Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Trương Thị Linh Giang
Giới tính Nữ
Năm sinh 1979
Đơn vị Trường Đại học Y dược
Khoa/Phòng/Ban Bộ môn Sản - TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC
Lĩnh vực nghiên cứu
Chuyên môn giảng dạy Sản
Chức danh
Bằng cấp Tiến sĩ (2017), Thạc sĩ (2006)
Ngạch công chức Giảng viên
Ngoại ngữ Anh văn (C)
Chuyên ngành đào tạo Sản phụ khoa
Địa chỉ 17 Hùng Vương, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Điện thoại
Email drlinhgiangbms@gmail.com
Công trình 1 Bài báo
Lần đăng nhập gần đây nhất Chưa đăng nhập