Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Cao Ngọc Thành
Giới tính Nam
Năm sinh 1958
Đơn vị Trường Đại học Y dược
Khoa/Phòng/Ban
Lĩnh vực nghiên cứu
Chuyên môn giảng dạy Sản
Chức danh Giáo sư (2011)
Bằng cấp Tiến sĩ (1993)
Ngạch công chức Giảng viên cao cấp
Ngoại ngữ Anh văn (C)
Chuyên ngành đào tạo Sản phụ khoa
Địa chỉ Đang cập nhật
Điện thoại 3846176
Email
Công trình 15 Đề tài37 Sách & Giáo trình105 Bài báo
Lần đăng nhập gần đây nhất 12:09:55 28-11-2013