Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Trần Văn Giang
Giới tính Nam
Năm sinh 1981
Đơn vị Khoa Sinh học
Khoa/Phòng/Ban Tổ Động vật - Khoa Sinh học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
Lĩnh vực nghiên cứu Enzyme, Epigenetic, Imprinting genomic Parental
Chuyên môn giảng dạy Human and animal physiology
Chức danh
Bằng cấp Tiến sĩ (2014), Thạc sĩ (2008)
Ngạch công chức Giảng viên
Ngoại ngữ Anh văn (C), Pháp văn (CN)
Chuyên ngành đào tạo Sinh học thực nghiệm
Địa chỉ , Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Điện thoại
Email giang1010@yahoo.com
Công trình 2 Đề tài1 Sách & Giáo trình22 Bài báo
Lần đăng nhập gần đây nhất 00:11:01 28-07-2017