Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Nguyễn Văn Phát
Giới tính Nam
Năm sinh 1956
Đơn vị Khoa Quản trị Kinh doanh
Khoa/Phòng/Ban Bộ môn Marketing - Khoa Quản trị Kinh doanh - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
Lĩnh vực nghiên cứu Marketing
Chuyên môn giảng dạy
Chức danh Phó giáo sư (2010)
Bằng cấp Tiến sĩ (2004)
Ngạch công chức Giảng viên cao cấp
Ngoại ngữ
Chuyên ngành đào tạo Kinh tế nông nghiệp
Địa chỉ 14A1 - 98 Triệu Quang Phục – Phường Thuận Thành, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Điện thoại
Email
Công trình 4 Đề tài5 Sách & Giáo trình3 Bài báo
Lần đăng nhập gần đây nhất Chưa đăng nhập