Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Đào Thị Cẩm Nhung
Giới tính Nữ
Năm sinh 1990
Đơn vị Trường Đại học Kinh tế
Khoa/Phòng/Ban Bộ môn Kinh tế Chính trị về Thời kỳ quá độ lên CNXH - Khoa Kinh tế Chính trị - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
Lĩnh vực nghiên cứu Khoa học xã hội
Chuyên môn giảng dạy Kinh tế chính trị
Chức danh
Bằng cấp Cử nhân (2012)
Ngạch công chức Giảng viên
Ngoại ngữ Anh văn (C)
Chuyên ngành đào tạo Kinh tế chính trị
Địa chỉ 3/ 37 Hàn Mặc Tử, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Điện thoại 0984866764
Email dtcnhung@hce.edu.vn
Công trình 1 Đề tài3 Bài báo
Lần đăng nhập gần đây nhất 22:36:51 02-03-2017