Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Nguyễn Thị Châu Anh
Giới tính Nữ
Năm sinh 1983
Đơn vị Bộ môn Vi sinh
Khoa/Phòng/Ban Bộ môn Vi sinh - TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC
Lĩnh vực nghiên cứu
Chuyên môn giảng dạy Vi Sinh
Chức danh
Bằng cấp Thạc sĩ (2014), Bác sĩ (0000)
Ngạch công chức Giảng viên
Ngoại ngữ Anh văn (C)
Chuyên ngành đào tạo Vi sinh y học
Địa chỉ 6A Trường Chinh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Điện thoại
Email chauanh1609@gmail.com
Công trình 10 Bài báo
Lần đăng nhập gần đây nhất 04:20:01 07-09-2017