Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 19361 Kết quả

VÕ DUY DẦN. Chế Tạo Bộ Lọc Bộ Cộng Hưởng Áp Điện Dùng Hiệư Ứng Bẫy Năng Lượng, Thông Tin Khoa Học Trường Đại Học Tổng Hợp Huế. Số 9, 1994, .
VÕ DUY DẦN. Một Số Kết Quả Về Gốm Posistor Pha Tạp Mn Và La, Thông Tin Khoa Học Trường Đại Học Tổng Hợp Huế. Số 9, 1994, .
Trần Vĩnh Tường. Điện Biên Phủ trong các sách tiếng Séc, Kỷ Yếu HTKH - ĐHSP Hồ Chí Minh, 1994, .
Nguyễn Xuân Khoát. Cần sử dụng hợp lý đội ngũ giảng viên lý luận Mác Lênin ở Huế hiện nay, Tạp chí Đại học và giáo dục chuyên nghiệp, (01/1994), 1994, Trang: 18-19.
Nguyễn Xuân Khoát. Việc làm cho quân nhân xuất ngũ ở nông thôn hiện nay, Tạp Chí Lao Động Và Xã Hội, (12/1994) , 1994, Trang: 30-31.
Hà Văn Lưỡng. Một Số Quan Niệm Về Cái Đẹp Và Sự Thể Hiện Của Nó Trong Sáng Tác Của Ph.M.Đôxtôiepxki, Thông Tin Khoa Học Trường Đại Học Khoa Học Huế, Số 9, Tr 75-79, 1994, .
Hà Văn Thịnh. Chính sách đối ngoại của Mỹ đối với Đông Nam Á, Thông tin khoa học Đại học Tổng hợp Huế, 1994, Số: 9, .
Nguyễn Khoái. Nghiên cứu chống ăn mòn thép CT3 bằng NaNO2, Tập san khoa học ĐHSP Huế, 1994, Số: 11, Trang: 106.
Nguyễn Thọ Vượng. Development of a high-power TEA-CO2 laser that operated without Helium , 6th APPC and 11th AIP Congress, Brisbane, Australia, 1994, .
Huỳnh Văn Minh. Aspects cliniques des maladies cardiovasculaires à Hue, Information Medicale d’Asie Francophone, 1994, Số: 1, .
Bùi Bỉnh Bảo Sơn, Nguyễn Tấn Viên. Giá trị của tần số thở nhanh trong chẩn đoán viêm phổi trẻ em từ 2-12 tháng tuổi., Kỷ yếu công trình NCKH Nhi khoa miền trung lần 3, 1994, Trang: 26-29.