Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Nguyễn Minh Quang
Giới tính Nam
Năm sinh 1981
Đơn vị Bộ môn Sinh hóa
Khoa/Phòng/Ban Bộ môn Sinh hóa - TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC
Lĩnh vực nghiên cứu
Chuyên môn giảng dạy Sinh hoá
Chức danh
Bằng cấp Thạc sĩ (2010)
Ngạch công chức Giảng viên
Ngoại ngữ Anh văn (C)
Chuyên ngành đào tạo SỨC KHỎE
Địa chỉ 284 Nguyễn Sinh Cung, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Điện thoại
Email
Công trình 2 Đề tài1 Sách & Giáo trình3 Bài báo
Lần đăng nhập gần đây nhất Chưa đăng nhập