Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Phan Thị Minh Tâm
Giới tính Nữ
Năm sinh 1986
Đơn vị Trường Đại học Y dược
Khoa/Phòng/Ban Bộ môn Sinh hóa - TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC
Lĩnh vực nghiên cứu
Chuyên môn giảng dạy Sinh hóa
Chức danh
Bằng cấp
Ngạch công chức Giảng viên
Ngoại ngữ Anh văn (C)
Chuyên ngành đào tạo SỨC KHỎE
Địa chỉ 159 Nguyễn Sinh Cung, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Điện thoại
Email
Công trình 1 Sách & Giáo trình
Lần đăng nhập gần đây nhất Chưa đăng nhập