Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 17054 Kết quả

Ngô Thời Đôn. Cội nguồn thơ văn Miên Thẩm, "Triều Nguyễn, những vấn đề về lịch sử, tư tưởng và văn học", Tập số 1, Trường Đại học Sư phạm Huế ấn hành, 1992, Trang: 51- 61.
Ngô Thời Đôn. Hai văn bản Nôm thời Cảnh Thịnh, Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ, Ban Khoa học kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế, 1992, Số: 2- 1992, Trang: 43- 46.
Huỳnh Thế Phùng. On a general scheme for solving inclusion using derivatives of set-valued mappings, Nonsmooth Optimization Methods and Applications, ed. by Giannessi, Gordon & Breach Sciences Publisher , 1992, Trang: 92-106.
Nguyễn Văn Sau, . Đặc điểm các thành tạo vàng với quá trình tiến hoá vỏ lục địa Việt Nam, Thông tin về Hội nghị về sự thành tạo vàng, 1992, Số: 01, Trang: 27-34.
Lê Duy Sơn. Các giếng nước cổ ở Gio An, Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 1991 - Viện Khảo cổ học Việt Nam, 1992, .
Trần Thị Văn Thi. Nghiên cứu tách chiết papain từ mủ quả đu đủ, Tuyển tập Báo cáo Hội nghị khoa học trẻ trường Đại học Tổng hợp Huế, 1992, Trang: 69- 71.
Lê Trọng Sơn. Nghiên cứu đặc điểm sinh học các loài muỗi (Diptera: Culicidae) trong phòng thí nghiệm, Thông tin Khoa học Trường Đại học Tổng hợp Huế. Số 8, tr. 140-143, 1992, .
Đinh Thị Lan. Vấn đề bảo vệ hoà bình thế giới trong quan hệ quốc tế từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay, , Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Giảng dạy lịch sử lớp 12”, ĐHSP Huế, 1992, .
Hoàng Thị Minh Hoa. Chính phủ Minh Trị duy tân (1868-1912), sự thức thời và năng động, Nghiên cứu và giảng dạy Lịch sử. NXB. Thuận Hóa. Huế, 1992, Trang: 6.
Đinh Thị Lan. Những trận đánh tạo nên bước ngoặt cơ bản trong chiến tranh thế giới thứ hai ở mặt trận Xô - Đức, , Kỷ yếu Hội nghị khoa học “Nghiên cứu và giảng dạy lịch sử”, ĐHSP Huế, 1992, .
Hoàng Thị Minh Hoa. Thêm một số tư liệu cho bài giảng “Mỹ sau chiến tranh thế giới thứ II” , Kỷ yếu Một số vấn đề giảng dạy Lịch sử lớp 12 theo SGK mới. ĐH Sư phạm Huế, 1992, Trang: 5.
Bùi Thị Tân. Nghề rèn làng Hiền Lương và tổ chức “Hàng kỉnh”, NCLS Viện Sử học, 1992, Số: 6, Trang: 40-43.
Nguyễn Kim Đường, Lê Đức NgoanNguyễn Xuân BảNguyễn Hữu Văn. Cây mía và cây sắn ở vùng đất cao của tỉnh Thừa Thiên Huế. , Kỷ yếu khoa học kỷ niệm 25 năm thành lập trường Đại học Nông nghiệp Huế, 1992, Trang: 128-131.
Nguyễn Thị Thu Lan, Nguyễn Minh Thảo. Sự tính toán mật độ electron theo phương pháp \"MO-Huckel\" của một số phân tử azometin dãy indol, Tạp chí Hóa học (Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam), 1992, Tập: 30, Số: 4, Trang: 9.