Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 19605 Kết quả

Ngô Anh, Kleinwachter P., Ngo Anh, Trinh Tam Kiet, Schlegel B., Dahs Kleinwachter P,Trịnh Tam Kiet et al. e H. M., Hôrtl A., Grafe U. Colossolactones, New Triterpenoid Metabolites from a Vietnamese mushroom Ganoderma colossum, J. Nat. Prod., 2001, Tập: 64, Số: 2, Trang: 236-239.
Đỗ Bang. Trần Huy Liệu, Báo Yêu Nước, Nhà Hoạt Động Cách Mạng, Nhà Sử Học, Huế Xưa Và Nay, Số 47, Tr 6-15; Xưa Và Nay, Hà Nội, Số 103, Tr 4-6, 2001, .
Bùi Thị Tám. “Streetfood Venture and Gender Issues - What Really Matters?, 2001 Conference Proceeding, The International Conference on Streetfood Sector in Vietnam, Hue City, 2001, Trang: 105-111.
Nguyễn Thế Dũng, Nguyễn Xuân Huy; Đoàn Văn Ban; . “Về mối liên hệ giữa suy diễn phụ thuộc hàm và suy diễn logic”, Tạp chí Tin học và Điều khiển học (Viện Khoa học và công nghệ Việt Nam), 2001, Tập: 17, Số: 4, .
Đỗ Bang. Trần Văn Kỷ: Quê Hương Và Sự Nghiệp, Huế Xưa Và Nay, Số 48, Tr 22-33, 2001, .
Trần Văn Hòa, Jap, Voeten. Household food consumption and modernisation: the street foods sectors in Vietnam, Workshop Paper on street foods research project for Nyes-Van Hoogstraten Foundation, (http://www.neys-vanhoogstraten.nl/index.php?id=31&menu=submenu) Indonesia July 2001, 2001, Tập: 2, Trang: 17-30.
Đỗ Bang. Phú Xuân - Thuận Hoá Thời Tây Sơn: Thành Tựu Nghiên Cứu Và Vấn Đề Đang Đặt Ra, Kỷ Yếu Hội Thảo Khoa Học Phú Xuân - Thuận Hoá Thời Tây Sơn, Huế, Tr 4-15, 2001, .
Trần Văn Hòa. Vai trò của doanh nghiệp phi nông nghiệp nhỏ trong phát triển nông thôn ở Thừa Thiên Huế, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Khoa học Nông nghiệp và công nghệ thực phẩm; Nông lâm; Thủy lợi; Kinh tế Nông nghiệp) (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), 2001, Tập: 1, Số: 5, Trang: 311-312.
Phùng Thăng Long. 肥育豚に対するGHRP-2 成長皮下投与が産肉成績 に及ぼす影響, 日本蓄産学会第 98回大会講演要旨, 2001, Trang: 132.
BÙI LÊ QUỲNH GIAO. Giáo trình “ Listening 1”, Trung tâm Đào tạo từ xa ĐH Huế, 2001, .
Nguyễn Quang Trung Tiến. Về cuộc khởi nghĩa của Mai Lượng trong phong trào Cần Vương ở Quảng Bình (1885-1888), Thông tin Khoa học - Đại học Tổng hợp Huế, 2001, Số: 12, Trang: 58-62.
Phạm Hồng Việt. Những giá trị của thế giới cổ đại trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh, “Hợp Tuyển 50 Năm Công Trình Khoa Học”. Khoa Sử ĐHSP Hà Nội. , 2001, Trang: 426-431.
Thái Quang Trung. Vài nét về tình hình ruộng đất công ở Thừa Thiên Huế nửa đầu thế kỉ XIX, Tạp Chí Nghiên Cứu Lịch Sử, 2001, Số: 1(314) (i-II), Trang: 62-67.