Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Nguyễn Thùy Phương
Giới tính Nữ
Năm sinh 1985
Đơn vị Trường Đại học Nông lâm
Khoa/Phòng/Ban Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
Lĩnh vực nghiên cứu Hóa học
Chuyên môn giảng dạy Phân tích Đất và Phân bón, Công cụ phân tích, Đánh giá tác động môi trường
Chức danh
Bằng cấp Thạc sĩ (2011)
Ngạch công chức Giảng viên
Ngoại ngữ Anh văn (B)
Chuyên ngành đào tạo Hoá lý thuyết và hoá lý
Địa chỉ 103/1 Phan Đình Phùng , Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Điện thoại
Email nguyenthuyphuong@huaf.edu.vn
Công trình 2 Đề tài2 Bài báo
Lần đăng nhập gần đây nhất 11:04:07 29-11-2013