Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Trần Thị Huyền Gấm
Giới tính Nữ
Năm sinh 1991
Đơn vị Khoa Ngữ văn
Khoa/Phòng/Ban
Lĩnh vực nghiên cứu Lý luận ngôn ngữ
Chuyên môn giảng dạy Ngôn ngữ học
Chức danh
Bằng cấp Thạc sĩ (2016), Cử nhân (2013)
Ngạch công chức Giảng viên
Ngoại ngữ Anh văn (C)
Chuyên ngành đào tạo Ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam
Địa chỉ Số nhà 14 Kiệt 227 Trần Phú, Trường An, Thành phố Huế
Điện thoại 01649825074
Email huyengamsp@gmail.com
Công trình 1 Đề tài1 Sách & Giáo trình4 Bài báo
Lần đăng nhập gần đây nhất 05:26:12 07-08-2017