Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Nguyễn Thành
Giới tính Nam
Năm sinh 1962
Đơn vị Trường Đại học Khoa học
Khoa/Phòng/Ban Bộ môn Văn học Việt Nam - Khoa Ngữ văn - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
Lĩnh vực nghiên cứu Văn học Việt Nam, Lý luận văn học
Chuyên môn giảng dạy Văn học Việt Nam hiện đại
Chức danh Phó giáo sư (2014)
Bằng cấp Tiến sĩ (2002)
Ngạch công chức Giảng viên chính
Ngoại ngữ Anh văn (C)
Chuyên ngành đào tạo Văn học Việt Nam
Địa chỉ Phú Thượng, Huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế
Điện thoại
Email nguyenthanh27@hotmail.com
Công trình 3 Đề tài22 Sách & Giáo trình22 Bài báo
Lần đăng nhập gần đây nhất 16:40:15 10-09-2017