Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Nguyễn Văn Tận
Giới tính Nam
Năm sinh 1954
Đơn vị Trường Đại học Khoa học
Khoa/Phòng/Ban Bộ môn Lịch sử Thế giới - Khoa Lịch sử - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
Lĩnh vực nghiên cứu Quan hệ quốc tế ở khu vực châu Á và Đông Nam Á
Chuyên môn giảng dạy Lịch sử
Chức danh Phó giáo sư (1996)
Bằng cấp Tiến sĩ (1988)
Ngạch công chức Giảng viên chính
Ngoại ngữ
Chuyên ngành đào tạo Lịch sử thế giới cận đại và hiện đại
Địa chỉ B49 KQH Nam Vĩ Dạ, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Điện thoại 0543823293; 0914156111
Email nvtandhkh@yahoo.com.vn
Công trình 11 Đề tài5 Sách & Giáo trình40 Bài báo
Lần đăng nhập gần đây nhất 02:03:59 06-01-2018