Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Trần Văn Giải Phóng
Giới tính Nam
Năm sinh 1975
Đơn vị Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Khoa/Phòng/Ban Bộ môn Kinh tế Nông nghiệp và Tài nguyên Môi trường - Khoa Kinh tế và Phát triển - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
Lĩnh vực nghiên cứu Urban Resilience, Climate Change Adaptation, Resilient Housing, Urban Governance
Chuyên môn giảng dạy Quy hoạch đô thị và Phát triển bền vững
Chức danh
Bằng cấp Tiến sĩ (2009)
Ngạch công chức Giảng viên
Ngoại ngữ
Chuyên ngành đào tạo Quản lý tài nguyên và môi trường
Địa chỉ Thôn Ngọc Anh, xã Phú Thượng, Huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế
Điện thoại
Email giaiphongjp@gmail.com
Công trình 9 Đề tài3 Sách & Giáo trình5 Bài báo
Lần đăng nhập gần đây nhất 05:58:04 23-08-2017