Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Trần Hữu Phong
Giới tính Nam
Năm sinh 1956
Đơn vị Khoa Ngữ văn
Khoa/Phòng/Ban Tổ Phương pháp giảng dạy - Khoa Ngữ văn - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
Lĩnh vực nghiên cứu Ngôn ngữ và văn học
Chuyên môn giảng dạy Ngôn ngữ và văn học
Chức danh
Bằng cấp Tiến sĩ (2003)
Ngạch công chức Giảng viên chính
Ngoại ngữ Nga văn (C)
Chuyên ngành đào tạo Lý luận và phương pháp dạy học môn Văn và tiếng Việt
Địa chỉ 18/317 Điện Biên Phủ, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Điện thoại
Email tranhuuphong@dhsphue.edu.vn
Công trình 8 Đề tài4 Sách & Giáo trình17 Bài báo
Lần đăng nhập gần đây nhất 13:37:04 26-09-2011