Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Lê Hồ Sơn
Giới tính Nam
Năm sinh 1976
Đơn vị Khoa Giáo dục Chính trị
Khoa/Phòng/Ban Tổ Tổ chức cán bộ - Phòng Tổ chức - Hành chính - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
Lĩnh vực nghiên cứu Khoa học Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
Chuyên môn giảng dạy Triết hoc, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đạo đức học
Chức danh
Bằng cấp Tiến sĩ (2015), Thạc sĩ (2007)
Ngạch công chức Giảng viên
Ngoại ngữ Anh văn (C), Tiếng Trung (B)
Chuyên ngành đào tạo Triết học
Địa chỉ Khu vực II, phường An Đông, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Điện thoại 3849352; 0914156618
Email lehosondhsphue@gmail.com
Công trình 4 Đề tài6 Bài báo
Lần đăng nhập gần đây nhất 08:49:05 23-10-2017