Dữ liệu công trình được áp dụng trong thực tiễn

Dữ liệu công trình được áp dụng trong thực tiễn

Hướng dẫn sử dụng bọ đuôi kìm trừ bọ cánh cứng hại dừa tại miền Trung Việt Nam

2012 - 2014
Hình thức: VIDEO
Quy mô: Các tỉnh miền Trung Việt Nam
Địa chỉ áp dụng: Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa
Tác giả: Lê Khắc Phúc (Chính)

Chế phẩm và phân hữu cơ vi sinh Bokashi - Trichoderma phòng trừ tuyến trùng hại hồ tiêu - Đồng tác giả

2011 - 2016
Hình thức: Chế phẩm sinh học
Quy mô: Đề tài cấp tỉnh
Địa chỉ áp dụng: cả nước
Tác giả: Nguyễn Vĩnh Trường

Hướng dẫn kỹ thuật 3 giảm 3 tăng trên cây lúa tại Gia Lai (ICM - Lúa)

2011 - 2013
Hình thức: VIDEO
Quy mô: Tỉnh Gia Lai
Địa chỉ áp dụng: Các huyện trồng lúa tỉnh Gia Lai
Tác giả: Lê Khắc Phúc

Hướng dẫn sử dụng ong ký sinh trừ bọ cánh cứng hại dừa tại miền Trung Việt Nam

2009 - 2018
Hình thức: VIDEO
Quy mô: Miền Trung Việt Nam
Địa chỉ áp dụng: Các tỉnh Thừa Thiên Huế, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa
Tác giả: Lê Khắc Phúc (Chính)

Kỹ thuật bẫy và theo dõi nguồn bệnh Phytophthora gây bệnh thối gốc rễ hồ tiêu ở trong đất - Tác giả chủ trì

2008 - 2013
Hình thức: Quy trình kỹ thuật
Quy mô: Luận án tiến sĩ, đề tài cấp tỉnh
Địa chỉ áp dụng: Cả nước
Tác giả: Nguyễn Vĩnh Trường (Chính)