Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Lê Đức Quang
Giới tính Nam
Năm sinh 1954
Đơn vị Khoa Tiếng Pháp
Khoa/Phòng/Ban Khoa Tiếng Pháp - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ
Lĩnh vực nghiên cứu Dịch thuật, thực hành và lý thuyết
Chuyên môn giảng dạy Biên dịch và Phiên dịch chuyên nghiệp : thực hành và nghiên cứu lý thuyết
Chức danh
Bằng cấp Tiến sĩ (2003)
Ngạch công chức Giảng viên
Ngoại ngữ
Chuyên ngành đào tạo Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Pháp
Địa chỉ 138 Phạm Thị Liên, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Điện thoại
Email quangleduc2003@yahoo.fr
Công trình 2 Sách & Giáo trình18 Bài báo
Lần đăng nhập gần đây nhất 03:54:33 05-01-2017