Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Nguyễn Thị Diệu Phương
Giới tính Nữ
Năm sinh 1969
Đơn vị Trường Đại học Ngoại ngữ
Khoa/Phòng/Ban Khoa Tiếng Anh chuyên ngành - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ
Lĩnh vực nghiên cứu Lý Luận & Phương Pháp Giảng Dạy Tiếng Anh - Tiếng Anh chuyên ngành
Chuyên môn giảng dạy Tiếng Anh
Chức danh
Bằng cấp Thạc sĩ (2009)
Ngạch công chức Giảng viên
Ngoại ngữ Pháp văn (B)
Chuyên ngành đào tạo Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Anh
Địa chỉ , Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Điện thoại
Email cndanh@yahoo.com
Công trình 3 Sách & Giáo trình8 Bài báo
Lần đăng nhập gần đây nhất 10:05:18 29-07-2016