Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Phạm Thanh Bắc
Giới tính Nam
Năm sinh 1982
Đơn vị Trường Đại học Y dược
Khoa/Phòng/Ban Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh - TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC
Lĩnh vực nghiên cứu
Chuyên môn giảng dạy Chẩn đoán hình ảnh
Chức danh
Bằng cấp
Ngạch công chức Giảng viên
Ngoại ngữ Anh văn (C)
Chuyên ngành đào tạo Chẩn đoán hình ảnh
Địa chỉ , Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Điện thoại
Email thanhbac106@gmail.com
Công trình
Lần đăng nhập gần đây nhất Chưa đăng nhập