Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Văn Ngọc Phong
Giới tính Nam
Năm sinh 1991
Đơn vị Trường Đại học Nông lâm
Khoa/Phòng/Ban
Lĩnh vực nghiên cứu Sinh trưởng, sinh sản và chất lượng thịt lợn
Chuyên môn giảng dạy Chăn nuôi lợn
Chức danh
Bằng cấp Cử nhân (2013)
Ngạch công chức Giảng viên
Ngoại ngữ Anh văn (C)
Chuyên ngành đào tạo Chăn nuôi
Địa chỉ 3/7 Mang Cá, phường Thuận Lộc, tp Huế
Điện thoại 0919303859
Email vanngocphong@huaf.edu.vn
Công trình 5 Đề tài6 Bài báo
Lần đăng nhập gần đây nhất 14:16:04 21-06-2018