Dữ liệu công trình được áp dụng trong thực tiễn

Dữ liệu công trình được áp dụng trong thực tiễn

Bản đồ biến động sử dụng đất ở thành phố Quảng Ngãi giai đoạn 2009 -2018

2019
Hình thức: Bản đồ
Quy mô: Thành phố
Địa chỉ áp dụng: Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Quảng Ngãi
Tác giả: Lê Hữu Ngọc Thanh (Chính)

ỨNG DỤNG SƠ ĐỒ VORONOI VÀ PHÂN TÍCH ĐA TIÊU CHUẨN TRONG CÔNG TÁC QUY HOẠCH ĐẤT BÃI THẢI, XỬ LÝ CHẤT THẢI TẠI THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI, TỈNH QUẢNG NGÃI

2019
Hình thức: Bản đồ
Quy mô:
Địa chỉ áp dụng: Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Quảng Ngãi
Tác giả: Lê Hữu Ngọc Thanh (Chính)

Academic writing – a guidebook for postgraduate students (sach)

2014 - 2015
Hình thức: Sach
Quy mô: giao trinh su dung noi bo
Địa chỉ áp dụng: DAi Hoc Hue
Tác giả: Trương Bạch Lê (Chính), Tôn Nữ Như Hương

Hướng dẫn sử dụng bọ đuôi kìm trừ bọ cánh cứng hại dừa tại miền Trung Việt Nam

2012 - 2014
Hình thức: VIDEO
Quy mô: Các tỉnh miền Trung Việt Nam
Địa chỉ áp dụng: Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa
Tác giả: Lê Khắc Phúc (Chính)

Khảo sát nhu cầu sử dụng phần mềm kế toán tại các hợp tác xã thương mại và dịch vụ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

2012 - 2013
Hình thức: Đề tài nghiên cứu khoa học
Quy mô: Cấp trường
Địa chỉ áp dụng:
Tác giả: Tôn Thất Lê Hoàng Thiện (Chính)

Chế phẩm và phân hữu cơ vi sinh Bokashi - Trichoderma phòng trừ tuyến trùng hại hồ tiêu - Đồng tác giả

2011 - 2016
Hình thức: Chế phẩm sinh học
Quy mô: Đề tài cấp tỉnh
Địa chỉ áp dụng: cả nước
Tác giả: Nguyễn Vĩnh Trường

Hướng dẫn kỹ thuật 3 giảm 3 tăng trên cây lúa tại Gia Lai (ICM - Lúa)

2011 - 2013
Hình thức: VIDEO
Quy mô: Tỉnh Gia Lai
Địa chỉ áp dụng: Các huyện trồng lúa tỉnh Gia Lai
Tác giả: Lê Khắc Phúc

Hướng dẫn sử dụng ong ký sinh trừ bọ cánh cứng hại dừa tại miền Trung Việt Nam

2009 - 2018
Hình thức: VIDEO
Quy mô: Miền Trung Việt Nam
Địa chỉ áp dụng: Các tỉnh Thừa Thiên Huế, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa
Tác giả: Lê Khắc Phúc (Chính)

Kỹ thuật bẫy và theo dõi nguồn bệnh Phytophthora gây bệnh thối gốc rễ hồ tiêu ở trong đất - Tác giả chủ trì

2008 - 2013
Hình thức: Quy trình kỹ thuật
Quy mô: Luận án tiến sĩ, đề tài cấp tỉnh
Địa chỉ áp dụng: Cả nước
Tác giả: Nguyễn Vĩnh Trường (Chính)