Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 132 Kết quả

Nguyễn Hữu NgữNguyễn Thị Nhật LinhPhan Thị Phương Nhi, Tống Thị Mỹ Thi. Assessing the risk of drought to paddy land in summer-autumn crop in Quang Nam province, Vietnam, Vietnam International water week: water partnership for sustainable development. Science and Technology Publishing House (ISBN 978-604-67-1059-2)., 2018, Trang: 162.
Nguyễn Hữu NgữDương Quốc NõnNguyễn Thị Nhật Linh, Đặng Hữu Bình. NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐẤT NÔNG NGHIỆP SỬ DỤNG VÀO MỤC ĐÍCH CÔNG ÍCH TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ AN NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm, Lâm nghiệp, Thuỷ lợi, Kinh tế Nông nghiệp) (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), 2017, Tập: 1, Số: 1, Trang: 21-29.
Dương Quốc NõnNguyễn Hữu NgữNguyễn Thị Nhật Linh. Tích hợp DSAS, GIS - Viễn thám đánh giá biến động đường bờ biển: Nghiên cứu trường hợp tại Cửa Đại, tỉnh Quảng Nam, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm, Lâm nghiệp, Thuỷ lợi, Kinh tế Nông nghiệp) (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), 2017, Số: 3, Trang: 128-134.
Trương Đỗ Minh PhượngNguyễn Hữu NgữNguyễn Thị Nhật LinhDương Quốc Nõn. Nghiên cứu xu hướng phát triển không gian và dự báo biến động đất đô thị tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế, Báo cáo Khoa học tại Hội nghị Khoa học quốc gia và quốc tế đăng toàn văn trong kỷ yếu (Proceedings) hội nghị có phản biện khoa học, 2017, Trang: 631-638.
<< Đầu --- 1 2 3 4 5 6 --- Cuối >>