Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Nguyễn Thị Diệu Thanh
Giới tính Nữ
Năm sinh 1959
Đơn vị Trường Đại học Y dược
Khoa/Phòng/Ban Bộ môn Sinh hóa - TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC
Lĩnh vực nghiên cứu
Chuyên môn giảng dạy Sinh hoá
Chức danh
Bằng cấp Chuyên khoa 2 (2008)
Ngạch công chức Giảng viên chính
Ngoại ngữ Anh văn (C)
Chuyên ngành đào tạo SỨC KHỎE
Địa chỉ 12 Tôn Thất Thiệp, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Điện thoại
Email
Công trình 2 Đề tài2 Sách & Giáo trình1 Bài báo
Lần đăng nhập gần đây nhất Chưa đăng nhập