Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 67 Kết quả

Nguyễn Hoàng Khánh LinhNguyễn Bích Ngọc, Nguyễn Thị Hồng Mai, Hoàng Ngọc Bảo. Xây dựng cơ sở dữ liệu đất ngập nước bằng công nghệ viễn thám và GIS trên địa bàn huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm) (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), 2018, Số: 1 (T1), .
Nguyễn Hoàng Khánh LinhNguyễn Bích Ngọc, Lã Thành Tâm. Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm) (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), 2018, Tập: 2, Số: 2 (T1), .
Trương Đỗ Minh PhượngĐỗ Thị Việt HươngNguyễn Hoàng Khánh Linh. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình đô thị hóa tại thành phố Đà Nẵng, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm) (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), 2018, Tập: 1, Số: 2 (T1), .
Trương Đỗ Minh PhượngĐỗ Thị Việt HươngNguyễn Hoàng Khánh Linh. Phân tích biến động cơ cấu sử dụng đất và các yếu tố ảnh hưởng. Trường hợp nghiên cứu tại thành phố Đà Nẵng, Báo cáo Khoa học tại Hội nghị Khoa học quốc gia và quốc tế đăng toàn văn trong kỷ yếu (Proceedings) hội nghị có phản biện khoa học, 2018, Tập: 2, Trang: 271-281.
Phạm Quốc Trung, Nguyễn Hoàng Khánh LinhHuỳnh Văn Chương, Đinh Vũ Long. Đánh giá biến động sử dụng đất bằng công nghệ ảnh viễn thám tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Tạp chí Kinh tế sinh thái (Viện Kinh tế sinh thái), 2018, Tập: 55 (T6), .
Ammar Rafiei Emam, Martin Kappas, Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Tsolmon Renchin. Hydrological Modeling and Runoff Mitigation in an Ungauged Basin of Central Vietnam Using SWAT Model, Hydrology, doi:10.3390/hydrology4010016, 2017, Tập: 4, Số: 16, Trang: 1-17.
<< Đầu --- 1 2 3 4 --- Cuối >>