Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Nguyễn Ngọc Bảo Châu
Giới tính Nữ
Năm sinh 1989
Đơn vị Trường Đại học Ngoại ngữ
Khoa/Phòng/Ban
Lĩnh vực nghiên cứu Phương pháp giảng dạy môn Tiếng Anh, Ứng dụng CNTT trong giảng dạy Tiếng Anh, Thực hành tiếng
Chuyên môn giảng dạy Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh tiểu học, Thực hành tiếng
Chức danh
Bằng cấp Thạc sĩ (2016), Cử nhân (2011)
Ngạch công chức Giảng viên
Ngoại ngữ
Chuyên ngành đào tạo Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Anh
Địa chỉ 57 Nguyễn Khoa Chiêm, Tp. Huế
Điện thoại 054. 3846970
Email chaunguyen@hueuni.edu.vn
Công trình 1 Đề tài3 Sách & Giáo trình3 Bài báo
Lần đăng nhập gần đây nhất 04:26:57 06-08-2017