Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Nguyễn Văn Đăng
Giới tính Nam
Năm sinh 1962
Đơn vị Trường Đại học Khoa học
Khoa/Phòng/Ban Bộ môn Lịch sử Việt Nam - Khoa Lịch sử - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
Lĩnh vực nghiên cứu Lịch sử Việt Nam, Văn hóa Việt Nam, Lịch sử văn hóa Huế - Triều Nguyễn, Gia phả học
Chuyên môn giảng dạy Lịch sử Việt Nam
Chức danh Phó giáo sư (2013)
Bằng cấp Tiến sĩ (2002)
Ngạch công chức Giảng viên cao cấp
Ngoại ngữ Anh văn (CN)
Chuyên ngành đào tạo Lịch sử Việt Nam
Địa chỉ , Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Điện thoại
Email nvdang2101@gmail.com
Công trình 8 Đề tài27 Sách & Giáo trình145 Bài báo
Lần đăng nhập gần đây nhất 09:18:07 02-07-2018