Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 18407 Kết quả

Đỗ Bang. Nguyễn Lộ Trạch - Nhà Canh Tân Yêu Nước Việt Nam Thế Kỷ XIX, Huế Xưa Và Nay, Số 27, Tr 47-55 Và Số 28, 1998, .
Nguyễn Thế Dũng, Ngô Tứ Thành, Nguyễn Hữu Tài. Thuật toán trích chọn và chương trình xác định điểm đặc trưng trên vân tay, Hội nghị vô tuyến điện tử Việt Nam lần thứ 7 REV-98 12-13/12/1998, 1998, Trang: 180-187.
Đỗ Bang. Về Nguyên Nhân Thắng Lợi Của Triều Đình Huế Ở Mặt Trận Đà Nẵng (viết Chung), Tạp Chí Khoa Học Và Công Nghệ Thừa Thiên Huế, Số 3, Tr 56-62, 1998, .
Đỗ Bang. Patrimoine De Hue\" Dans La Vie Culturelle De L\"humanite\", The 3rd International Seminar Forum UNESCO University And Heritage, Deakin University, Australia, 1998, .
Đỗ Bang. Thực Hiện Chính Sách Mở Cửa Và Củng Cố Quốc Phòng Là Đặc Điểm Lịch Sử Và Xu Thế Phát Triển Của Dân Tộc, Hội Thảo Quốc Tế Về Thông Tin Tư Liệu Việt Nam, Viện Khoa Học Xã Hội, Tp.HCM, 1998, .
Đỗ Bang. Đà Nẵng Trong Chiến Lược Phát Triển Kinh Tế Và Quốc Phòng Của Triều Đình Huế, Hội Thảo Kỷ Niệm 140 Năm Chiến Thắng Quân Pháp, Đà Nẵng, 1998, .
Đỗ Bang. Sài Gòn- Gia Định Trong Phương Lược Phát Triển Kinh Tế Quốc Phòng Của Các Chúa Nguyễn Thế Kỷ XVII-XVIII, Hội Thảo Khoa Học 300 Năm Sài Gòn - Thành Phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, 1998, .
Lê Quang Vĩnh. Khí hậu huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị đối với việc phát triển cây cà phê, Tạp chí Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm, 1998, Số: 11, Trang: 489 - 490.
Nguyễn Mạnh Sơn. Tính Chất Huỳnh Quang Dị Thường Và Quá Trình Phục Hồi Đa Phonon 5D1-5D0 Của Eu3++ Trong Calcium Halophosphate, Những Vấn Đề Hiện Đại Của Vật Lý Chất Rắn, NXB KHKT- Hà Nội, Trang 44, 1998, .
Nguyễn Vĩnh Trường. Bước đầu nghiên cứu về thiên địch sâu năn ở Thừa Thiên Huế, Tạp chí Bảo vệ thực vật (Viện Bảo vệ thực vật), 1998, Tập: 161, Số: 5, Trang: 5-7.
Nguyễn Mạnh Sơn. Vị Trí Trường Tinh Thể Và Các Tính Chất Quang Phổ Của Cr3+ Trong Spinnel Và Emerald, Những Vấn Đề Hiện Đại Của Vật Lý Chất Rắn, NXB KHKT-Hà Nội, Trang 39, 1998, .
Lê Đức Ngoan, R B Ogle**, Patricia Sarria*** and T R Preston. Effect of replacing sugar cane juice with African palm oil (Elaeis guineensis) on performance and carcass characteristics of pigs, Electronic J. of Livestock Res. for Rural Devp, 1998, Tập: 10, Số: 1, .
Nguyễn Mạnh Sơn. Một Số Kết Quả Nghiên Cứu, Chế Tạo Vật Liệu Nhiệt Phát Quang CaSO4:Dy Dùng Cho Mục Đích Đo Liều Bức Xạ, Những Vấn Đề Hiện Đại Của Vật Lý Chất Rắn, NXB KHKT-Hà Nội, Trang 51, 1998, .
Lê Quý Thông. On the damping of phonoriton, Proceeding of the 4th National Conference of Physics, 1998, Trang: 188.