí Khoa Học Chính Trị, Học Viện Chính Trị Quốc Gia Hồ Chí Minh, Phân Viện Thành Phố Hồ Chí Minh. , 2000, Số: 4, Trang: 4-10.