Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Nguyễn Thị Hà
Giới tính Nữ
Năm sinh 1983
Đơn vị Khoa Tâm lý - Giáo dục
Khoa/Phòng/Ban
Lĩnh vực nghiên cứu Giáo dục học
Chuyên môn giảng dạy Giáo dục học
Chức danh
Bằng cấp Cử nhân (2009)
Ngạch công chức Giảng viên
Ngoại ngữ
Chuyên ngành đào tạo Khoa học giáo dục
Địa chỉ Khoa Tâm lý - Giáo dục - ĐHSP Huế - 34 Lê Lợi -Huế
Điện thoại
Email nguyenhatlgd2008@gmail.com
Công trình 6 Đề tài6 Bài báo
Lần đăng nhập gần đây nhất 09:02:32 04-04-2018