Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Hoàng Cao Thắng
Giới tính Nam
Năm sinh 1963
Đơn vị Trường Đại học Y dược
Khoa/Phòng/Ban Bộ môn Sinh hóa - TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC
Lĩnh vực nghiên cứu
Chuyên môn giảng dạy Sinh hoá
Chức danh
Bằng cấp Chuyên khoa 1 (1991)
Ngạch công chức Giảng viên
Ngoại ngữ Anh văn (C)
Chuyên ngành đào tạo SỨC KHỎE
Địa chỉ 6/423 Chi Lăng, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Điện thoại 0543517126; 0913439206
Email thanghoangcao@yahoo.com
Công trình 2 Đề tài1 Sách & Giáo trình1 Bài báo
Lần đăng nhập gần đây nhất Chưa đăng nhập