Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 18726 Kết quả

Đỗ Bang. Ngọc Hân Công Chúa - Thời Đại Và Sự Nghiệp, Báo Cáo Lễ Kỷ Niệm 200 Năm Ngày Mất Lê Ngọc Hân, Huế, 1999, .
Đỗ Bang. The Relationship Between Sustainable Urbanization And Rural Development In Vietnam Historical Experiences, Hội Thảo Quốc Tế Về Sự Phát Triển Đô Thị Bền Vững, Tp.Hồ Chí Minh, 1999, .
Lại Xuân Thủy, Trần Ngọc Kham. Đánh giá các hệ thống nông lâm kết hợp tại Miền Trung Việt Nam, Báo cáo của EEPSEA, 1999, Trang: 175-203.
Lê Thị Kim Lan. Vai trò của phụ nữ và trẻ em trong các hoạt động khai thác thuỷ sản ở vùng đầm phá Tam Giang, Thừa Thiên Huế, Giải thưởng nghiên cứu về giới của Trung tâm nghiên cứu phát triển quốc tế (IDRC), Canada, 1999, .
Lê Văn An. Rối loạn lipid máu trong quá trình điều trị hội chứng thận hư, Tạp chí Y học thực hành, 1999, Số: 11, Trang: 45-47.
Trần Thúc Bình, Trần Tứ Hiếu, Phạm Luận. Định lượng trắc quang đồng thời Zirconi và Hafni theo phương pháp Phirod cải tiến, Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học, 1999, Tập: 4, Số: 1, Trang: 1, 5-7.
Lê Văn Thuyết, Nguyen Chien. Mối quan hệ giữa môđun mở rộng và ef-mở rộng. , Thông báo Khoa học trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế, 1999, Số: 1/32, Trang: 79-84.
TRƯƠNG VIÊN. Bạn Làm Gì Để Nâng Cao Vốn Từ Vựng Tiếng Anh Của Mình?, Tạp Chí Ngôn Ngữ Và Đời Sống, Hội Ngôn Ngữ Học Việt Nam, 5/ 1999, 1999, .
Nguyễn Quang Trung Tiến. Một số vấn đề về hệ thống tiền tệ triều Nguyễn. , Thông tin Khoa học - Đại học Tổng Hợp Huế, 1999, Số: 11, Trang: 94-98.
Nguyễn Quang Trung Tiến. Đơn vị hành chính Huế trước 1945, Tạp chí Huế xưa và nay, 1999, Số: 35, Trang: 38-45.
Phan Văn Thiện. On Segre Bound for the Regularity Index of Fat Points in P^2,, Tạp chí Acta Mathematic Vietnamica (Viện Toán học), 1999, Số: 24, Trang: 75-81.
Nguyễn Quang Trung Tiến. Về cuộc cải tổ hành chính đô thị Huế thời kỳ 1965-1968, Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ Thừa Thiên Huế, 1999, Số: 2, Trang: 134-142.
Nguyễn Quang Trung Tiến. Đảo vũ dưới triều Nguyễn: những khía cạnh nhân văn, Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ Thừa Thiên Huế, 1999, Số: 4, Trang: 94-101.