Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 19236 Kết quả

Nguyễn Hải Thủy. Khảo sát HbA1c của bệnh nhân đái tháo đường thể 2 tại Huế, Tạp Chí Y Học Thực Hành, 2000, Số: 3/362, Trang: 40-42.
VÕ DUY DẦN. Thử Nghiệm Chế Tạo Máy Rửa Siêu Âm Công Suất Nhỏ Dùng Gốm Áp Điện Hệ PLZT, Kỷ Yếu Hội Thảo Khoa Học “ Đào Tạo, Nghiên Cứu Và Ứng Dụng Về Khoa Học Và Công Nghệ Vật Liệu”, Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo, Huế (8/2000), Tr. 279-285, 2000, .
Nguyễn Hải Thủy. Bệnh lý bàn chân đái tháo đường tại Bệnh viện Trung ương Huế, Tạp Chí Y Học Thực Hành, 2000, Số: 5/365 , Trang: 28-30.
Trần Hữu Tuyên. Ảnh hưởng của việc xây dựng các công trình thủy công đến môi trường địa chất ở đới ven biển Trị Thiên. , Các báo cáo khoa học tại Hội nghị Khoa học lần thứ 14 Trường Đại học Mỏ-Địa chất., 2000, Trang: 123-128.
LÊ VĂN THĂNG. Về công tác đào tạo cử nhân khoa học môi trường tại Đại học Huế, Tuyển tập Báo cáo tham luận Hội nghị 10 năm công tác giáo dục, đào tạo Môi trường, 2000, .
Nguyễn Hải Thủy. Hạ đường huyết (phần 1), Tạp Chí Nội Tiết Và Các Rối Loạn Chuyển Hoá, Bộ Y Tế, 2000, Số: 1, Trang: 58-66.
Nguyễn Hải Thủy. Chẩn đoán và điều trị hôn mê đái tháo đường. Hạ đường huyết (phần 2), Tạp Chí Nội Tiết Và Các Rối Loạn Chuyển Hoá, Bộ Y Tế, 2000, Số: 2, Trang: 58-72.
Nguyễn Hải Thủy. Nhiễm toan cétone, Tạp Chí Nội Tiết Và Các Rối Loạn Chuyển Hoá, 2000, Số: 3, Trang: 23-36.
Nguyễn Hải Thủy. Đánh giá kích thước của tuyến giáp của học sinh độ tuổi 9 - 11 bằng siêu âm, Kỷ Yếu Toàn Văn Công Trình Nghiên Cứu Khoa Học Nội Tiết Và Chuyển Hoá, 2000, Trang: 27-31.
LÊ PHẠM HOÀI HƯƠNG. Dictionaries and English learning., Easy English, 2000, Tập: 1, Số: 34, Trang: 5-6.
Nguyễn Hải Thủy. Khảo sát idoe niệu của học sinh 9 - 11 tuổi thành phố và miền núi vùng Thừa Thiên Huế, Kỷ Yếu Toàn Văn Công Trình Nghiên Cứu Khoa Học Nội Tiết Và Chuyển Hoá, Bệnh Viện Nội Tiết - Bộ Y Tế, 2000, Trang: 99-102.
Nguyễn Xuân Khoát. Một số vấn đề phát triển thị trường tiêu thụ nông sản hàng hoá ở nông thôn Thừa Thiên Huế hiện nay, Tập San Lý luận-thực tiễn, Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh, Thừa Thiên Huế, 2000, Trang: .52-54.
Nguyễn Hải Thủy. Biểu hiện tim cường giáp ở bệnh nhân cường giáp, Kỷ Yếu Toàn Văn Công Trình Nghiên Cứu Khoa Học Nội Tiết Và Chuyển Hoá, Bệnh Viện Nội Tiết - Bộ Y Tế, Nhà Xuất Bản Y Học Hà Nội, (2000) 308-314; Kỷ Yếu Toàn Văn Các Đề Tài Khoa Học Đại Hội Tim Mạch Học Quốc Gia Việt Nam Lần Thứ VIII Tại Huế (12-15/4/2000);, 2000, .