Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 19 Kết quả

Nguyễn Thanh Hiền, Phạm Hữu Tỵ, Lisa Lobry de Bruyn. Impact of Hydroelectric Dam Development and Resettlement on the Natural and Social Capital of Rural Livelihoods in Bo Hon Village in Central Vietnam, Sustainability (SCI, SSCI, Scopus, IF 1,789), 2017, Tập: 9, Số: 8, Trang: 1422-1437.
Huỳnh Văn ChươngPhạm Hữu TỵTrần Thị PhượngDương Quốc NõnNguyễn Hoàng Khánh LinhPhạm Gia TùngNguyễn Bích Ngọc. XÂY DỰNG CƠ CHẾ QUẢN LÝ NGUỒN NƯỚC DÙNG CHUNG Ở CẤP ĐỊA PHƯƠNG NHẰM THÍCH ỨNG VỚI HẠN HÁN DO BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU: Nghiên cứu đại diện tại xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp, Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp) (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), 2016, Số: 10, Trang: 79-86.
Huỳnh Văn Chương, Catharien Terwisscha van Scheltinga, Dương Quốc NõnPhạm Hữu TỵTrần Thị Phượng. Establishing a water sharing mechanism at local level in Vietnam, NICHE - Vietnam ACCCU Symposium. Education and Research on Climate Change Responses in South East Asia, 2016, 2016, Tập: 1, Số: 2016, .
Nguyễn Bích NgọcPhạm Hữu Tỵ, nguyễn cao sang. Gender Roles and Participation Benefits for Women in the Payment for Forest Environmental Services Program in Quang Nam Province, Vietnam, Hội thảo quốc tế: "International Conference on the Mekong, Salween and Red Rivers: Sharing Knowledge and Perspectives Across Borders", 2016, Trang: 634-669.
Jane Singer, Phạm Hữu Tỵ, Hoang Hai. Broadening stakeholder participation to improve outcomes for dam-forced resettlement in Vietnam, Water resources and rural development (CiteScore: 1.07; Source Normalized Impact per Paper (SNIP): 0.627; ELSEVIER- ScienceDirect. In association with International Water Association (IWA), 2014, Tập: 4, Số: 1, Trang: 94-98.
Phạm Hữu Tỵ, A. C. M. Van Westen, Annelies Zoomers. Compensation and resettlement policies after compulsory land acquisition for hydropower development in Vietnam: policy and practice, Land (Emerging Sources Citation Index (ESCI - Web of Science) and Scopus, 2013, Tập: 2, Số: 4, Trang: 678-704.
Phạm Hữu Tỵ, Rechard Heeks, Huỳnh Văn Chương. Integrating Digital and Human Data Sources for Environmental Planning and Climate Change Adaptation: From Research to Practice in Central Vietnam, Linking Research To Practice, International Proceedings: Strengthening Ict For Development Research Capacity In Asia by Arul Chib; Roger Harris (Eds). ISBN 978-981-4380-00-3, 2012, Trang: 132-146.
Phạm Hữu TỵHuỳnh Văn Chương. Building a decision support model for protection forest planning using gis and multi-criteria model., Báo cáo Khoa học tại Hội nghị Khoa học Quốc gia và Quốc tế đăng toàn văn trong kỷ yếu (Proceedings) hội nghị có phản biện khoa học, 2012, Trang: 120-125.
Phạm Hữu TỵTrần Nam Tú, Guss Van Western. Food security and energy development in Vietnam, The Newsletter of international institute for Asian studies, 2011, Số: 58, Trang: 24-25.
Phạm Hữu TỵHồ Kiệt. Mô phỏng rủi ro xói mòn đất vùng đồi núi sử dụng GIS và viễn thám, Tạp chí Khoa học (Đại học Huế), 2008, Số: 48, Trang: 185 - 195.
Phạm Hữu Tỵ. Integrating soil erosion risk and slope maps as a Decision Support Model for protection forest land planning, Báo cáo Khoa học tại Hội nghị Khoa học quốc gia và quốc tế đăng toàn văn trong kỷ yếu (Proceedings) hội nghị có phản biện khoa học, 2008, Số: 3, .
<< Đầu --- 1 --- Cuối >>