Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Võ Viết Minh Nhật
Giới tính Nam
Năm sinh 1974
Đơn vị Ban Chủ nhiệm khoa
Khoa/Phòng/Ban Ban Đào tạo - CƠ QUAN ĐẠI HỌC HUẾ
Lĩnh vực nghiên cứu Công nghệ thông tin
Chuyên môn giảng dạy Công nghệ thông tin
Chức danh Phó giáo sư (2016)
Bằng cấp Tiến sĩ (2007)
Ngạch công chức Giảng viên cao cấp
Ngoại ngữ Anh văn (B), Pháp văn (C)
Chuyên ngành đào tạo Công nghệ thông tin
Địa chỉ 39 Xuân 68, TP. Huế, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Điện thoại 0935551249
Email vominhnhat@gmail.com
Công trình 3 Đề tài4 Sách & Giáo trình42 Bài báo
Lần đăng nhập gần đây nhất 04:37:02 13-11-2017