Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 16762 Kết quả

TRẦN VĂN PHƯỚC. Quan điểm giao tiếp trong dạy và học ngoại ngữ và nội dung chương trình bộ môn Lý thuyết tiếng Anh, Hội thảo Phương pháp giảng dạy ngoại ngữ toàn quốc lần thứ 2-Bộ Giáo dục- Nội san Ngữ văn nước ngoài- ĐHSP Huế, 1985, .
TRẦN VĂN PHƯỚC. Nghiên cứu các phong cách chức năng (tiếng Anh) trên cơ sở ngôn ngữ học văn bản , Nội san Ngữ văn nước ngoài- ĐHSP Huế (Số đặc biệt về Lý thuyết tiếng), 1985, .
TRẦN VĂN PHƯỚC. Trao đổi một số kinh nghiệm về việc học ngoại ngữ , Dạy và học ngoại ngữ (theo quan điểm mới)-Sở Giáo dục Bình Trị Thiên , 1985, .
TRẦN VĂN PHƯỚC. Difficulties the Vietnamese Learners Meet in Expressing Negation in English, International Conference Language Education: Interaction and Development (Hue College of Teacher Education-Linguistics Society of Vietnam), 1985, .
Ngô Thời Đôn. Nét đặc sắc trong thơ vịnh loài vật của Phan Văn Trị, Kỷ yếu Hội nghị khoa học, Hậu Giang, 1985, .
Huỳnh Công Bá. “Ông già Bến Ngự” qua một số hồi ức, Kỷ yếu Hội nghị khoa học Trường Đại học Sư phạm Huế, 1985, .
Hồ Khả Cảnh. Gây tê tủy sống bằng Dolargan, Hội nghị khoa học tuổi trẻ sáng tạo-Học viện Y Huế, lần thứ III, 1985, Trang: 17-18.
Trương Văn Chương, Phạm Hồng Dương, Nguyễn Quang Liêm, Vũ Xuân Quang. Một số kết quả về nghiên cứu huỳnh quang của các vật liệu chứa đất hiếm., Hội thảo khoa học kỹ thuật toàn quốc về đất hiếm lần thứ nhất. Hà nội. 1984., 1984, .
Trương Quang Đệ. Một Số Ý Kiến Về Xây Dựng Chương Trình Và Giáo Trình Bộ Môn Phương Pháp Giảng Dạy, Kỷ Yếu Hội Thảo Toàn Quốc Lấn 1 Về Ppgd Ngoại Ngữ (Huế), Tr. 99-108, 1984, .
Đỗ Bang. Tình Hình Đấu Tranh Giai Cấp Ở Thuận Hoá Vào Thế Kỷ XVIII, Nghiên Cứu Lịch Sử, Hà Nội, Số 1, Tr 38- 47, 1984, .
Trần Thái Học. Từ luận đề của C.Mác, bước đầu suy nghĩ việc xác lập hệ thống khái niệm và phạm trù lý luận văn học., Nội san Nghiên cứu - Giảng dạy Khoa Ngữ văn trường Đại học Sư phạm Huế, 1984, Số: 01, .
Trần Thái Học. Quan điểm nghệ thuật của Nam Cao trước và sau cách mạng, Nội san Nghiên cứu - Giảng dạy khoa Ngữ văn, trường ĐHSP Huế, 1984, Số: 02, .