Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Trần Thị Sâm
Giới tính Nữ
Năm sinh 1973
Đơn vị Khoa Ngữ văn
Khoa/Phòng/Ban Tổ Lý luận - Khoa Ngữ văn - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
Lĩnh vực nghiên cứu Lý Luận Văn Học
Chuyên môn giảng dạy Lý Luận Văn Học
Chức danh Phó giáo sư (2017)
Bằng cấp Tiến sĩ (2002)
Ngạch công chức Giảng viên
Ngoại ngữ Anh văn (C), Pháp văn (B)
Chuyên ngành đào tạo Lý luận văn học
Địa chỉ 65E/2 Trần Phú, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Điện thoại 0914079090
Email huyensamtran_nguvan@yahoo.com
Công trình 4 Đề tài14 Sách & Giáo trình54 Bài báo
Lần đăng nhập gần đây nhất 05:49:05 30-07-2017