Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Lê Thị Thu Phương
Giới tính Nữ
Năm sinh 1982
Đơn vị Khoa Vật lý
Khoa/Phòng/Ban Tổ Vật lý Lý thuyết - Khoa Vật lý - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
Lĩnh vực nghiên cứu Vật lý lý thuyết và Vật lý toán
Chuyên môn giảng dạy Vật lý lý thuyết và Vật lý toán
Chức danh
Bằng cấp Tiến sĩ (2014), Thạc sĩ (2007)
Ngạch công chức Giảng viên
Ngoại ngữ Anh văn (A)
Chuyên ngành đào tạo Vật lý lý thuyết và vật lý toán
Địa chỉ 151 Thái Phiên, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Điện thoại 0979515588
Email thuphuonghueuni@gmail.com
Công trình 7 Đề tài25 Bài báo
Lần đăng nhập gần đây nhất 10:18:20 10-07-2017