Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 20223 Kết quả

Nguyễn Văn Thuận. Thành phần loài và khả năng sử dụng giun đất ở Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học về kết quả điều tra cơ bản 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, 1997, .
Ngô Thời Đôn. Gương mặt tình yêu trong văn hoá truyền thống , Tạp chí Văn hoá dân gian Thừa Thiên Huế, 1997, Số: 12/1997, .
Nguyễn Văn Bình, Ngô Thị Thuận , Hoa Hữu Thu. Tổng hợp và đặc trưng của sét Thuận Hải được chống bằng các Polioxocation kim loại, Tạp chí Hoá học (Viện Khoa học và Công nghệ VN), 1997, .
Lê Công Triêm, Eva Maria Stange. Erste Ergebnisse empirischer Untersuchungen zur Wirksamkeit von Computerprogrammen, Unterrichsplanung und Unterrichtshilfen - PH Dresden 1/’89, 1997, .
Trần Hoàng. Khảo Sát Một Loại Ca Dao Viết Theo \"thể Thơ Tự Do\" Trong Văn Học Dân Gian Xứ Huế, Tạp Chí Văn Hóa Dân Gian, Viện Nghiên Cứu Văn Hóa Dân Gian, Trung Tâm KHXHNVQG, Hà Nội, Số 4/60, Tr 94-96, 1997, .
Trần Văn Thắng. Sự phát triển bền vững rừng và đất rừng lưu vực sông Hương tỉnh Thừa Thiên Huế, Tạp chí KHXH, Trung tâm KHXH và NVQG, Viện KHXH, TP. Hồ Chí Minh, 1997, .
Nguyễn Đình Luyện. Nghiên cứu sự tạo phức đa ligan trong hệ Tm3+-PAR-HX bằng phương pháp đo quang, Tạp chí Phân tích Hóa-Lý và Sinh học, 1997, Tập: 2, Số: 1,2, Trang: 11-13.