Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Võ Văn Đức
Giới tính Nam
Năm sinh 1959
Đơn vị Bộ môn Sản
Khoa/Phòng/Ban Bộ môn Sản - TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC
Lĩnh vực nghiên cứu
Chuyên môn giảng dạy Sản
Chức danh
Bằng cấp Tiến sĩ (2010)
Ngạch công chức Giảng viên chính
Ngoại ngữ Anh văn (C)
Chuyên ngành đào tạo Sản phụ khoa
Địa chỉ 136 Trương Gia Mô, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Điện thoại
Email vanduchue@yahoo.com.vn
Công trình 4 Đề tài4 Sách & Giáo trình14 Bài báo
Lần đăng nhập gần đây nhất Chưa đăng nhập