Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Lê Thị Ánh Ngọc
Giới tính Nữ
Năm sinh 1989
Đơn vị Bộ môn Sinh hóa
Khoa/Phòng/Ban
Lĩnh vực nghiên cứu
Chuyên môn giảng dạy
Chức danh
Bằng cấp
Ngạch công chức
Ngoại ngữ
Chuyên ngành đào tạo
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Công trình 1 Sách & Giáo trình
Lần đăng nhập gần đây nhất Chưa đăng nhập