Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Nguyễn Thùy Trang
Giới tính Nữ
Năm sinh 1988
Đơn vị Khoa Ngữ văn
Khoa/Phòng/Ban Tổ Văn học Việt Nam - Khoa Ngữ văn - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
Lĩnh vực nghiên cứu Văn học Việt Nam
Chuyên môn giảng dạy Văn học Việt Nam
Chức danh
Bằng cấp Tiến sĩ khoa học (2017), Thạc sĩ (2013), Cử nhân (2010)
Ngạch công chức Giảng viên
Ngoại ngữ Anh văn (CN)
Chuyên ngành đào tạo Văn học Việt Nam
Địa chỉ Kiệt 80 Nguyễn Hoàng, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Điện thoại
Email thuytrang23988@gmail.com
Công trình 2 Sách & Giáo trình13 Bài báo
Lần đăng nhập gần đây nhất 00:00:24 28-07-2017