Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Phan Đình Giớ
Giới tính Nam
Năm sinh 1955
Đơn vị Trường Đại học Khoa học
Khoa/Phòng/Ban Bộ môn Vật lý - Chất rắn - Khoa Vật lý - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
Lĩnh vực nghiên cứu Vật liệu gốm điện tử: sắt điện, áp điện hỏa điện
Chuyên môn giảng dạy Vật lý đại cương, Vật lý Chất rắn, Phương pháp nghiên cứu vật rắn, các chuyên đề về gốm điện tử: Vật lý điện môi, Vật liệu sắt điện, áp điện, hỏa điện.
Chức danh Phó giáo sư (2012)
Bằng cấp Tiến sĩ (2007)
Ngạch công chức Giảng viên chính
Ngoại ngữ Anh văn (C)
Chuyên ngành đào tạo Vật lý chất rắn
Địa chỉ 3/16 Lương Y, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Điện thoại
Email pdg_55@yahoo.com
Công trình 4 Đề tài4 Sách & Giáo trình77 Bài báo
Lần đăng nhập gần đây nhất 02:30:47 02-11-2017