Dữ liệu công trình được áp dụng trong thực tiễn

Dữ liệu công trình được áp dụng trong thực tiễn

Cơ sở dữ liệu bản đồ hiện trạng đất trồng lúa và bản đồ phân vùng nước tưới cho diện tích đất trồng lúa tại huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

2019
Hình thức: Cơ sở dữ liệu, bản đồ
Quy mô: Cấp huyện
Địa chỉ áp dụng: Phòng TNMT, Phòng Nông nghiệp & PTNN, VP Đăng ký đất đai huyện Hòa Vang
Tác giả: Trần Thị Phượng (Chính), Trịnh Ngân Hà, Trương Đỗ Minh Phượng, Hồ Việt Hoàng, Nguyễn Thị Hải

Ứng dụng GIS và phân tích đa chỉ tiêu để xác định quỹ đất bố trí đất nghĩa trang, nghĩa địa phục vụ định hướng quy hoạch sử dụng đất tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

2019
Hình thức: Báo cáo thuyết minh, bản đồ
Quy mô: Cấp huyện
Địa chỉ áp dụng: Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế
Tác giả: Trương Đỗ Minh Phượng (Chính), Nguyễn Tiến Nhật

Bản đồ biến động sử dụng đất ở thành phố Quảng Ngãi giai đoạn 2009 -2018

2019
Hình thức: Bản đồ
Quy mô: Thành phố
Địa chỉ áp dụng: Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Quảng Ngãi
Tác giả: Lê Hữu Ngọc Thanh (Chính)

ỨNG DỤNG SƠ ĐỒ VORONOI VÀ PHÂN TÍCH ĐA TIÊU CHUẨN TRONG CÔNG TÁC QUY HOẠCH ĐẤT BÃI THẢI, XỬ LÝ CHẤT THẢI TẠI THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI, TỈNH QUẢNG NGÃI

2019
Hình thức: Bản đồ
Quy mô:
Địa chỉ áp dụng: Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Quảng Ngãi
Tác giả: Lê Hữu Ngọc Thanh (Chính)

Bản đồ hiện trạng và bản đồ dự báo hạn hán tỉnh Quảng Nam theo kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng của Bộ Tài nguyên và Môi trường

2018 - 2019
Hình thức: Báo cáo thuyết minh và bộ bản đồ
Quy mô: Cấp Bộ
Địa chỉ áp dụng: Chi cục Quản lý đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam
Tác giả: Nguyễn Hữu Ngữ (Chính), Dương Quốc Nõn, Nguyễn Thị Nhật Linh, Lê Hữu Ngọc Thanh, Phan Thị Phương Nhi, Nguyễn Bích Ngọc, Trần Trọng Tấn

Sơ đồ khoanh vùng khu vực ô nhiễm đất do chất độc dioxin tại sân bay A Sho, xã Đông Sơn, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

2018 - 2019
Hình thức: Báo cáo thuyết minh và bộ bản đồ
Quy mô: Cấp cơ sở
Địa chỉ áp dụng: UBND xã Đông Sơn, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế
Tác giả: Nguyễn Hữu Ngữ (Chính), Dương Quốc Nõn, Lê Hữu Ngọc Thanh, Trần Thị Ánh Tuyết (TNĐ)

Quản lý bệnh héo chết nhanh vi khuẩn hại gừng

2017 - 2019
Hình thức: Văn bản
Quy mô: Cấp Đại học Huế, ĐHH 2014 -02-48
Địa chỉ áp dụng: Các tỉnh miền Trung
Tác giả: Nguyễn Vĩnh Trường (Chính), Trần Thị Nga, Trương Thị Diệu Hạnh, Trần Thị Ánh Tuyết

Quy trình quản lý bệnh chết chậm hồ tiêu

2015 - 2019
Hình thức: Văn bản
Quy mô: Đề tài Sở Khoa học Công nghệ Quảng Trị
Địa chỉ áp dụng: Các tỉnh trồng hồ tiêu
Tác giả: Nguyễn Vĩnh Trường (Chính)

Quy trình quản lý bệnh chết nhanh hồ tiêu

2014 - 2019
Hình thức: Văn bản
Quy mô: Đề tài Sở Khoa học Công nghệ Quảng Trị
Địa chỉ áp dụng: Các tỉnh trồng hồ tiêu
Tác giả: Nguyễn Vĩnh Trường (Chính)