Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 19240 Kết quả

Huỳnh Công Bá. Góp phần tìm hiểu pháp luật triều Nguyễn, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Khoa Lịch sử - Trường Đại học Sư phạm Huế, 1994, .
Huỳnh Công Bá. Khảo sát công cuộc khẩn hoang lập ấp ở một làng thuộc Thừa Thiên Huế: Làng Tây Thành, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Khoa Lịch sử - Trường Đại học Sư phạm Huế, 1994, .
Lê Thị Hường. Nhân vật ảo trong truyện ngắn đương đại, Tạp chí Khoa học, ĐH Tổng hợp Hà Nội , 1994, Số: 8, .
Võ Văn Phú. Bảo vệ và sử dụng hợp lý nguồn lợi thuỷ sản trong các hệ sinh thái đầm phá nước lợ Thừa Thiên Huế, Tạp Chí Hoạt Động Khoa Học Công Nghệ - Bộ KHCN Và Mt, Hà Nội., 1994, Số: 1, Trang: 32-33.
Võ văn Tân. Nghiên cứu xác định vết các kim loại nặng trong nước bằng phương pháp điện hoá hoà tan, Tập San Khoa Học, Trường Đại Học Sư Phạm Huế, 1994, Số: 11, Trang: 91 - 96.
Hoàng Khánh Hằng. Kết quả thăm dò ảnh hưởng của Stress với cuộc sống, Nghiên cứu và thông tin Y học Trường Đại học Y Huế, 1994, Số: 4, Trang: 87-92.
Nguyễn Văn Đăng. Quanh vấn đề xác định thời điểm hình thành dân tộc Việt Nam, Thông tin Khoa học trường ĐHKH Huế, 1994, Số: 9, Trang: 175-181.
Nguyễn Thành. Không gian nghệ thuật trong tác phẩm của Nam Cao, Thông tin Khoa học Trường Đại học Tổng hợp Huế, 1994, Số: 9, Trang: 52-59.