Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Trần Thị Tú Anh
Giới tính Nữ
Năm sinh 1962
Đơn vị Phòng Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế
Khoa/Phòng/Ban Phòng Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
Lĩnh vực nghiên cứu Khoa học xã hội (Tâm lý học), Khoa học Giáo dục
Chuyên môn giảng dạy Tâm lý học
Chức danh Phó giáo sư (2011)
Bằng cấp Tiến sĩ (2005)
Ngạch công chức Giảng viên chính
Ngoại ngữ Anh văn (C)
Chuyên ngành đào tạo Tâm lý học
Địa chỉ 220/5 Điện Biên Phủ, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Điện thoại 3836699; 0915417896
Email tuanh.tran@yahoo.com
Công trình 12 Đề tài6 Sách & Giáo trình52 Bài báo
Lần đăng nhập gần đây nhất 04:20:27 27-07-2017