Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Phan Đặng Thục Anh
Giới tính Nữ
Năm sinh 1989
Đơn vị Khoa Dược
Khoa/Phòng/Ban
Lĩnh vực nghiên cứu Dược học
Chuyên môn giảng dạy Dược lâm sàng
Chức danh
Bằng cấp Thạc sĩ (2017)
Ngạch công chức Giảng viên
Ngoại ngữ Anh văn (IELTS: 6.5)
Chuyên ngành đào tạo Dược học
Địa chỉ
Điện thoại
Email thucanhphan.yds@gmail.com
Công trình
Lần đăng nhập gần đây nhất 03:32:49 07-09-2017