Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Hoàng Văn Đức
Giới tính Nam
Năm sinh 1972
Đơn vị Khoa Hóa học
Khoa/Phòng/Ban Tổ Hóa Lý - Khoa Hóa học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
Lĩnh vực nghiên cứu Hoá lý thuyết và hoá lý
Chuyên môn giảng dạy Hoá lý thuyết và hoá lý- Hoá học đại cương
Chức danh Phó giáo sư (2017)
Bằng cấp Tiến sĩ (2010)
Ngạch công chức Giảng viên
Ngoại ngữ Anh văn (CN)
Chuyên ngành đào tạo Hoá lý thuyết và hoá lý
Địa chỉ 24/1A- Phạm Thị Liên, TP Huế
Điện thoại 3530936; 0989228727
Email hoangvanduc2013@gmail.com
Công trình 5 Đề tài1 Sách & Giáo trình48 Bài báo
Lần đăng nhập gần đây nhất 08:41:54 07-07-2018