Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 51 Kết quả

Ammar Rafiei Emam, Martin Kappas, Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Tsolmon Renchin. Hydrological Modeling and Runoff Mitigation in an Ungauged Basin of Central Vietnam Using SWAT Model, Hydrology, doi:10.3390/hydrology4010016, 2017, Tập: 4, Số: 16, Trang: 1-17.
Huỳnh Văn ChươngPhạm Hữu TỵTrần Thị PhượngDương Quốc NõnNguyễn Hoàng Khánh LinhPhạm Gia TùngNguyễn Bích Ngọc. XÂY DỰNG CƠ CHẾ QUẢN LÝ NGUỒN NƯỚC DÙNG CHUNG Ở CẤP ĐỊA PHƯƠNG NHẰM THÍCH ỨNG VỚI HẠN HÁN DO BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU: Nghiên cứu đại diện tại xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp, Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp) (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), 2016, Số: 10, Trang: 79-86.
Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Đinh Phước Quang Huy, Nguyễn Thanh Hiếu Trung. Ứng dụng GIS xây dựng mô hình không gian 3D phục vụ quản lý đất đô thị tại phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, Tạp chí Khoa học (Đại học Huế), 2016, Tập: 126, Số: 4A, .
<< Đầu --- 1 2 3 --- Cuối >>