Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Hồ Văn Minh Hải
Giới tính Nam
Năm sinh 1986
Đơn vị Khoa Hóa học
Khoa/Phòng/Ban
Lĩnh vực nghiên cứu Hóa học Vật liệu
Chuyên môn giảng dạy Vật liệu Vô cơ
Chức danh
Bằng cấp
Ngạch công chức Giảng viên
Ngoại ngữ
Chuyên ngành đào tạo
Địa chỉ 110/7 Kim Long, Huế
Điện thoại
Email minhhai061186@gmail.com
Công trình 2 Đề tài11 Bài báo
Lần đăng nhập gần đây nhất 10:18:42 20-09-2016