Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Công Huyền Tôn Nữ Ý Nhiệm
Giới tính Nữ
Năm sinh 1986
Đơn vị Trường Đại học Ngoại ngữ
Khoa/Phòng/Ban Khoa Tiếng Pháp - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ
Lĩnh vực nghiên cứu Tiếng Pháp du lịch, Du lịch
Chuyên môn giảng dạy Tiếng Pháp du lịch
Chức danh
Bằng cấp Thạc sĩ (2012)
Ngạch công chức Giảng viên
Ngoại ngữ
Chuyên ngành đào tạo Ngôn ngữ Pháp
Địa chỉ 9 Phạm ngũ lão, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Điện thoại
Email ynhiem233@gmail.com
Công trình 2 Đề tài1 Sách & Giáo trình1 Bài báo
Lần đăng nhập gần đây nhất 06:35:30 07-07-2017