Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Nguyễn Quang Phục
Giới tính Nam
Năm sinh 1980
Đơn vị Trường Đại học Kinh tế
Khoa/Phòng/Ban Bộ môn Kinh tế Nông nghiệp và Tài nguyên Môi trường - Khoa Kinh tế và Phát triển - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
Lĩnh vực nghiên cứu Kinh tế nông nghiệp / Đô thị hoá và chuyển đổi vùng ven / Phát triển nông thôn / Quản trị đất đai
Chuyên môn giảng dạy Phát triển nông thôn / Nghèo đói và môi trường / Kinh tế và chính sách phát triển vùng
Chức danh
Bằng cấp Tiến sĩ (2015), Thạc sĩ (2008), Cử nhân (2002)
Ngạch công chức Giảng viên
Ngoại ngữ Anh văn (TOEFL-IBT)
Chuyên ngành đào tạo
Địa chỉ 62 - Triệu Quang Phục - Phường Thuận Hoà, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Điện thoại
Email nqphuc@hce.edu.vn
Công trình 2 Đề tài2 Sách & Giáo trình14 Bài báo
Lần đăng nhập gần đây nhất 10:54:06 29-09-2017