Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Đặng Xuân Điều
Giới tính Nam
Năm sinh 1981
Đơn vị Khoa Giáo dục Chính trị
Khoa/Phòng/Ban Tổ Lý luận cơ bản - Khoa Giáo dục Chính trị - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
Lĩnh vực nghiên cứu Phương pháp giảng dạy các môn khoa học Mác-Lênin, tu tưởng Hồ Chí Minh. - Chủ nghĩa xã hội khoa học, Phương pháp dạy học môn GDCD ở trường THPT
Chuyên môn giảng dạy Phương pháp giảng dạy các môn khoa học Mác-Lênin, tu tưởng Hồ Chí Minh. - Chủ nghĩa xã hội khoa học; Phương pháp dạy học môn GDCD ở trường THPT
Chức danh
Bằng cấp Thạc sĩ (2010)
Ngạch công chức Giảng viên
Ngoại ngữ Anh văn (C)
Chuyên ngành đào tạo Triết học
Địa chỉ 80 Nguyễn Huệ, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Điện thoại 3610289; 0935260117
Email xuandieudhsphue@gmail.com
Công trình 12 Đề tài48 Sách & Giáo trình21 Bài báo
Lần đăng nhập gần đây nhất 02:58:45 28-07-2017